Uhittelu on vastavuoroista uhkailua ja debattia, jonka avulla pyritään persoonan välisten pelisääntöjen ja rajojen sopimiseen.

Uhittelussa yksilöt esittelevät hypoteettisesti ominaisuuksiaan, eli väkivallan potentiaaliaan, osoittaakseen toiselle, että pystyvät tarvittaessa puolustamaan taloudellista, symbolista (tieto, taidot, asema) ja sosiaalista pääomaansa, toisen uhkaa vastaan. Siten pyritään osoittamaan, että toisen ominaisuudet eivät riitä taistelun voittamiseksi, jos hän pyrkisi kiusaamalla tai muuten hyökkäämällä viemään ne pois.

Jos kuitenkin uhittelussa toinen osapuoli häviää debatin, osanottajien tuleva suhde muodostuu hierarkkiseksi. Toinen joutuu siis luovuttamaan pääomiaan ja alistumaan toisen valtaan.

Katso myösMuokkaa