Universal Description Discovery and Integration

(Ohjattu sivulta UDDI)

Universal Description Discovery and Integration (UDDI) on alustariippumaton ja avoin palvelurekisteristandardi. UDDI on eräs palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA) toteuttamiseen käytettävistä standarditeknologioista. UDDI-määrittelyä johtaa OASIS-standardointiorganisaatio.

UDDI-rekistereitä verrataan toimintalogiikaltaan puhelinluettelon "keltaisten sivujen" (haku luokittelun mukaan) ja "valkoisten sivujen" (haku erilaisten järjestelyperusteiden mukaan) yhdistelmäksi. UDDI-rekisterien päätarkoituksena on toimia verkkopalveluiden keskitettyinä hakemistoina verkkopalveluita (Web Services) käyttäville asiakassovelluksille. UDDI-rekisteriin voidaan tallentaa monenlaisia luokittelevia tietoja palvelusta (Taxonomy) ja lisätietoja palvelun tarjoajasta, palvelusta ja URL-osoite palvelun teknisen toteutuksen kuvaavaan WSDL-tiedostoon.

UDDI-rekisterin tietomallin eri osa-alueiden tarkoitus on tarjota kaikki se informaatio, jota sovellukset tarvitsevat käyttääkseen rekisteriin rekisteröityjä verkkopalveluita.

Tietomallin osa-alueita ovat:

  • palvelun kuvaus (businessService),
  • palvelun julkaisijan kuvaus (businessEntity),
  • palvelun tekninen kuvaus ja viite ohjelmontirajapintaan, kuten WSDL (bindingTemplate),
  • erilaisia lisätietoja, kuten palvelun luokittelutietoja (taxonomy).

UDDI-standardi määrittelee hakumenetelmien lisäksi myös tavat, joilla rekisteriin voi ohjelmallisesti lisätä tai poistaa palveluiden kuvauksia. UDDI-Rekisterin rajapinta on itsessään Web Services-määrittelyn mukainen. Rekisterin visuaalista selailua varten on myös olemassa erilaisia asiakasohjelmia. UDDI-Standardissa kuvataan esimerkiksi keinot, joilla rekisterit voivat pitää toistensa sisällöistä identtisiä kopiota (replikointi). UDDI-rekistereitä voidaan ajatella olevan kolmea tyyppiä: julkisia (kuten UBR, Universal/UDDI Business Registry), sisäisiä (esim. lähiverkon rekisteri) ja jaettuja (esim. yrityksen extranet).

UDDI-määrittelyiden historiaMuokkaa

UDDI-määrittelyiden ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 2000, toinen versio 2001 (muodollisesti uudelleenjulkaistu 2003) ja kolmas versio 2004.

Ensimmäinen versio keskittyi enimmäkseen julkisen palvelurekisterin muodostamiseen. Osana tätä projektia syntyi UBR. Ensimmäinen UDDI-määritysten versio loi pohjan Internetpohjaiselle yrityspalvelurekisteriteknologialle. Ensimmäisen ja toisen version kehityksestä vastasi joukko yrityksiä (IBM, Microsoft ja Ariba).

UDDI-määritysten toinen versio keskittyi standardien yhtenäistämiseen ja siinä keskityttiin erityisesti joustaviin palveluiden luokittelumenetelmiin. Toisen version aikoihin aloitettiin määritysten standardointityö, se sai standardin aseman vuonna 2003. Versio 3 standardoitiin kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2005.

Versiosta 2 lähtien UDDI-määritysten kehitystyötä on johtanut OASIS-standardointiorganisaatio. Versio 3:n painopiste on siirtynyt rekisterikeskeisestä ajattelusta laajempaan näkökulmaan, jossa UDDI-rekisterit nähdään keskeisenä osana palvelukeskeistä arkkitehtuuria.