Vinokkaat on helttasienten muotoryhmä, jota yhdistää toispuolinen itiöemä. Vinokkaat kasvavat yleensä lahottajina puulla, mutta niiden epäsymmetrisyys on perinnöllistä eikä johdu ainoastaan kasvupaikasta. Puun kyljessä kasvaessaan muutkin helttasienet voivat kasvaa epäsymmetriseen muotoon, mutta niitä ei lasketa vinokkaiksi.[1]

Runkoruostevinokas (Crepidotus mollis)

Vinokkaat on monilajinen ja epäyhtenäinen ryhmä, jonka kaikki lajit eivät ole sukua toisilleen. Suomessa vinokkaita on yli 70 lajia, jotka jakautuvat noin 30 sukuun. Osa suvuista sisältää vinokkaiden lisäksi keskisesti jalallisia lajeja. Rajanveto vinokkaiden ja muiden muotoryhmien, esimerkiksi kääpien, välille, on pitkälti sopimuksenvaraista. Esimerkiksi heltalliset käävät on tapana jättää vinokkaat-käsitteen ulkopuolelle.[1]

Vinokkaita sisältäviä sukuja Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  1. a b Valste, Juha (päätoim.): Suomen luontotieto. 4. Rii–Ö, s. 290. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-29432-2.