Vajaasointu

Vajaasointu merkitsee sointua, josta on jätetty jokin sen itsenäisistä sävelistä pois.

AvosoinnutMuokkaa

Avosoinnut sisältävät vain avosävyisiä intervalleja, eli priimejä, oktaaveja, kvartteja ja kvinttejä. Kolmisoinnusta voidaan esimerkiksi jättää pois terssi, jolloin soinnun duuri- tai molliluonne häviää, ja se muuttuu sävyltään avosointiseksi. Tällaiset soinnut, eli terssittömät kolmisoinnut, olivat etenkin keskiajan ja renessanssin musiikissa yleisiä varsinkin lopukkeissa. Klassisen ajan musiikissa niitä pyrittiin välttämään, tosin poikkeuksen tähän tekee esim. Beethoven yhdeksännessä sinfoniassaan. Tonaalisessa musiikissa avosointuja käytetään lähinnä vain arkaaisen sävyn aikaansaamiseksi.

Kvintittömät soinnutMuokkaa

Kvintin poisjättäminen vaikuttaa soinnun luonteeseen kaikkein vähiten, koska se on, kuten mainittua, avosointinen intervalli. Septimisoinnuissa kvintti joudutaan usein jättämään pois; noonisoinnuissa tämä tehdään lähes aina. Kolmisoinnuistakin kvintti voidaan lähinnä äänenkuljetuksellisista syistä jättää pois, mutta silloin sen sointi käy sävyltään hieman tehottomaksi.

LähteetMuokkaa

  • Korhonen, Kimmo. 2002. Andante - Klassisen musiikin tietosanakirja. Porvoo: WS Bookwell Oy.
  • Linnala, Eino. 1968. Yleinen musiikkioppi 1. Jyväskylä: Gummerus.
  • Salmenhaara, Erkki. 1997. Sointuanalyysi. Keuruu: Otava.
Tämä musiikkiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.