Varkaantie

historiallinen tie Varsinais-Suomessa

Varkaantie on Turusta ja Varsinais-Suomesta Satakuntaan johtava historiallinen tie Varsinais-Suomen maakunnassa Suomessa. Se on yksi Museoviraston vuonna 2009 määrittelemistä Suomen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.[1] Vuonna 2021 tie hyväksyttiin matkailutieksi nimellä Aurajoentie.[2]

Matkailutieksi nimeämisen myötä tielle tuli matkailutien opastekyltit. Kuva Oripäästä.

Tien kulku

muokkaa

Tie alkaa Turusta, kulkee Aurajoen länsirantaa seuraten pohjoiseen Maarian kirkon, Liedon, Auran ja Pöytyän kautta ja yhtyy Oripäässä Huovintiehen.[1]

Huovintie, joka on osa samaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä, saa alkunsa Hämeen Härkätieltä Tl Koskella ja kulkee pitkin Säkylän–Mellilän harjujaksoa Ulvilaan.[1][3]

Tien alkuosa Turusta Auraan muodostaa 2000-luvulla seututien 222. Aurasta Oripäähän tie jatkuu yhdystienä 12451. Oripäästä Loimaan suuntaan tien jatko muodostuu Loimaantien (yhdystie 12586) alkuosasta ja Kangastien alkuosasta.[1][4]

Matkailutiehankkeet

muokkaa

Vuonna 2007 Aurajokisäätiö aloitti hankkeen tien kehittämiseksi maisema-matkailutieksi. Hanketta tukivat Varsinais-Suomen liitto, EU:n Leader+ -ohjelma, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry, Varsinais-Suomen TE-keskus ja Keskitien tukisäätiö. Hankkeessa Elina Vesanen selvitti tien historiaa, Viri Teppo-Pärnä laati tien maisemanhoitosuunnitelman[5] ja Hanna Tuominen työsti tienvarren kasvillisuuskartoituksen. Pohdittiin myös, voisiko tie saada kyltitetyn matkailutien aseman Hämeen Härkätien ja Kuninkaantien tapaan.[6] Vuonna 2021 Väylävirasto hyväksyi hakemuksen tien kehittämisestä matkailutieksi nimellä Aurajoentie.[2][7]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d Varkaantie Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto.
  2. a b Aurajoentie sai virallisen matkailutien aseman Yle Uutiset. Viitattu 7.2.2021.
  3. Huovintie Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto.
  4. Oripää Varkaantie Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. Viitattu 29.8.2018.
  5. Viri Teppo-Pärnä teki tiestä kulttuurikohteen 26.5.2010. Yle Turku. Viitattu 12.12.2017.
  6. Teppo-Pärnä, Viri: Tien lumo. Aurajoen maisematie. Arvosta, kohenna ja vaali tieympäristöä. Turku: Aurajokisäätiö, 2009. Teoksen verkkoversio.
  7. Väylävirasto päätti: Aurajoentie on nyt virallinen matkailutie! 5.2.2021. Auran kunta. Viitattu 15.2.2021.