Varavoimalaitteisto

Varavoimalaitteisto sisältää polttomoottorin ja sähköä tuottavan generaattorin. Suurempien varavoimalaitteistojen voimanlähteenä on tyypillisesti dieselmoottori. Pienemmissä laitteistoissa, joista käytetään myös nimitystä aggregaatti, voimanlähteenä voi olla myös bensiinimoottori.

Varavoimalaitteistoja on käytössä mm. sairaaloissa, tuotantolaitoksissa ja suuremmissa toimistotaloissa.

Varavoimalaitteistojen koko vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan, kiinteiden diesellaitteistojen suuruusluokka on 0,1–3 MVA. Suurempitehoisia kokonaisuuksia saadaan useamman laitteen rinnankytkennällä.

Paikoissa joissa varavoimalaitteisto on tarkoitettu varmistamaan tärkeiden toimintojen toimivuus myös sähkökatkojen aikana (mm. sairaalat), laitteistot käynnistyvät automaattisesti sähkökatkon tapahduttua. Sähkönsyötössä tapahtuu kuitenkin katkos, jonka suuruusluokka on laitteistosta riippuen 5–15 sekuntia. Katkottoman sähkönsyötön aikaan saamiseksi tarvitaan lisäksi UPS-laitteisto tai erillinen CPS-laitteisto.

CPS-laitteisto muokkaa

CPS-laittestossa on dieselmoottorin ja generaattorin lisäksi pyörivä huimamassa. Huimamassan tarkoitus on sähkökatkon tullen pyörittää generaattoria ennen dieselmoottorin käynnistymistä, laitteistosta riippuen 1–15 sekunnin ajan. Dieselin käynnistyttyä laitteisto toimii tavallisen diesel-generaattorin tavoin. CPS-laitteistoja löytyy teholuokasta 0,2-2 MVA, jossa ne ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä vastaavan kokoisiin diesel + ups-laitteistoihin verrattuna.