Vesieroosio on veden aiheuttamaa eroosiota.

Aaltoeroosion kuluttama kalkkikivikallio Étretat'ssa (Haute-Normandie, Ranska)
Pyöreiksi hieroutuneita kiviä ja kalkkikivipylvään jäänteet Étretat'ssa (Haute-Normandie, Ranska)

Roiske-eroosio on pienten maahiukkasten irtoamista maasta ja kulkeutumista muualle ilmavirran mukana. Se johtuu hienojakoiseen, kuivaan maahan sataneitten sadepisaroitten pintajännityksestä, joka estää niitä imeytymistä maahan. Näin ollen pisarat pöllyttävät tomua sen sijaan, että kastelisivat sen heti.

Laattaeroosio on maa-aineksen kulkeutumista sadeveden mukana ja syntyy, kun sataa rankasti paljaalle maaperälle.

Mutavyöryjä esiintyy silloin, kun sataa enemmän kuin maaperä ehtii imeä. Vyörymän aiheuttamat pyörrevirtaukset kuluttavat maaperää usein enemmän kuin sadepisarat.

Ojaeroosiota syntyy, kun vesi virtaa pitkin painumaa ja kuluttaa sitä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat muuta maastoa matalammalla kulkevat tiet, jotka ovat ennen asfaltoimista kuluneet vuosien saatossa huomattavasti alemmaksi kuin niitä ympäröivät pellot.

Laakso- tai uomaeroosiota esiintyy silloin, kun vesi virtaa jatkuvasti samaa uomaa. Tämä eroosiotyyppi kuluttaa maastoa sekä alaspäin syventäen uomaa että eteenpäin kasvattaen sen pituutta.

Aaltoeroosio tapahtuu järvien, virtavesien ja merien rannoilla, kun aallot lyövät rantaan. Liikkuva vesi irrottaa maa-ainesta ja liikuttaa sitä veden mukana. Liikkuva maa-aines osallistuu kulutustyöhän hiomalla alustaansa.

Katso myös muokkaa