Venäjän federaation valtiolliset luonnonsuojelualueet

Venäjän federaation valtiollisia luonnonsuojelualueita on kolmen tyyppisiä: luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja rauhoitusalueita (tai suojelualueita). Tämän lisäksi liittovaltiosubjekteilla (esim. alueet, tasavallat) on omat alueellisen tason suojelualueensa.

Erityyppisillä suojelualueilla on erilaiset tarkoitusperät ja rauhoituksen tasonsa.[1][2]

  • Luonnonpuistot (ven. zapovednik) ovat täysin luonnontilaisia alueita ja kokonaan taloudellisen hyödyntämisen ulkopuolella. Niiden tehtäviin kuuluu luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, tieteellinen tutkimus ja opetus sekä ekologinen seuranta. Noin kolmanneksella luonnonpuistoista on biosfäärialueen status.
  • Kansallispuistojen (ven. natsionalnyi park) tehtäviin kuuluvat luonnonsuojelun ohella koulutuksen, tutkimuksen, kulttuurin ja rajoitetun matkailun tukeminen; niillä luonnonvarojen käyttöä säädellään tapauskohtaisin rajoituksin.
  • Rauhoitusalueiden (ven. zakaznik) tehtävä on yleensä tietyn lajin, luonnonosan (esim. kasvisto, eläimistö), ekosysteemin tai luontokohteen suojelu, jonka takia ihmistoimintaa on rajoitettu.

Alueellisen tason luontopuistot (prirodnyi park) vastaavat Suomen kansallispuistoja; ne varjelevat luontoarvoja ja palvelevat virkistyskäyttöä. Lisäksi on rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä (pamjatnik prirody), joita suojellaan niiden tieteellisen, kulttuurisen tai historiallisen merkityksen vuoksi (esim. ainutlaatuiset maisemakohteet).

Vuonna 2009 Venäjällä on 101 (102) luonnonpuistoa, 35 (39) kansallispuistoa ja 68 (68) liittovaltion rauhoitusaluetta (suluissa helmikuussa 2018 raportoituja lukuja).[1] Muutamia uusia rauhoitusalueita on perustettu sivuston tietojen päivittämisen jälkeen, joten kaikki eivät olleet edellä mukana (esim. [3][4]).

Luoteinen liittovaltiopiiriMuokkaa

Arkangelin alueMuokkaa

Kaliningradin alueMuokkaa

Karjalan tasavaltaMuokkaa

Komin tasavaltaMuokkaa

Leningradin alueMuokkaa

Murmanskin alueMuokkaa

NenetsiaMuokkaa

Novgorodin alueMuokkaa

Pihkovan alueMuokkaa

Vologdan alueMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Особо охраняемые природные территории России Venäjän luonnonsuojelukeskuksen suojelualuesivusto, oopt.info, (venäjäksi)
  2. Venäjän luonnonpuistot. Venäjän metsienhoito – verkko-oppimateriaali, ncp.fi
  3. a b c Veikko Huotari: Venäjä perusti kaksi uutta suojelualuetta Suomen rajan läheisyyteen 15.1.2018. Karjalainen, karjalainen.fi. Viitattu 25.2.2018.
  4. a b Fennoskandian vihreä vyöhyke täydentyi Murmanskin Hiipinän kansallispuistolla 28.2.2018. Ympäristöministeriö, ym.fi.