Vinyyli

kemiallinen yhdiste
Tämä artikkeli käsittelee kemiallista funktionaalista ryhmää. Muita merkityksiä on täsmennyssivulla.

Vinyyli on eteenin substituenttinimi tai se voi olla myös orgaaninen yhdiste, joka sisältää vinyyliryhmän. Vinyylistä käytetään myös nimitystä etenyyli. Vinyyliryhmän kemiallinen rakenne on -CH=CH2. Esimerkiksi vinyylikloridi on toiselta nimeltä kloori-eteeni ja sen rakenne on Cl-CH=CH2. Vinyyliasetaatin rakenne on CH3-COO-CH=CH2.

Vinyyliryhmä

Eteeni ja sen johdokset (vinyyliyhdisteet) polymeroituvat katalyytin avulla alkeenipolymeereiksi. Polymeroitaessa vinyylimonomeeria R-CH=CH2, polymeerin toistuva yksikkö on:

 / R H \
|  | |  |
| -C-C- |
|  | |  |
 \ H H / n

Polymeroinnissa vinyyliryhmän kaksoissidos häviää kun hiili (C) muodostaa sidoksen seuraavan vinyylimonomeerin hiiliatomin kanssa.

Erittäin yleisesti käytetty vinyylipolymeeri on polyvinyylikloridi eli PVC, joka valmistetaan polymeroimalla vinyylikloridia. PVC:tä kutsutaan usein vinyyliksi, vaikka siinä ei ole vinyyliryhmiä.

Vinyylipolymeerien ehkä tunnetuin käyttö on EP- ja LP-äänilevyissä. Puhekielen ilmaisu "vinyyli" tarkoittaa vinyylilevyä ja "savikiekko" tarkoittaa 1900-luvun alkupuolen gramofonilevyä.

Katso myös muokkaa