Vekaranjärven varuskunta

historiallinen sotilaskohde Kouvolassa

Vekaranjärven varuskunta on Kouvolan Valkealassa, Vekaranjärvellä toimiva varuskunta. Vekaranjärvellä toimii Karjalan Prikaati.

Vekaranjärven paraatikenttä

Varuskunnan joukotMuokkaa

Muut alueella toimivat joukot ja toimijat ovat:

Myös Pahkajärven ampuma-alue kuuluu varuskuntaan.

Varuskunnan päällikkönä on tammikuusta 2023 alkaen toiminut Karjalan Prikaatin komentaja prikaatikenraali Jyri Raitasalo.

ArkkitehtuuriMuokkaa

Varuskunta-alueen rakentaminen alkoi syksyllä 1964. Arkkitehtina toimi Osmo Lappo (s. 1927) ja varuskunnan arkkitehtuuri kuuluu betonikonstruktivismiin (vrt. muun muassa Helsingin virasto-Pasila).

Vekaranjärven varuskunta on yksi tyypillisistä korpivaruskunnista.

LähteetMuokkaa