Volgan tataarit

turkkilainen kansa Venäjällä

Volgan tataarit, tai yksinkertaisesti tataarit (tat. Идел-Урал татарлары / татарлар, İdel-Ural tatarları / tatarlar, ven. Волго-уральские татары, Volgo-uralskije tatary) on turkkilainen kansa, kotoisin nykyisen Venäjän federaation Volga-Uralin alueelta. Volgan tataarit ovat maan toiseksi suurin etninen ryhmä venäläisten jälkeen. Heitä asuu eniten Tatarstanin- ja Baškortostanin tasavalloissa. Volgan tataarit puhuvat äidinkielenään kiptšakkilaisiin kieliin kuuluvaa tataaria, ja kirjoittavat sitä kyrillisesti.

Volgan tataarit
татарлар
Kansallisrunoilija Ğabdulla Tuqay.
Kansallisrunoilija Ğabdulla Tuqay.
Väkiluku 4,713,669 (2021)
Asuinalueet

 Venäjä

Kielet tataari, venäjä
Uskonnot sunni-islam, ortodoksi
Sukulaiskansat baškiirit, tšuvassit

Vaikkakin "tataari" (tatarlar) on yleistermi, viitataan sillä nykyään lähinnä volgalaisiin, eikä niinkään Krimin tataareihin, jotka ovat eri kansaa, ja erotetaan volgalaisista juurikin "Krimin tataareina", tai "krimiläisinä".[1][2]

Volgan tataarien kaksi pääryhmää ovat kazanilaiset ja misäärit, joista jälkimmäinen on samalla Suomen tataarien esivanhempien heimo.

HistoriaMuokkaa

Neuvostoliiton alkuvuosiin saakka tunnettiin väestölaskennassa nykyisten Volgan tataarien eri alaryhmät omilla heimonimittymillään. (kazanilaiset, misäärit, teptjaarit, jne.).[3] Venäjän keisarikunnan aikaan heidät oltiin yleisesti tunnettu "tataareina". Kyseinen nimitys ulottui lopulta myös muihin maan turkkilaisiin väestöihin. Tataari-nimitys juontaa juurensa Kultaisen ordan aikakaudelle, kun valtion feodaaliylhäisö käytti sitä sen asukkaista. Lopulta venäläisetkin kutsuivat heitä tataareiksi, johtaen sen yleistymiseen. Eri heimot pitivät kuitenkin kiinni omista nimittymistään, tai tunnistautuivat yleisesti muslimeiksi, tiettävästi jotkut jopa bolgaareiksi. On oletettu heidän välttäneen tataari-termia myös sen vuoksi, että se yhdisti heidät negatiivisesti 1200-luvun tataari-mongoliheimoon. Nimen ”kuntouttamiseen” 1800-luvun lopulla vaikutti lisäksi kuitenkin tataarilaiset ajattelijat kuten Şihabetdin Märcani ja Qayum Nasıyri.[4][5]

Nykypäivänä Volgan tataariväestöjen erot ovat vähentyneet, mutta heidät jaetaan edelleen eri ryhmiin. Näistä suurin osa kuitenkin itse tunnistautuu yksinkertaisesti tataariksi. Isoimmat ryhmät muodostaa kazanilaiset ja misäärit. Etenkin heidän etnogeneesi voidaan yleensä variaatioineen jakaa kahteen pääteoriaan, joista ensimmäisen mukaan he olisivat Kultaisen ordan "tataarien", eli lähinnä kiptšakkien jälkeläisiä, kun taas toisen mukaan bulgaarien, jotka selvisivät mongolien Volgan Bulgarian hyökkäyksestä. Jotkut yhdistävät molempia teorioita viitaten näiden sulautumisprosessiin. Islam tuli Volgan alueelle 900-luvulla ja Kultainen orda omaksui sen virallisesti 1300-luvulla.[1][5][6]

Asema VenäjälläMuokkaa

KieliMuokkaa

Katso myös: Tataarin kieli

Tataari on turkkilainen kieli ja kuuluu kiptšakkilaisten kielten kiptšak-bolgaarilaiseen alaryhmään.[7] Vuoden 2002 väestönlaskennan mukaan tataarin puhujia oli Venäjällä 5,3 miljoonaa, ja vuonna 2010 4,3 miljoonaa. (Tataarin kieltä ei tule sekottaa krimintataariin, joka on oma erillinen kielensä[7]).[8][9]

Tataari jaetaan yleensä kahteen päämurteeseen: (joidenkin mukaan siperiantataari on kolmas[10])

 • Keskimurre (kazanintataari; puhutuin murre sekä kirjakieli)
 • Länsimurre (misääri) [10]

Tatarstanin kaksi virallista kieltä ovat venäjä ja tataari. Vuonna 2017 tataarin kielen opetuksen määrää vähennettiin ja muutettiin sen vaativan erillisen oppilaan vanhemman kirjallisen suostumuksen. Presidentti Vladimir Putin perusteli päätöstä sillä, että "ihmistä ei saisi pakottaa opettelemaan kieltä, joka ei ole hänen äidinkielensä", viitaten venäläisten oppilaiden vanhempien tekemiin valituksiin siitä, että myös heidän lapset joutuivat opettelemaan tataaria, mikä puolestaan "vei aikaa venäläisen kielen- ja kirjallisuuden opiskelusta". Tätä ennen jokaisen oppilaan etnisestä taustasta riippumatta oli opeteltava tataaria aina lastentarhasta yläasteelle. (Vuonna 2021 Tatarstanissa oli noin 53% tataareja ja 40% venäläisiä[11][12]). Vuonna 2015 tehdyn kyselyn mukaan enemmistö nuorista Tatarstanissa koki venäjän- ja englannin kielen opiskelun houkuttelevan, kun taas tataari nähtiin paljolti olevan vähemmän hyödyllinen työelämässä.[13][14]

Tataarit ja venäläisetMuokkaa

 
Vladimir Putin ja Tatarstanin entinen presidentti Mintimer Šaimjev, joka palkitaan ”palveluksestaan isänmaalle”. (2007).
 
Tataariseparatistien käyttämä versio Tatarstanin tasavallan lipusta.

Volgan tataarit ovat venäläisten jälkeen maan toiseksi suurin etninen ryhmä.[15] Tataarien ja venäläisten välinen pitkä ja monivaiheinen historia voidaan yhdistää aina Volgan bulgarian- ja Kultaisen ordan aikakausille. Osa Venäjää tataarit ovat olleet 1500-luvulta.[16][17] Kansan joukosta löytyy yksinkertaisesti jaettuna niin Venäjää vastustavia kuin sen puolustajia.

Puhuttaessa etenkin tataarien kielellisestä venäläistymisestä tuodaan Tatarstanin itsenäisyyden tärkeys usein esiin, mutta on myös todettu, että se ei välttämättä ratkaisisi kyseistä ongelmaa. Bremenin yliopiston tutkija Daria Dergatševa toteaa, että tataarit ovat lopulta vain noin 53% Tatarstanin väestöstä ja etninen nationalismi saattaisi tuoda jännitteitä heidän ja tasavallan muiden väestöjen välille. Myös Tatarstanin vahvat yhteydet Venäjän talouteen, kauppaan ja infrastruktuuriin olisivat vaikuttavia tekijöitä. Dergatševa ei kuitenkaan poissulje tärkeyttä käydä keskustelua dekolonisaatiosta. Hän myös kiteyttää, että itsenäisyys ei ole mahdotonta, mutta vähintäänkin aikaa vievää ja hyvin haastavaa. [11]

Tatarstanin separatismia kannattavia on esimerkiksi "tinkimättömästä etnonationalismista" tunnettu Fäwziyä Bäyrämova. Hän on tataarilaisen itsenäisyyspuolueen İttifaq perustaja. Bäyrämova sai vuoden ehdollista vankeutta kritisoituaan julkisesti Krimin miehitystä.[18][19][20]

Tunnettuja Venäjä-mielisiä tataareja puolestaan on mufti Talgat Tadžuddin, joka tukee eurasianismia. Tadžuddin uskoo tataarien muodostavan yhdessä venäläisten kanssa ”ainutlaatuisen sivilisaation”. Hän ja toinen tataarimufti Kamil Sämiğullin ovat antaneet tukensa Ukrainan hyökkäykselle.[21][19]

Kansallisrunoilija Ğabdulla Tuqay, vastauksena 1800-1900 -lukujen taitteessa tapahtuneelle tataarien Turkkiin kohdistuneelle siirtolaisuudelle kirjoitti muun muassa seuraavasti; "Täällä olemme syntyneet, täällä kasvaneet, ja täällä kuolinhetkemme koittaa. Tähän venäläiseen maahan on itse kohtalo meidät sitonut".[22]

AlaryhmätMuokkaa

Kazanin tataaritMuokkaa

 
Tatarstanin nykyinen- (vas.) ja entinen johtaja juhlistamassa Volgan Bulgarian islamin omaksumisen 1 121-vuotispäivää. (2010).

Suurin osa Volgan tataareista on Kazanin tataareita. (Qazan tatarları / qazanlılar[23][24]). Perinteisesti he ovat asuttaneet Volgajoen vasemman puolen.[25] Kazanin tataarien katsotaan lopulta muodostuneen etnisenä ryhmänä Kazanin kaanikunnan aikaan.[26] Kazanilaisten puhuma murre on samalla tataarin kirjakieli.[27]

A. Rorlich näkee heidän historian seuraavasti: Kasaarien invaasiot pakottivat turkinsukuiset bolgaarit muuttamaan Azovin alueelta keski-Volgan ja Kaman alueille 700-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Lukujen 900-1200 aikana, muut turkkilaiset kansat, kuten kiptšakit muuttivat Etelä-Siperiasta Eurooppaan. He ottivat merkittävästi osaa mongolien hyökkäyksiin Venäjällä 1200-luvulla. Tataarien etnogeneesi tapahtui sen jälkeen kun muuttaneet turkkilaiset kansat sekottautui paikallisten bolgaarien ja muiden Volgajoen asukkaiden kanssa. He säilyttivät kiptšakin murteen ja omaksuivat islamin uskon. Monia uusia "tataarilaisia" valtioita oli muodostunut 1500-luvulle mennessä sen jälkeen kun Kultainen orda hajosi. Näihin valtioihin kuului Kazanin kaanikunta, Astrahanin kaanikunta, Siperian kaanikunta ja Krimin kaanikunta.[28][29][30]

Etenkin Kazanin tataarien keskuudessa on ollut väittelyä siitä, että pitäisikö heidän kutsua itseään mielummin bolgaareiksi, viitaten teoriaan, jonka mukaan Volgan bolgaarit olisivat heidän esi-isiä. 1970-luvulta alkaen on alettu enemmän kuitenkin tuoda esiin sitä, että he polveutuisivat niin bolgaareista kuin kiptšakeista, ja täten kaksi kyseistä pääteoriaa ei pitäisi olla toisiaan vastaan.[5]

Gusman Halilov, "Bolgaarien kansalliskongressin" puheenjohtaja vetosi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tataarien nimeämisestä bolgaareiksi, mutta vuonna 2010 hävisi oikeudessa.[31]

MisääritMuokkaa

Pääartikkeli: Misäärit
 
Xäydär Bigiçev (1949-1998), palkittu kansantaiteilija; solistina Musa Cälil -ooppera- ja balettiteatterissa.

Misäärit (mişärlär / mişär tatarları[32]) ovat Kazanin tataarien ohella toinen Volgan tataarien pääryhmä. 1500-luvun loppupuolelta 1700-luvulle jatkuneiden muuttoliikkeiden seurauksena misäärejä asettui etenkin Volgan läntiselle puolelle. Lisääntyneet kontaktit kazanilaisten kanssa lähensivät näitä kahta ryhmää entisestään, ja täten lopulta muodostui "tataarilainen kansakunta". Tämän seurauksesta aikaisempi ryhmän sisäinen tietoisuus väheni. G. Tagirdzhanov ehdotti, että kazanilaisten sekä misäärien esi-isät olisivat molemmat alkujaan olleet Volgan Bulgarian väestöä.[33][32]

Misäärien historiasta on eri teorioita. Heidät on yhdistetty etenkin kiptšakkeihin, bolgaareihin, meštšera-heimoon, burtasseihin, ja proto-unkarilaisiin.[34][35] Lopullisen etnogeneesin katsotaan tapahtuneen Qasimin kaanikunnassa.[33]

Misäärien puhuma tataarin kielen murre on hyvin lähellä Kazanin tataarien murretta, mutta eroaa siitä kuitenkin tarpeeksi, jonka vuoksi sitä kutsutaan "läntiseksi murteeksi". Tutkija Antero Leitzingerin mukaan misäärit ovat omaksuneet paljon venäläisiä lainasanoja ja saaneet kulttuurillisia vaikutteita heiltä, ja tästä syystä kazanilaiset heimonveljet ovatkin aikanaan pitäneet heitä "puolivenäläisinä". Siitä huolimatta misäärimurre, etenkin Nižni Novgorodin alueella on todettu äänteeltään ja rakeenteeltaan muistuttavan kiptšakkikielten alkumuotoa.[34]

Misäärit ovat perinteisesti asuttaneet Volgajoen läntisen puolen.[34] Taustaltaan misäärejä ovat myös Suomen tataarit.[36]

KrjašenitMuokkaa

Krjašenit (keräşennär / keräşen tatarları[37][38]) ovat muista tataareista poiketen ortodoksisia kristittyjä. Vaikkakin tataarien pakkokäännytyksiä tapahtui jo 1500-luvulta alkaen niin pysyvämmin krjašenien muodostuminen tapahtui 1700 luvulla; aikana, jolloin moskeijoita tuhottiin ja yleinen muslimivastaisuus oli vahva. Annan valtakauden aikana, monet muslimit pakotettiin kääntymään kristinuskoon. Kääntyneille tarjottiin etuja, kuten verovapautuksia. Monet kuitenkin jatkoivat islamin harjoittamista salassa. 1800-luvun loppuun mennessä, monet tuhannet kääntyivät takaisin islamin uskoon, mutta 1900-luvun puolella, myös suhteellisen merkittävä määrä kristittyjä tataareita oli säilynyt.[39][40][41]

Krjašeneista osa puhuu misääri- ja osa Kazanin murteella.[42]

Muut ryhmätMuokkaa

Muita Volgan tataareihin kuuluvia alaryhmiä on Kasimovin tataarit, nokratin tataarit ja Permin tataarit. Heistä on iso osa ajansaatossa sulautunut joko valtaväestöön tai muihin tataareihin ja kyseisten ryhmittymien jäseniä onkin 2000-luvulla vain tuhansia parhaimmillaan. Kasimovin tataarit ovat asuneet enimmäkseen Rjazanin alueella ja sen ympäristössä. Nokratit puolestaan pääsääntöisesti Udmurtiassa ja Kirovin alueella - Permin tataarit Permin alueella.[43][44][45]

Myös teptjaarit, Nagaibakit ja Astrakhanin tataarit ollaan välillä luettu Volgan tataareihin.[46][47][48]

TataarikirjallisuusMuokkaa

 
Tataarikirjailijat Ğälimcan İbrahimov ja Şähit Äxmädiyev (1928).

Tataarikirjallisuudella on pitkä historia. Ennen painatuksen käyttöönottoa muinaisia tataarikirjoja, jotka on kirjoitettu arabialaisella kirjoitusasulla, kopioitiin käsin. Koraanin käsikirjoituksia, muuta hengellistä kirjallisuutta ja opetuskirjoja levitettiin laajalti. Yksi varhaisimmista tunnetuista kansallisen tataarikirjallisuuden teoksista on runoilija Qol Ğälin 1200-luvun alussa kirjoittama runollinen teos Qíssa-i Yosıf (قصه یوسف, "Tarina Yusufista"). Ensimmäinen tataarinkielinen painettu teos oli Pietari I:n manifesti Persian sodan yhteydessä vuonna 1722.[49][50]

Tataarin kirjakielenä käytettiin 1900-luvun taitteeseen saakka yleisturkkilaisen kirjakielen türkin paikallista varianttia, joka tunnetaan myös "tataarin vanhana kirjakielenä" (İske tatar tele).[51] Sen normit alkoivat lähetä kohti puhuttua kansankieltä 1800-luvun puolivälistä lähtien. Uuden kirjakielen pohjana toimi muuttoliikkeen ja kaupungistumisen synnyttämä yleiskieli, jonka fonetiikka ja sanasto perustuvat lähinnä keskimurteeseen ja morfologia mišääriin.[52]

Tunnettuihin tataarikirjailijoihin 1800-1900 -luvuilla kuuluu muun muassa Ğabdulla Tuqay, Ğälimcan İbrahimov, Fatix Ämirxan, Xəkimcan Xalikov, Ğädel Qutuy ja Musa Cälil. Viimeaikaisempia on esimerkiksi Robert Miñnullin.[53][54][55][56][57][58][59]

TeatteriMuokkaa

Ensimmäinen ammattimainen tataariteatteriryhmä Säyär (Сәйяр) syntyi vuoden 1907 alussa Uralskissa. Tämän ryhmän sanotaan luoneen perustan Galiaskar Kamalin akateemiselle tataariteatterille, joka sijaitsee Kazanissa, Tatarstanin pääkaupungissa. Nykyään teatterin ohjelmistossa on pääasiassa tataarinkielisiä näytelmiä, mutta myös venäläisten ja muiden kirjoittamia näytelmiä. Ulkopuolisille järjestetään mahdollisuus katsoa tataarinäytelmiä käännöksen kanssa. Huomattavia tataarilaisia näytelmäkirjailijoita ovat etenkin Mirxäydär Fäyzi, Kärim Tinçurin, Ğaliäsğar Kamal ja Ğayaz İsxaqıy.[60][61][62][63][64][65][66]

IslamMuokkaa

 
Qolşärif -moskeija Kazanissa.

Volgan alueen islamilaiset juuret johtavat aina Volgan Bulgarian aikakaudelle (922). Islamilla on sittemmin myös pitkä historia Venäjällä. Tataareilla oli merkittävä rooli muslimien kansallisessa heräämisessä niin keisarikunnan- kuin Neuvostoliiton aikaan. Islam on enemmistön uskonto Tatarstanissa.[67][68][69]

Vuonna 2010 viralliseksi vapaapäiväksi nimettiin Id al-Fitr, sekä toukokuun 21, joka juhlistaa bulgaarien islamiin kääntymistä. Samoihin aikoihin neuvoteltiin islamilaisesta pankkijärjestelmästä ja avattiin ensimmäinen halal-ruoan tuotantolaitos ulkomaisten yritysten kanssa, jotka ilmaisivat kiinnostuksensa laajentaa hanketta Tatarstanissa.[70][71][72]

RadikalismiMuokkaa

"Tatarstanin kaukasisointi" on muodostunut sanonnaksi paikallisessa mediassa. Se viittaa siihen, että alueen radikaaliset versiot islamista tulevat Kaukasiasta. Myös kasvanut maahanmuutto Keski-Aasiasta on vaikuttanut asiaan. Vuonna 2006, Doku Umarov totesi: "Emme tule koskaan erottamaan Kaukasuksen maita Volgan alueesta. Vapautamme myös muita Rusnjan [Venäjää halventava tšetšeenitermi] miehittämiä maita. Näitä ovat Astrakhan ja Volgan varrella olevat maat, jotka ovat venäläisten kafirien sorkan alla".[73]

Tunnetuimpia tataarilaisia esimerkkejä ääri-islamista on İttifaq -muodostuma, jonka johtaja Fäwziyä Bäyrämova oli salafistimyönteinen 2000-luvulla. Imaami Rustem Safin Kazanissa joutui kahden vuoden lomautukselle yhteydestään panislamilaiseen Hizb al-Tahrir -puolueeseen. Muutamia kymmeniä tataareja oli mukana tšetšeenien separatistisodissa. Vuonna 2010, Tatarstanin sisäministeriö lakkautti lyhytikäiseksi jääneen kokoonpanon Nurlatin piirikunnassa, joka oli yrittänyt matkia dagestanilaista 1990-luvun ääriliikettä.[73]

Islamin ääriliikkeet tataarien ja baškiirien keskuudessa ovat lopulta hyvin satunnaisia ja paljon vähäisempiä kuin Kaukasiassa. Iso osa nuorisosta on myös maallistuneita ja venäläistyneitä. Entinen Nižni Novgorodin alueen muslimien henkisen hallituksen johtaja Umar Idrisov ilmaisee: "Toisin kuin ulkomailla asuvat muslimitoverit, venäläiset muslimit ovat eurooppalaisia, jotka ovat kasvaneet perinteisillä täysvenäläisillä arvoilla, myös kristillisillä".[73]

VäestöMuokkaa

 
Tataarien asuttamat alueet Venäjällä (2010).

Vuonna 2021, tataareja oli Venäjällä 4,713,669. Vuonna 2010 luku oli 5,310,649.[74] Heistä suurin osa asuu Tatarstanissa (n. 38%) ja Baškortostanissa (19%).[75] Tataareja asuu myös muilla Venäjän alueilla, sekä Keski-Aasian valtioissa kuten Uzbekistan, Kazakstan ja Kirgiisia.[17]

Vuosina 1921–1922 jopa 2 miljoonaa tataaria menehtyi Tatarstanissa tapahtuneen nälänhädän seurauksena.[76]

Asuinalueet VenäjälläMuokkaa

Asutetuimmasta alkaen:[75]

GenetiikkaMuokkaa

 
Enemmistö Volgan tataareista omaa tummat silmät- ja hiukset.[77] (Kuvassa florettimiekkailija Timur Safin).

Volgan tataarit ovat geneettisesti enimmäkseen eurooppalainen etninen ryhmä, jolla on pieni itä-aasialainen komponentti.[78]

Tataareilla ja venäläisillä molemmilla todettiin vuonna 2010 suomalais-ugrilaisia piirteitä, jonka uskotaan viittaavan suomalais-ugrilaisten osuuteen venäläisten ja tataarien etnogeneesissä. Jotkut HLA -piirteet tataareissa ovat lähellä tšuvasseja ja bulgarialaisia, mikä tukee näkemystä, että tataarit voivat olla muinaisten bolgaarien jälkeläisiä. Vuoden 2017 genomitutkimuksen mukaan Volgan tataareista löytyy viitteitä bolgaareista, persenegeistä, kumaaneista, kasaareista, paikallisista suomalais-ugrilaisista heimoista ja jopa alaaneista.[79][78]

Yhteyttä muinaisiin unkarilaisiin on myös ehdotettu. "Volgan tataarien geneettinen yhteys unkarilaisista valloittajista aina bolgaareihin on hyvin mahdollista". (Neparáczki, 2018).[80] Dominikaanimunkki Julianus kohtasi unkarinkielistä väestöä Volgan keskisellä alueella jopa vielä 1200-luvulla.[81]

Geneettiset tutkimukset ovat myös osoittaneet, että tataarien alueellisilla pääryhmillä (Volga, Krim, Siperia) ei ole yhteisiä esi-isiä, joten niiden muodostuminen katsotaan tapahtuneen toisistaan riippumatta.[82]

Haplotyyppejä: (122 näytettä)[83]

 • C2: 2%
 • E: 4% (V13: 3%)
 • G2a: 2%
 • I1: 6%
 • I2a1: 5%
 • I2a2: 2%
 • J2a: 7%
 • J2b: 2%
 • L1: 2%
 • N1c2: 9%
 • N1c1: 16%
 • O3: 2%
 • Q1: 2%
 • R1a: 33% (Z282: 19%, Z93: 14%)

Tunnettuja Volgan tataarejaMuokkaa

Lista tunnetuista Volgan tataareista löytyy artikkelista tataarit.

Tunnetut Suomen tataarit ovat erikseen omassa artikkelissaan.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b Tatars newworldencyclopedia.org.
 2. Озенбашлы Энвер Мемет-оглу. Крымцы. Сборник работ по истории, этнографии и языку крымских татар. — Акмесджит: Доля, 1997.
 3. «Татарская проблема» во всероссийской переписи населения (взгляд из Москвы) tataroved.ru. Arkistoitu 2.6.2019. Viitattu 14.3.2023.
 4. Halikov, A. H.: Tataarit, keitä te olette?. Suomentanut Lauri Kotiniemi. Abdulla Tukain kulttuuriseura, 1991. ISBN 952-90-3114-9. (s. 146-159)
 5. a b c Azade-Ayshe Rorlich: Excerpts from "The Volga Tatars, a Profile in National Resilience” groznijat.tripod.com. 1986. Viitattu 2.3.2023.
 6. Golden Horde britannica.com.
 7. a b Tatar Language britannica.com.
 8. Vserossijskaja perepis naselenija 2002 goda. 4.4. Rasprostranjonnost vladenija jazykami (krome russkogo) perepis2002.ru. Arkistoitu 29.3.2012. Viitattu 11.3.2023.
 9. Naselenije Rossijskoi Federatsii po vladeniju jazykami gks.ru. Arkistoitu 6.10.2021. Viitattu 11.3.2023.
 10. a b Jazyki Rossijskoi Federatsii i sosednih gosudarstv. Tom 3, s. 67–68. Moskva: Nauka, 2005. ISBN 5-02-011237-2.
 11. a b Daria Dergacheva: Russian decolonisation and Eurasia: An imperial legacy? Risks and opportunities for Tatarstan globalvoices.org. 2023. Viitattu 15.4.2023.
 12. "Национальный состав населения". Federal State Statistics Service.
 13. Daria Kholod: Tatar language classes optional in Tatarstan, Russia diggitmagazine.com.
 14. Парламент Татарстана проголосовал за добровольное изучение татарского языка в школах tass.ru. Viitattu 15.4.2023.
 15. Paul Goble: Kazan Tatars See No Future for Themselves in Putin’s Russia interpretermag.com.
 16. Georgy Manaev: The Mongol invasion was the reason Russia formed rbth.com. 2020. Viitattu 13.3.2023.
 17. a b Volga Tatars encyclopedia.com. Viitattu 21.4.2022.
 18. Сабирджан БАДРЕТДИН: ФАУЗИЯ БАЙРАМОВА: ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ ТАТАРСТАНА tatar.yuldash.com.
 19. a b Филатов С. Б. Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМР) // Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания / Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. — М.: Логос, 2005. — Т. III. — С. 81—90. — 464 с. — 2000 экз. — ISBN 5-98704-044-2.
 20. Tatarstan's Outspoken Activist Gets One-Year-In-Prison Suspended Sentence rferl.org. 2014. Viitattu 15.4.2023.
 21. Gulnaz Sibgatullina: Russia’s Muslim Leaders on the Invasion of Ukraine: United in a Display of Loyalty, Divided in Competition for Power 2022. Viitattu 15.4.2023.
 22. Bedretdin, Kadriye (toim.): Tugan Tel – Kirjoituksia Suomen tataareista. Helsinki: Suomen Itämainen Seura, 2011. ISBN 978-951-9380-78-0. (s. 98 - A. H. Halikov, 1998)
 23. Казан татарлары tatarica.org.
 24. Gölnaz İlgizär: Qazanlılar Yıraq Şärıqqa tağın 3 oçqıç yasap cibäräçäk azatliq.org. 2005.
 25. Татары (Серия «Народы и культуры» РАН). М.: Наука, 2001. — P.36.
 26. Из Татарского энциклопедического словаря ite.antat.ru.
 27. Закон Республики Татарстан gossov.tatarstan.ru. Arkistoitu 3.3.2016. Viitattu 21.4.2022.
 28. Azade-Ayse Rorlich: The Volga Tatars: A Profile in National Resilience (Hoover Institution Press Publication) - 1986 - ISBN: 978-0817983925
 29. James S. Olson, ed. (1994). An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires. pp. 624–625. ISBN 9780313274978.
 30. Tatar britannica.com. Viitattu 21.4.2022.
 31. Татары — это не болгары kommersant.ru.
 32. a b Мишәрләр tatarica.org.
 33. a b Narody Rossii: entsiklopedija, s. 322. Moskva: Bolšaja Rossijskaja entsiklopedija, 1994. ISBN 5-85270-082-7.
 34. a b c Antero Leitzinger: Mishäärit: Suomen vanha islamilainen yhteisö, s. 6-7, 33-37. 21.4.2022, 1996. ISBN 952-9752-08-3.
 35. Алимжан Мустафинович Орлов: Нижегородские татары: этнические корни и исторические судьбы kitap.net.ru. Arkistoitu 16.2.2012. Viitattu 10.3.2023.
 36. Kadriye Bedretdin - Tugan Tel: Kirjoituksia Suomen tataareista
 37. Керәшен татарлар tatarica.org.
 38. Керәшеннәр. Кием-салым һәм бизәнү әйберләре luiza-m.narod.ru.
 39. Татарская энциклопедия: В 5 т., — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. — Т. 3., стр. 462.
 40. Татары / Отв. ред. Р. К. Уразманова, С. В. Чешко. — М.: Наука, 2001. — 583 с. — (Народы и культуры)
 41. Kefeli., Agnès Nilüfer (2017). Becoming Muslim in Imperial Russia: Conversion, Apostasy, and Literacy. Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-5231-4.
 42. Баязитова Ф. С.,. Говоры татар-кряшен в сравнительном освещении / Отв. ред. Ф. С. Хакимзянов. — М.: Наука, 1986. — 247 с.
 43. Narody Rossii: entsiklopedija, s. 326–327. Moskva: Bolšaja Rossijskaja entsiklopedija, 1994. ISBN 5-85270-082-7.
 44. Исхаков Д.М. Нократ татарлары // Казан утлары. 1990. № 3. Источник: https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-gruppy-tatar/nukratskie-tatary Онлайн - энциклопедия Tatarica
 45. Пермские татары. Казань, 1983. Историческая этнография татарского народа. Казань, 1990. Автор – Д.М.Исхаков
 46. Narody Rossii: entsiklopedija, s. 334–335. Moskva: Bolšaja Rossijskaja entsiklopedija, 1994. ISBN 5-85270-082-7.
 47. Tatary, s. 23. Moskva: Nauka, 2001. ISBN 5-02-008724-6.
 48. Narody Rossii: entsiklopedija, s. 238. Moskva: Bolšaja Rossijskaja entsiklopedija, 1994. ISBN 5-85270-082-7.
 49. Яхин Ф. З. Литература сибирских татар в XIV—XVIII в.в. // XIII Сулеймановские чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2010. С. 151—154.
 50. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОЙ КНИГИ tatmsk.tatarstan.ru.
 51. Jazyki mira: Tjurkskije jazyki, s. 126–138. Moskva: Indrik, 1997. ISBN 5-85759-061-2.
 52. Jazyki Rossijskoi Federatsii i sosednih gosudarstv. Tom 3, s. 65–67. Moskva: Nauka, 2005. ISBN 5-02-011237-2.
 53. "Тукай, Габдулла". Tatar Encyclopaedia. Kazan: The Republic of Tatarstan Academy of Sciences. Institution of the Tatar Encyclopaedia. 2002
 54. Bolšaja Sovetskaja Entsiklopedija, tom 9, s. 621. Moskva: Sovetskaja Entsiklopedija, 1972.
 55. "Fatix Ämirxan/Фатих Әмирхан". Tatar Encyclopaedia. Kazan: The Republic of Tatarstan Academy of Sciences. Institution of the Tatar Encyclopaedia. 2002.
 56. АДЕЛЬ КУТУЙ. БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК kitaphane.tatarstan.ru.
 57. Bolšaja Sovetskaja Entsiklopedija, tom 8, s. 187. Moskva: Sovetskaja Entsiklopedija, 1972.
 58. Миңнуллин Роберт Мөгаллим улы tatarica.org.
 59. Халиков Хәкимҗан Шәяхмәт улы tatarica.org. Viitattu 8.4.2023.
 60. Театральная энциклопедия (в 6 томах). Т. 4: Нежин — Сярев. — 1965.
 61. Илялова И. Театр им. Камала. Очерк истории: Исследование. Казань. Татар кн. изд-во, 1986. 328 с.
 62. Большая Российская энциклопедия: В 30 т. / Председатель науч.-ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. ред С. Л. Кравец. Т. 1. А — Анкетирование. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2005. — 766 с.: ил.: карт.
 63. [Большая Российская энциклопедия: В 30 т. / Председатель науч.-ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. ред С. Л. Кравец. Т. 1. А — Анкетирование. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2005. — 766 с.: ил.: карт. БИОГРАФИЯ КАРИМА ТИНЧУРИНА]
 64. Bolšaja sovetskaja entsiklopedija, tom 11, s. 241. Moskva: Sovetskaja entsiklopedija, 1973.
 65. Ğayaz İsxaqi (Гаяз Исхакый) trt.net.tr.
 66. Саитов С. С. Файзи Мирхайдар // Башкортостан: краткая энциклопедия. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996. — 672 с. — ISBN 5-88185-001-7.
 67. Azade-Ayse Rorlich: The Volga tatars-a Profile in National Resilience. 1896. (s. 11)
 68. Tatarstan - Religion tatarstan.ru.
 69. Agnes Kefeli: Tatar: The Language of the Largest Minory in Russia princeton.edu. Arkistoitu 13.12.2006. Viitattu 21.4.2022.
 70. Holiday Commemorating Arrival of Islam in Russia Ratified in Tatarstan en.islamtoday.net. Arkistoitu 30.9.2010. Viitattu 16.3.2023.
 71. Chronicle of events president.tatarstan.ru. Arkistoitu 15.4.2012. Viitattu 16.3.2023.
 72. Halal Food Facility Opens In Tatarstan rferl.org. 2010.
 73. a b c Alexey Malashenko: Islamic Challenges to Russia, From the Caucasus to the Volga and the Urals carnegiemoscow.org. 2015.
 74. [https://www.tatar-inform.ru/news/za-10-let-cislennost-tatar-v-rossii-snizilas-pocti-na-600-tys-celovek-5891800 За 10 лет численность татар в России снизилась почти на 600 тыс человек Подробнее] tatar-inform.ru. 2022.
 75. a b Бушуев А.С. Современная этнодемография татар // Этнографическое обозрение. — 2019. — № 5. — С. 136—138.
 76. Mizelle, Peter Christopher: "Battle with Famine:" Soviet Relief and the Tatar Republic 1921-1922. District of Columbia, USA: University of Virginia.
 77. Трофимова Т. А. Этногенез татар Среднего Поволжья в свете данных антропологии // Происхождение казанских татар. — Казань, 1948. — С. 30—34.
 78. a b Petr Triska, Nikolay Chekanov, Egor Prokhortchouk: Between Lake Baikal and the Baltic Sea: genomic history of the gateway to Europe 28.12.2017. BMC Genomic Data. Viitattu 16.3.2023.
 79. T. A. Suslova, A. L. Burmistrova, M. S. Chernova, E. B. Khromova, E. I. Lupar, S. V. Timofeeva, I. V. Devald, M. N. Vavilov, C. Darke: HLA gene and haplotype frequencies in Russians, Bashkirs and Tatars, living in the Chelyabinsk Region (Russian South Urals) onlinelibrary.wiley.com. 2012. Viitattu 16.3.2023.
 80. Mitogenomic data indicate admixture components of Central-Inner Asian and Srubnaya origin in the conquering Hungarians ncbi.nlm.nih.gov. 2018. Viitattu 18.3.2023.
 81. Erzsébet Fóthi, Angéla Gonzalez, Tibor Fehér, Ariana Gugora, Ábel Fóthi, Orsolya Biró & Christine Keyser: Genetic analysis of male Hungarian Conquerors: European and Asian paternal lineages of the conquering Hungarian tribes link.springer.com. 14.1.2020. Viitattu 18.3.2023.
 82. Татары Евразии: своеобразие генофондов крымских, поволжских и сибирских татар cyberleninka.ru.
 83. Data pereformat.ru. Viitattu 16.3.2023.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Volgan tataarit.