Vertex (ohjelmisto)

suomalainen CAD-ohjelmisto

Vertex on tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) ohjelmisto. Ohjelmisto tukee kolmiulotteista suunnittelua. Ohjelmisto on Suomessa varsin laajalti käytössä mekaniikkateollisuudessa, sekä rakennusteollisuuden puolella valmistalotoimittajilla. Ohjelmistoa valmistaa vuonna 1977 perustettu suomalainen tietokoneohjelmistoja valmistava yritys Vertex Systems Oy.

Vertex
Kehittäjä Vertex Systems Oy
Kehityshistoria
Vakaa versio Vertex 4
Tiedot
Ohjelmistotyyppi tietokoneavusteinen suunnittelu
Alusta Windows
Lisenssi Yksityinen omistusoikeus
Aiheesta muualla
Vertex Systems Oy

Ohjelman toiminnot

muokkaa

Vertex on piirrepohjainen. Piirrepohjaisuus on mekaniikkasuunnitteluohjelmistossa yleinen ominaisuus, jossa mallia muokkaavat toiminnot eli piirteet säilyvät mallin rakenteena. Vertexille ominaista on lisäksi lisättyjen piirteiden luontijärjestyksen tallennus mallin tietokantaan; tämä antaa lisämahdollisuuksia mallin muokkaukseen ja geometristen piirteiden myöhempään organisointiin. Osa geometriasta voidaan määrittää parametreiksi, joita voidaan muokata myöhemmin. Ohjelmassa on helppokäyttöinen kirjasto-ominaisuus, johon voidaan tallentaa sekä yksittäisiä piirteitä että monimutkaisempia malleja.

Suunnittelun tiedonhallinta on Vertexissä aina vakiona. Se sisältää työvälineet hallita dokumentit (3D-mallit ja työpiirustukset), nimikkeet, osaluettelot ja tuoterakenteet.

Tyypillisten 3D-suunnitteluohjelmistojen tapaan komponenttia (osaa) muutettaessa muutos heijastuu automaattisesti kokoonpanoihin ja piirustuksiin joissa ko. osa esitetään. Vertex sisältää tuoteautomaatiomoduulin, minkä avulla voidaan tehdä parametrisoitu perusmalli, josta saadaan nopeasti eri versioita. Ohjelma perustuu lähinnä solidikappaleiden mallinnukseen, pintamallinnustyökaluja on rajoitetusti.

Vertex sisältää muiden mekaniikkasuunnitteluohjelmistojen tavoin piirustusten luonnin lisäksi toiminnot osaluetteloiden automaattiseen laatimiseen. Ohjelmisto myös liittyy tarvittaessa yrityksen tuotannonohjausjärjestelmiin.

Vertex tukee teollisessa suunnittelussa yleistyvää nimikekeskeistä suunnittelua Vertex Flow -tuotteen elinkaaren hallinnan ja koneensuunnittelun Vertex G4 CAD -ohjelmiston yhdistelmällä. Tällöin tuoterakenne tuotenimikkeineen on tallennettu Vertex Flow -järjestelmään, ja haluttaessa voidaan nimikkeisiin kytkeä 2D tai 3D -suunnittelutietoa. Eri tuotenimikkeiden geometriaa määrittävät parametrit on tallennettu Flow -järjestelmään, jolloin nimikettä käytettäessä CAD:ssä sille saadaan oikeat mitat. Vertex Flow PLM:ään tallennettuna nimike toimii ja päivittyy myös hajautetussa suunnitteluympäristössä.

Tuoteversiot

muokkaa

Suunnittelu

muokkaa
 • Vertex G4 – mekaniikkasuunnittelu
 • Vertex ED – sähkö- ja automaatiosuunnittelu
 • Vertex HD – hydrauliikkasuunnittelu
 • Vertex Laitossuunnittelu
 • Vertex PI-Kaavio – prosessi- ja instrumenttikaavioiden suunnittelu
 • Vertex BD – rakennussuunnittelu
 • Vertex InD – kaluste-, keittiö- ja tilasuunnittelu

Tiedonhallinta

muokkaa
 • Vertex Flow – suunnittelutiedon hallinta, tuotetiedon hallinta, tuotteen elinkaaren hallinta (PDM/PLM)
 • Vertex DesignStream – talotehtaan tiedonhallinta (PDM)

Mallien katselu

muokkaa
 • Vertex Viewer – ilmainen Vertex-mallien katseluohjelmisto

Suunnittelun automatisointi

muokkaa
 • Vertex G4 Presto – perustaso, suunnitteluapuväline
 • Vertex G4 Tempo – myynnin tarjoussuunnitteluun
 • Vertex G4 Forte – myynnin, suunnittelun ja tuotannon käyttöön

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 • Vertex Systems Oy: Vertex Vertex Systems Oy. Viitattu 26.5.2007.


Aiheesta muualla

muokkaa