Vaihekulma

suure, joka kuvaa sinimuotoisten aaltojen vaihe-eroja

Vaihekulman avulla kuvataan sinimuotoisten signaalien (usein virran tai jännitteen) keskinäisiä vaihe-eroja. Vaihekulman yksiköitä ovat radiaani ja aste.

Jännitteen tapauksessa käytetään kaavaa

,

missä on jännitteen huippuarvo, on kulmataajuus, on aika ja on vaihekulma.

Esimerkiksi, jos kondensaattoriin syötetään virtaa, jonka yhtälö on , kondensaattorin yli muodostuu jännite, jonka aikariippuvuus on

eli jännite on 90 astetta virtaa jäljessä.

Jännitteen ja virran välinen vaihekulma riippuu kuorman impedanssista ja sen takia loistehon ja pätötehon suhteet vaihtelevat erilaisilla kuormilla. Puhtaasti resistiivisellä kuormalla jännitteen ja virran välillä ei ole vaihe-eroa.

Katso myös muokkaa

Kirjallisuutta muokkaa

  • Voipio, Erkki: Virtapiirit ja verkot. Helsinki: Otatieto, 2001 (1976). ISBN 951-672-082-X.