Viestipataljoona on viestijoukkojen joukkoyksikkö, joka toteutti ja ylläpiti divisioonan viestiyhteydetmilloin? ja joka toteuttaa ja ylläpitää armeijakunnan tai sotilasläänin viestiyhteydet.lähde?

Viestipataljoonassa voi olla viestikeskuskomppanioita ja muita viestialan perusyksikkötasoisia sotilasyksiköitä. Viestipataljoonalla on komento-osiensa lisäksi myös joukkoyksikölle tyypilliset huolto-osansa.

Rauhanajan koulutusyksiköistä jotkin viestikomppaniaa suuremmat yksiköt on nimetty jotenkin muuten. Esimerkiksi Viestirykmentti on ollut viestipataljoonan vahvuinen koulutusyksikkö. Keuruulla on toiminut Keski-Suomen Viestipataljoona. Sen toiminnot siirtyivät uudistuksen yhteydessä Karjalan Prikaatin Itä-Suomen Viestipataljoonalle.