Tämä artikkeli henkilöön liittyvästä velvoiteoikeuden käsitteestä. Mauno Koiviston muistomerkistä kertoo artikkeli Välittäjä (Mauno Koiviston muistomerkki).

Välittäjä on henkilö, joka saattaa yhteen solmittavaksi aiotun sopimuksen osapuolet. Välittäjä saattaa toimia myös toisen tai molempien sopijapuolten lähettinä tai valtuutettuna. Välittäjä tarkoittaa oikeudellisessa kielenkäytössä usein samaa kuin meklari, vaikka kumottu arvopaperimarkkinalaki (495/1989, 4 §) käyttää meklari-nimitystä arvopaperinvälittäjien edustajista, jotka hoitavat asiakkaiden toimeksiantoja. Välityssopimuksia voidaan solmia arvopapereista, tavaroista, vakuutuksista, ilma-aluksista, laivoista, luotoista, asunnon vuokrauksesta, liikehuoneiston vuokrauksesta ja kiinteistönvälityksestä.[1]

Välittäjällä on oikeus saada palkkio tekemästään välitystehtävästä, jos sopijapuolten välillä solmitaan sopimus. Välittäjä on velvollinen suorittamaan saamansa tehtävän, olemaan lojaali, olemaan vaiti tietoonsa saamistaan asioista, noudattamaan toimeksiantajan ohjeita, raportoimaan välitystehtävän vaiheista ja suorittamaan mahdollisen tilityksen. Oikeuskirjallisuudessa katsotaan välittäjällä olevan vahingonkorvausvastuu toimeksiantajaansa kohtaan. Toiset katsovat korvausvastuun tulevan kyseeseen aina, toiset puolestaan katsovat vastuun laajuuden riippuvan siitä, onko välittäjä toiminut vain lähettinä vai myös valtuutettuna.[1]

Lähteet muokkaa

  1. a b Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa I palstat 1030–1032.