Väestövastuujärjestelmä

Väestövastuu on yksi terveyskeskustyön järjestämisen muoto. Väestövastuujärjestelmässä lääkäri (tai lääkäri-terveydenhoitaja-pari) hoitaa kaikki tietyltä, hänelle määrätyltä alueelta terveyskeskuksen asiakkaiksi tulevat potilaat.

Väestövastuulääkärin palkkaus määräytyy väestön koon ja vaativuuden mukaan. Oman väestön ulkopuolisista potilaista maksetaan usein erillinen korvaus, samoin tehdyistä operaatioista.

Väestövastuujärjestelmän hyvänä puolena on pidetty pitkiä hoitosuhteita, jotka mahdollistavat potilaan pitkäjännitteisen hoidon ja hyvän asiakassuhteen muodostumisen.

Kritiikin kohteeksi järjestelmä on joutunut erityisesti lääkärin työn hallinnan vaikeuden vuoksi. Erityisesti lääkäripulasta kärsivissä terveyskeskuksissa ja kokemattomilla lääkäreillä työpäivät ovat voineet venähtää kohtuuttoman pitkiksi. Pitkät hoitosuhteet jäävät toteutumatta, jos virkoja hoitavat lääkärit vaihtuvat.

Useissa terveyskeskuksissa on viime aikoina luovuttu väestövastuujärjestelmästä. Pitkiä hoitosuhteita on yritetty hakea muilla keinoin. Esimerkiksi listautumismallissa terveyskeskuksen palveluja usein tarvitsevat ihmiset voivat listautua tietyn lääkärin potilaiksi.