Logo

Valonia on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Se on Varsinais-Suomen alueella toimiva puolueeton asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka auttaa toiminta-alueensa kuntia, yrityksiä ja asukkaita pienentämään hiilijalanjälkeään sekä parantamaan ekotehokkuuttaan ja ympäristövastuullisuuttaan.

Käytännön työn osa-alueita ovat muun muassa energianeuvonta, haja-asutusalueiden jätevesiasiat, yritysten ympäristöasiat, kuluttaminen ja resurssitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä lasten ja nuorten ympäristökasvatus. Valonia aloitti toimintansa keväällä 2008, kun kaksi alueellista asiantuntijaorganisaatiota – Varsinais-Suomen Agendatoimisto ja Varsinais-Suomen Energiatoimisto – yhdistyivät[1]. Toiminnat ja toiminta-alueet säilyivät yhdistymisen jälkeen entisellään.

Valonian toiminnan painopisteitä ovat:

  • kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
  • palveluiden ja hankkeiden tuottaminen ympäristötietoisuuden lisäämiseksi
  • yhteistyön ja osallistumisen edistäminen
  • alueellisena ja puolueettomana asiantuntijana toimiminen

Keskuksen toimintaa ohjaa maakunnan yhteinen kestävän kehityksen toimintaohjelma vuosille 2015–2020. "Ohjelma 2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi” on järjestyksessään viides alueellinen kestävän kehityksen ohjelma, jonka toteuttamiseen Varsinais-Suomen kunnat ovat sitoutuneet. Uudessa toimintaohjelmassa on viisi painopistettä: Julkinen sektori edelläkävijänä, Vastuullinen yritystoiminta ja vihreä yrittäjyys, Kestävä yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja vähähiiliset alueet, Osallistuva ja vastuullinen asuminen, Laajapohjainen ympäristönlukutaito.

Valoniassa oli loppuvuodesta 2014 hieman alle 20 työntekijää. Toiminnan perusrahoitus tulee Varsinais-Suomen kunnilta, mutta suurin osa toiminnasta rahoitetaan EU:n, eri ministeriöiden ja muiden rahoittajien hankerahoituksella. Valonian isäntäorganisaationa on toiminut vuoden 2015 alusta lähtien Varsinais-Suomen liitto. Vuosina 2008–2014 isäntäorganisaationa toimi Turun kaupunki. [2]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa