Uskonkappaleet (mormonismi)

(Ohjattu sivulta Uskonkappaleet)

Uskonkappaleet ovat Myöhempien aikojen pyhien uskontunnustuksen kaltainen keskeisten oppien tiivistelmä. Uskonkappaleita on kaikkiaan 13. Profeetta Joseph Smith kirjoitti uskonkappaleet vuonna 1842 vastaukseksi Chicago Democrat -lehden päätoimittajan "Long" John Wentworthin kysymykseen myöhempien aikojen pyhien tärkeimmistä uskomuksista. Suurin osa Myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluvista kirkoista ja yhteisöistä pitää uskonkappaleita opillisesti sitovina. Ne on myös liitetty osaksi MAP-kirkon pyhänä pitämää kirjoitusta Kallisarvoinen helmi.

Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon uskonkappaleet:

 1. Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.
 2. Me uskomme, että ihmiset saavat rangaistuksen omien syntiensä eivätkä Aadamin rikkomuksen tähden.
 3. Me uskomme, että kaikki ihmiset voivat pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta olemalla kuuliaiset evankeliumin laeille ja toimituksille.
 4. Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat: ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi.
 5. Me uskomme, että saarnatakseen evankeliumia ja suorittaakseen sen toimituksia ihmisen täytyy olla Jumalan kutsuma profetian kautta ja niiden kätten päällepanemisella, joilla on valtuus.
 6. Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli alkukirkossa, nimittäin apostoleihin, profeettoihin, paimeniin, opettajiin, evankelistoihin jne.
 7. Me uskomme kielten, profetian, ilmoituksen, näkyjen, terveeksitekemisen, kielten selittämisen jne. lahjaan.
 8. Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli kuin se on oikein käännetty; me uskomme, että myös Mormonin kirja on Jumalan sanaa.
 9. Me uskomme kaiken sen, mitä Jumala on ilmoittanut, ja kaiken, mitä hän nykyisin ilmoittaa, ja me uskomme, että hän on vielä ilmoittava monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita.
 10. Me uskomme Israelin todelliseen kokoamiseen, kymmenen sukukunnan takaisin tuomiseen ja siihen, että Siion [Uusi Jerusalem] perustetaan Amerikan mantereelle, että Kristus on henkilökohtaisesti hallitseva maan päällä ja että maa on tuleva uudistetuksi ja saava paratiisillisen kirkkautensa.
 11. Me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman omantuntomme vaatimusten mukaan ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelivatpa he miten, missä tai mitä tahansa.
 12. Me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitusmiehille ja esivalloille tulee olla alamainen ja että tulee kunnioittaa, noudattaa ja ylläpitää lakia.
 13. Me uskomme, että tulee olla vilpitön, totuudellinen, puhdas, toisen parasta halajava ja hyveellinen ja että tulee tehdä hyvää kaikille, niinpä me voimmekin sanoa seuraavamme Paavalin kehotusta - me uskomme kaikki, me toivomme kaikki, me olemme kärsineet paljon ja toivomme voivamme kestää kaikki. Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa, hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme.