Uno Stadius

suomalainen kansanopiston johtaja, raittiusmies ja kirjailija

Uno Ludvig Stadius (2. huhtikuuta 1871 Helsinki5. maaliskuuta 1936 Helsinki) oli suomalainen kansanopiston johtaja, raittiusmies ja ruotsin kielellä kirjoittanut kirjailija.

Uno Stadius

Henkilöhistoria

muokkaa

Stadiuksen vanhemmat olivat ylijohtaja, valtioneuvos Knut Alfred Stadius ja Julia Tavaststjerna. Hän pääsi ylioppilaaksi 1889 Helsingin reaalilyseosta ja opiskeli sitten oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Stadius opiskeli myös Tukholmassa ja Leipzigissa.

Stadius oli Borgåbladetin, Björneborgs Tidningin ja Wasa Nyheter -lehden toimittajana 1890-luvun lopulla, mutta sortovuosien venäläistämispolitiikka pakotti hänet siirtymään aluksi Saksaan ja sitten Ruotsiin. Ruotsissa Stadius luennoi kasvatustieteestä, kirjallisuudesta ja koulukysymyksistä, toimi lehtimiehenä sekä oli perustamassa kansankorkeakouluja.

Stadius toimi kansanopiston johtajana 1895–1902 ja 1905–1917. Hän oli Brunnsvikin kansankorkeakoulun johtajana Taalainmaalla vuodesta 1906 alkaen. Stadius oli valtion kirjastotoimiston suomenruotsalainen kirjastokonsulentti vuodesta 1921 alkaen ja myöhemmin Stadius oli sosiaaliministeriön raittiusosaston virkamies.

Stadius oli naimisissa 1898–1915 Emma Eleonora Sjödahlin kanssa. Heillä oli kuusi lasta. Stadiuksen tyttärentytär kirjailija Märta Tikkanen on kuvannut tätä avioeroon päättynyttä liittoa romaanissaan Emma ja Uno. Rakkautta tottakai (Tammi, 2010)

Teoksia

muokkaa
 • Ljus åt vårt folk : litterärt album under medverkan af särskilda svenska och finska författare utgifvet af Uno Stadius och Guido Hornborg. Stockholm 1892
 • Samvärkan mellan universitetsbildning och folkbildning i Upsala. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner; Häft 31. Svenska folkskolans vänner, Helsingfors 1893
 • Karl T. Oljemark och U. Stadius : Sångbok för folkhögskolan, folkskolan, föreningar m. fl., innehållande 181 enstämmiga sånger. Söderström,, Helsingfors 1896
 • Mellersta Nylands folkhögskola samt Historiska anteckningar om Esbo, Helsinge, Kyrkslätt och Sjunde socknar : på uppdrag af folkhögskolans elevförbund samt till invigningen af skolans nya byggnad utg. Helsingfors 1897
 • Unga allmogetankar : minnen från Mellersta Nylands folkhögskola under dess sjette läseår 1896-1897. Björneborg 1897
 • Zacharias Topelius : Tankar i djurskydd uttalade af Z. Topelius ; på uppmaning af Sylviaföreningen samlade och utgifna af Uno Stadius. Helsingfors 1898 (suomeksi nimellä Mietelmiä eläinsuojeluksessa : Sylvia-yhdistyksen kehotuksesta keräillyt ja ulosantanut Uno Stadius; suomentanut Tyko Hagman. WSOY 1898)
 • Några ord till den icke-jordägande allmogen i Finland : folkskrift. Författare, Esbo 1899 (suomeksi nimellä Muutamia sanoja maata omistamattomalle Suomen rahvaalle : kansankirjoitus. Tekijä, Helsinki 1899)
 • Inför viktiga samhällsfrågor. Svenska Nykterhetsförlaget, Stockholm 1908
 • Ovärdig att bli svensk? : några ord i en medborgarfråga. A. B. Ljus, Stockholm 1909
 • Vad säga Finlands läkare om alkoholen?. Föredrag och berättelser : FSN. Ser. 1; N:o 6. Finlands Svenska Nykterhetsförbund, Helsingfors 1914
 • Inför dödens gåta. Frams förlag, Vasa 1918, 2. uppl. 1919 (suomeksi nimellä Kuoleman arvoituksen edessä : katsaus sieluelämän tutkimuksiin, Karisto 1920)
 • Det Brattska systemet. Helsingfors 1920 (suomeksi nimellä Bratt'in järjestelmä. Kirjoituksia kieltolakiasiassa / Raittiuden ystävien toimittamia 7, Edistysseurojen kustannus, Helsinki 1920
 • Georg von Wendt och Uno Stadius : Förbudsdisputationen mellan G. von Wendt och Uno Stadius i Helsingfors den 9 oktober 1922 : stenografiskt referat, genomsett av vederbörande. Fram, Vasa 1922
 • Invändningar mot Finlands förbudslag. Svenska Nykterhetsförlaget, Stockholm 1922
 • Folknykterhet med eller utan totalförbud?. Fram, Vasa 1923 (suomeksi nimellä Kansanraittius täysikiellon pohjalla tai ilman sitä, WSOY 1923)
 • Studenten i bondstugan. FSN:s dialoger 10. Fram, Vasa 1923
 • Efter fem års förbudslag. Fram, Vasa 1924
 • O. Solnördal och Uno Stadius : Norge och Finland : lärdomar från förbudsländerna : föredrag. Förbudsvännernas landsförbund, Stockholm 1924
 • Barnens skyddslingar : ett pedagogiskt testamente av Z. Topelius. Fram, Vasa 1925
 • Ett jubileumstal av president K. Ignatius med därtill fogade kommentarer. Finlands svenska nykterhetsförbund, Vasa 1926
 • Kampen om förbudslagen i Finland. Fram, Vasa 1926
 • Några blad ur nykterhetsrörelsens historia i Finland, teoksessa Kampen för folknykterhet : festskrift med anledning av helnykterhetsrörelsens 50-årsminne. Finlands svenska nykterhetsförbund,, Vasa 1927
 • Viktor Rydberg och det översinnliga. Stockholm 1928
 • Alli Trygg-Helenius : en levnadsteckning. I.O.G.T:s förlag, Vasa 1929
 • Vetenskaplig fördom och fri forskning : föredrag, hållet den 22 mars 1931 i Vetenskapliga föreningarnas hus i Helsingfors på uppmaning av Sällskapet för psykisk forskning. Vasa 1931
 • Ur själslivets gåtfulla värld : rön och vittnesbörd om psykiska fenomen; utg. av Sällskapet för psykisk forskning ; red. av Uno Stadius. Schildt, Helsingfors 1933
 • Balder 40 år : en kortfattad historik. Vasa 1934
 • Kampår och brytningstider i svenskt kulturliv : minnen från Sverige. Oskar Eklund bokförlag, Stockholm 1936
 • Bibliska underverk i nutida belysning. Tekijä, Helsingfors 1938

Lähteet

muokkaa