Postikortti, jossa aasialainen palvelija tuo valkoihoiselle miehelle juotavaa.

Valkoinen ylivalta on aate, jonka mukaan valkoiset ihmiset ovat muita ihmisryhmiä parempia ja arvokkaampia. Usein se yhdistetään vain värillisiin kohdistuvaan rasismiin tai antisemitismiin, mutta aatetta on käytetty oikeutuksena myös intiaaneihin, kiinalaisiin, kaakkoisaasialaisiin ja muihin ihmisryhmiin kohdistuvassa rasismissa. Valkoisen ylivallan käsitettä käytetään myös rajoitetummin tarkoittamaan käsitystä siitä, että valkoihoiset eivät ole vain muita ihmisryhmiä parempia, vaan heidän tulisi myös hallita muita.

Osa artikkelisarjaa
Syrjintä
Muodot
Uskontoryhmiä kohtaan
Ilmeneminen
Aiheeseen liittyvää
n · k · m

Valkoisen ylivallan synty ja historiaMuokkaa

 
Rasistinen kampanjajulkaisu mustien äänioikeudesta Pennsylvanissa vuodelta 1866

Valkoinen ylivalta on ennen kaikkea vaikuttanut niillä alueilla, jotka olivat eurooppalaisten valloittamia ja uudisasuttamia. James Loewen mukaan ajatus valkoisesta ylivallasta syntyi löytöretkien aikaan, kun Euroopan kansat etsivät aatteellista oikeutusta alkuperäiskansojen pakkosiirroille ja mustien afrikkalaisten orjuuttamiselle. Tekoja perusteltiin ei-valkoisten kansojen esitetyllä biologisella alempiarvoisuudella.

Alkuperäisväestö, esimerkiksi intiaanit Yhdysvalloissa ja Kanadassa, sekä aboriginaalit Australiassa nähtiin enemmänkin esteenä kuin ihmisolentoina oikeuksineen. Varsinkin Yhdysvaltojen etelävaltioissa valkoisen ylivallan mukaiset aatteet ovat olleet vahvoja, ja vaikka orjuus lakkautettiinkin, ajatus valkoisesta ylivallasta ei alueelta kadonnut. Esimerkiksi Ku Klux Klan harjoitti lynkkausta käytännössä rangaistuksetta aina 1960-luvulle saakka. Yhdysvalloissa ei-valkoisten syrjintä oli hallituksen hiljaisesti hyväksymää aina 1950-luvulle saakka. Valkoisen ylivallan aatteen mukainen rotusortoa kannattavaa hallintojärjestelmä oli Rhodesiassa voimassa vuoteen 1979 ja Etelä-Afrikassa 1990-luvulle asti.

Valkoinen ylivalta nykyäänMuokkaa

Valkoinen ylivalta vastustaa erilaisten valkoisten separatistien kautta etnisten ryhmien sekoittumista, niiden välisiä suhteita ja avioliittoja. Nykyaikaisen natsivaikutteisen valkoisen ylivallan mukaan skandinaavista tai germaanista syntyperää olevien valkoisten tulisi hallita maailmaa ”puhtaan” valkoihoisuuden hyveen ja parempiarvoisuuden nojalla. Germaanien alaisuuteen jäisivät myös Välimeren eurooppalaiset, eivät pelkästään juutalaiset, negridit ja aasialaiset. Eräs valkoista ylivaltaa kannattava suuntaus, panarjalaisuus, taas hyväksyy valkoisiksi myös etelä- ja itäeurooppalaiset sekä jotkin ei-eurooppalaiset kaukasidit.

Katso myösMuokkaa

Kannattajien järjestöjäMuokkaa