Väistämisvelvollisuus

Väistämisvelvollisuus on velvollisuus, jonka mukaan ajoneuvon kuljettajan pitää antaa tietä toiselle tienkäyttäjälle. Risteyksissä ja liittymissä väistämisvelvollisuus ilmoitetaan usein niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa kärkikolmioksi kutsutulla liikennemerkillä tai stop-merkillä. Kärkikolmiolla on kansainvälisen standardin mukaan punaiset reunat ja useimmissa maissa valkoinen pohja, mutta esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa pohjaväri on keltainen. Joissakin maissa kärkikolmion keskellä on väistämisvelvollisuudesta kertova teksti.

Väistämisvelvoitettu risteys Englannissa.

Väistämisvelvollisuus Suomen tieliikenteessä

muokkaa

Väistämisvelvollisuus ja sen ilmaisemiseen käytettävät liikennemerkit on määritetty tieliikennelaissa [1]. Tieliikennelain mukaisia väistämisvelvollisuuden osoittavia liikennemerkkejä on kolme:

 
Suomalainen B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkki.
 
Suomalainen B4 Väistämisvelvollisuus kohdattaessa -liikennemerkki.
 
Suomalainen B7 Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -liikennemerkki.

Suomessa väistämisvelvollisuus risteyksessä ilmoitetaan puhutussa kielessä kärkikolmioksi kutsutulla liikennemerkillä B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkillä, puhutussa kielessä STOP-merkiksi kutsutulla B6 Pakollinen pysäyttäminen -liikennemerkillä tai B7 Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkillä. Jos väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä ei risteyksessä ole, pitää ajoneuvonkuljettajan aina väistää samanaikaisesti oikealta tulevaa ajoneuvoa (24 §) ja raitiovaunua riippumatta sen lähestymissuunnasta (11 §).

Kiihdytyskaistalta moottoritielle saapuvan kuljettajan pitää väistää moottoritiellä liikkuvia ajoneuvoja (59 §). Tästä ilmoitetaan yleensä liikennemerkillä. Kiertoliittymään saapuvalle ajoneuvolle osoitetaan merkillä B5 väistämisvelvollisuus. Tästä ilmoitetaan aina liikennemerkillä, sillä väistämisvelvollisuutta tässä tilanteessa ei ole mainittu tieliikennelaissa vaan kyseessä on vakiintunut liikenteenohjaustapa. [2] Yksityisalueelta tai pihamaalta tulevalla on aina väistämisvelvollisuus tulosuunnasta riippumatta (24 §).

Suojatiellä kulkevia tai sille astumassa olevia jalankulkijoita pitää väistää ja heille pitää antaa esteetön kulku (24 §).

Pysäkiltä lähtevää linja-autoa pitää väistää, mikäli tien nopeusrajoitus on 60 km/h tai alempi (26 §).

Lähteet

muokkaa
  1. Tieliikennelaki (729/2018) (tuli voimaan 1.6.2020) Finlex. Viitattu 9.10.2022.
  2. Tiehallinto: Tiehallinto, kiertoliittymä alk.tiehallinto.fi. Arkistoitu 25.2.2017. Viitattu 10.8.2012.

Aiheesta muualla

muokkaa