Valtatie 1

Suomessa sijaitseva valtatie Helsingistä Turkuun
(Ohjattu sivulta Turunväylä)

Valtatie 1 eli Turunväylä on Helsingistä Turkuun johtava valtatie. Se on osa kansainvälistä E18-väylää. Tien pituus on 165,2 kilometriä. Tie kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön määrittämiin maanteiden pääväyliin ja yleiseurooppalaiseen TERN-tieverkkoon.

Valtatie 1
Ykköstie, Tarvontie, Turunväylä
Valtatie 1
Valtatie 1
Maa Suomi
Tieluokka valtatie
Omistaja Suomen valtio
Tienpitäjä Väylävirasto
Pituus 165,2 km
Alkupiste Helsinki
Reitti Espoo (20 km)
Lohja (53 km)
Salo (112 km)
Päätepiste Turku (165,2 km)
Päällyste asfaltti
Kaistaluku vähintään nelikaistainen
Katso myös Valtatie 1 Commonsissa

Tien kulku muokkaa

Valtatie 1 on lukuun ottamatta Helsingin kaupungin alueella katuverkossa kulkevaa 5,8 kilometrin ja Turun päässä olevaa 2,5 kilometrin osuutta moottoritie, jonka viimeinen osa avattiin liikenteelle 28. tammikuuta 2009[1]. Tien avaamista viivästyttivät tunneleiden varotoiminnoissa ilmenneet ongelmat. Tien liikenne on varsin sujuvaa, lukuun ottamatta ajoittaisia ruuhkia Helsingissä.lähde?

Tie kulkee seuraavien maakuntien kautta: UusimaaVarsinais-Suomi.

Tie kulkee seuraavien kuntien kautta: HelsinkiEspooKauniainenEspoo (uudelleen) – KirkkonummiVihtiLohjaVihti (uudelleen) – Lohja (uudelleen) – SaloPaimioKaarinaTurku. Vilkkaimmillaan valtatie 1 on Kehä I:n ja Kehä II:n välillä, missä keskimääräinen liikennemäärä oli vuonna 2021 noin 70 000 ajoneuvoa vuorokaudessa[2].

Historia muokkaa

Helsingin ja Turun välillä on kulkenut maantie 1300-luvun puolivälistä, jolloin Turusta Viipurin johtava Suuri rantatie muodostui.[3]

Vuoden 1938 tienumerointijärjestelmässä Helsingin ja Turun välinen valtatie nimettiin valtatieksi 1. Valtatien 1 rakentaminen oli eräs Suomen varhaisimmista valtatiehankkeista. Sen rakentaminen alkoi 1930-luvulla, ja uusi tie valmistui vaiheittain vuoteen 1951 mennessä. Valmistunut tie oli aikanaan hyvin uudenaikainen. Liikennemäärien kasvaessa tien suorituskyky ja turvallisuus kuitenkin heikkenivät, ja ennen moottoritieosuuksien valmistumista ykköstie oli ollut pitkään profiililtaan vanhanaikainen, mutkainen ja mäkinen, ruuhkainen ja vaarallinen. Pitkät mäet osoittautuivat ongelmallisiksi etenkin raskaalle liikenteelle, jota varten tielle rakennettiin 1960–70-luvulla erillisiä ryömintäkaistoja. Ryömintäkaistojen loppupäät osoittautuivat kuitenkin onnettomuusalttiiksi raskaan liikenteen liittyessä muun liikenteen sekaan. Liikenteen sujuvuuden parantamiseksi ryömintäkaistat muutettiin 1980-luvulla ohituskaistoiksi, mutta nekään eivät parantaneet liikenneturvallisuutta, vaan erityisesti kaistojen päätekohdat osoittautuivat hyvin onnettomuusalttiiksi. Tie kulki myös aivan Salon ydinkeskustan läpi 1970-luvun loppupuolelle saakka, kunnes valmistui säästöbudjetilla rakennettu, pohjoisreunalta ydinkeskustan ohittava mutta taajama-alueen läpäisevä ohikulkutie, jonka läpäisykykyä rajoittivat useat liikennevalot.[4]

Vuosien 1956 ja 2009 välisenä aikana rakennettiin Helsingin ja Turun välille vaiheittain moottoritie. Sen ensimmäinen osuus Helsingin Munkkiniemestä Espoon Gumböleen valmistui joulukuussa 1962. Moottoritie piteni Veikkolaan vuonna 1967 ja Lohjanharjulle 1971. Turun päässä oleva moottoritieosuus Turusta Paimioon valmistui vaiheittain 1990-luvulla ja Paimiosta Salon ohitse Muurlaan vuonna 2003. Viimeisenä valmistui varsin vaativan maaston läpi kulkeva osuus Lohjanharjulta Muurlaan. Muurlan ja Lahnajärven välinen osuus valmistui loppuvuodesta 2008. Tammikuussa 2009 valmistui viimeinen osuus Lahnajärven ja Lohjan välillä.[5] Sitä mukaa kuin moottoritien eri osat otettiin käyttöön, vanha ykköstie jäi rinnakkaistieksi, jonka numero alun perin oli 118. 1990-luvun puolivälin tienumerouudistuksessa rinnakkaistien numero "standardisoitiin" ja muutettiin seututieksi 110.lähde?

Moottoritien rakennusvaiheet muokkaa

Tien alkupää Helsingissä kävi nopeasti ahtaaksi, ja vuonna 1956 aloitettiin Suomen ensimmäisen moottoritien rakentaminen Helsingin Munkkiniemestä Espoon Gumböleen, suunnilleen nykyiseen Kehä III:n liittymään saakka. Uusi, Tarvontieksi kutsuttu moottoritie valmistui 16. joulukuuta 1962. Nykyään sen nimenä on Helsingin, Espoon ja Kirkkonummen alueella Turunväylä. Moottoritietä jatkettiin Lohjanharjulle 1970-luvulle mennessä kolmessa osassa: Ensin vuonna 1967 rakennettiin 14 kilometrin osuus Veikkolaan, sitten neljän kilometrin osuus Veikkolan ohi ja tämän jälkeen Nummenkylään loppuosuus, joka valmistui 1971. Viimeiseen urakkaan kuuluivat myös Porintien alkuosuus Palojärven liittymästä ja Lohjan suuntaan erkaneva muutaman kilometrin moottoriliikennetieosuus. 10. syyskuuta 1977 tiellä avattiin maailman ensimmäinen automaattinen sääasema[6].

Tämän jälkeen moottoriteiden rakentaminen pysähtyi ykköstien osalta lähes 15 vuodeksi. Vuonna 1973 valmistui tosin lyhyt nelikaistainen katuosuus Kaarinan ja Turun välille ja vuonna 1977 valmistui Salon ohikulkutie. Salon ohitustietä oli aikanaan suunniteltu moottoritieksi, mutta talousvaikeuksien vuoksi päädyttiin halvempaan ratkaisuun. Salon keskustan pohjoispuolelle rakennettiin kaksikaistainen ohikulkutie, jonka sujuvuuskykyä rajoittivat useat liikennevalot.[4]

Moottoritien rakentamista jatkettiin 1990-luvulla Turun päästä. Ensimmäisenä valmistui Paimion ja Kaarinan välinen osuus 1990-luvun puolivälissä. Kaarinan ja Turun välinen osuus valmistui 1990-luvun lopulla ensin valtatien 10 liittymään saakka; viimeinen osuus, johon kuului Aurajoen ylittävä silta, valmistui 2000-luvun alussa. Muurlan ja Paimion välinen moottoritieosuus valmistui vuonna 2003.lähde?

Lohjanharjun ja Muurlan välisen moottoritieosuuden rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2004. Sen ensimmäinen, 12 kilometriä pitkä osuus Lohjanharjulta Lohjalle avattiin liikenteelle 15. joulukuuta 2005. Hankkeeseen sisältyi yksi uusi eritasoliittymä, minkä lisäksi olemassa olevaa Hevoskallion eritasoliittymää parannettiin. Tätä osuutta ei kuitenkaan vielä liitetty valtatiehen.[7] Alun perin uusi tie oli tarkoitus avata kokonaisuudessaan liikenteelle 15. marraskuuta 2008.[8] Tunneliturvallisuusjärjestelmien testauksen vuoksi Lohjan ja Lahnajärven välisen osuuden käyttöönotto viivästyi runsaat kaksi kuukautta.[9] Ensimmäisenä otettiin käyttöön osuus Lahnajärveltä Muurlaan 19. marraskuuta 2008.[10] Lopulta 28. tammikuuta 2009 valmistui myös Lohjan ja Muurlan välinen moottoritieosuus.[11]

Uuteen osuuteen sisältyi kahdeksan eritasoliittymää ja seitsemän tunnelia, joiden yhteispituus on 5,1 kilometriä. Tunneleista pisin, Karnaisten tunneli, on 2,3 kilometriä pitkä ja Suomen toiseksi pisin maantietunneli. Koko Lohjanharju–Muurla-tien kustannusarvio oli 335 miljoonaa euroa, mikä sisälsi myös valtatiehen 25 kuuluvan Lohjan läntisen sisääntulotien. Tietä on rakennettu niin sanotulla elinkaarimallilla, jossa Tieyhtiö Ykköstie Oy rakensi tien ja myös vastaa tien kunnossapidosta vuoteen 2029 asti. Tien käyttöönoton yhteydessä myös osa vuonna 2005 valmistuneesta moottoritieosuudesta muutettiin valtatieksi 1. Kun uusi moottoritie avattiin liikenteelle, valtatiestä 1 tuli kokonaan vähintään nelikaistainen.

Myöhemmät tiehankkeet muokkaa

Kehä I:n ja Nihtisillan väliin avautui 2015 uusi liittymä, Turvesolmu.[12] Liittymästä etelään kulkeva Turveradantie johtaa Koivumankkaantielle.[13]

Käynnissä olevat ja suunnitellut tiehankkeet muokkaa

Pääkaupunkiseudulla tien kapasiteettia kasvatettiin merkittävästi vuoteen 2020. Ensin rakennettiin kolmannet kaistat Kehä I:ltä Kehä II:lle Kehä I:n parantamishankkeen yhteydessä. Toisessa vaiheessa kolmannet kaistat Kehä II:lta Kehä III:sta eteenpäin Histaan saakka. Kolmannessa vaiheessa kolmannet kaistat Histasta edelleen valtatie 2:n liittymään Palojärvelle saakka.lähde?

Kirkkojärven kohdan perusparannus 2017 muokkaa

Espoon Kirkkojärven kohdalla tie on rakentamisen jälkeen painunut 1–2 metriä pehmeän savisen maaperän vuoksi, koska tietä ei aikanaan paalutettu. Vesi on noussut tielle 2011 ja 2017. Vuoden 2011 tulvimisen jälkeen tietä päätettiin nostaa ja painumisen estämiseksi tehdä betonipaalutus. Työ oli meneillään, kun lokakuussa 2017 vesi nousi tielle niin paljon, että toinen kaista kumpaankin suuntaan jouduttiin sulkemaan, ja liikenne puuroutui jatkuvasti. Veden nousua tielle estettiin hiekkasäkkivallein.[14][15]

Tunnelit muokkaa

Valtatie 1:llä on useita merkittävän pituisia tietunneleita, joissa jokaisessa on useita hätäpoistumisteitä ja hätäpuhelimet.

Tunnelit on numeroitu seuraavasti:

Nro Tunneli Kunta Pituus metriä
2 Isokylän tunneli Salo 435
3 Hepomäen tunneli Salo 250
4 Lakiamäen tunneli Salo 480
5 Tervakorven tunneli Lohja 575
6 Pitkämäen tunneli Lohja 620
7 Orosmäen tunneli Lohja 645
8 Karnaisten tunneli Lohja 2 230
9 Lehmihaan tunneli Lohja 265

Tunnelia nro 1 ei ole vielä rakennettu, vaan sen numero lienee varattu Turun kehätielle (osa E18:aa) Raision keskustan kohdille suunniteltuun tunneliin.[16] Lohjan alueen viisi tunnelia ovat ketjussa niin ettei niiden väleissä ole yhtään liittymää. [17]

Taukopaikkoja muokkaa

Turunväylän varren pysähdyspaikkoja huoltamoineen ja ravintoloineen ovat muun muassa Lohjan sekä Salon ABC:t, Paimion Neste, Halikon Shell[18] ja Suomusjärven Neste Kivihovi[19]. Tienvarren kahviloita ovat lisäksi Halikon Shellin viereinen Design Hill[20] sekä Ykköspesä ja Haukanpesä tien molemmin puolin sijaitsevilla levähdysalueilla Saukkolassa[21]. Vähän kauempana moottoritiestä, vanhan ykköstien (nyk. seututie 110) varrella sijaitsevat Sammatin Kasvihuoneilmiö,[22] Lahnajärven taukopaikka[23] ja Muurlan lasi.[24]

Kuvia muokkaa

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

 1. http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/01/e_18_moottoritie_avataan_510409.html (Arkistoitu – Internet Archive)
 2. Suomen Väylät -karttapalvelu (Valinta: Liikennemäärät 2021) Väylävirasto. Viitattu 20.9.2023.
 3. Suuri Rantatie – Kuninkaantie Tiehallinto. Arkistoitu 9.2.2016. Viitattu 29.7.2007.
 4. a b Valtatie 1 Matti Grönroos. Arkistoitu 14.1.2012. Viitattu 24.4.2016.
 5. E18 Muurla-Lohja moottoritie ykkostie.net. Tieyhtiö ykköstie. Arkistoitu 25.1.2023. Viitattu 21.1.2023.
 6. Luoma, Jukka: Mitä Missä Milloin 1979, s. 12. Kustannusosakeyhtiö Otava, 1978. ISBN 951-1-04873-2.
 7. E18 -moottoritie Lohja–Lohjanharju 24.1.2007. Tiehallinto. Arkistoitu 29.9.2007. Viitattu 29.7.2007.
 8. E18 Muurla–Lohja Tiehallinto. Arkistoitu 29.9.2007. Viitattu 29.7.2007.
 9. Turun moottoritien avaaminen viivästyy edelleen YLE Uutiset. 2.12.2008. Yleisradio Oy. Viitattu 2.12.2008.
 10. E18-moottoritien Muurla–Lahnajärvi-osuus avataan 19.11.2008 18.11.2008. Tiehallinto. Arkistoitu 20.7.2011. Viitattu 19.11.2008.
 11. E18 Muurla–Lohja-moottoritie skanska.fi. Skanska. Viitattu 21.1.2023.
 12. Espoon kaupunki: Turvesolmun eritasoliittymä espoo.fi. Arkistoitu 21.2.2014. Viitattu 3.2.2014.
 13. Espoon kaupunki: Turveradantien rakentaminen espoo.fi. Arkistoitu 6.3.2016. Viitattu 3.2.2014.
 14. Armeija säkitti Turunväylän ja se pysyy auki, Yle.fi, uutiset 12.10.2017
 15. Vesi tulvii Turun moottoritielle, koska tie on rakennettu keskelle järveä, Hs.fi 11.10.2017
 16. Kysy.fi: Valtatien ykkösen tunnelien numeroinnista - tunnelit 1-3 Kysy.fi. 27.8.2017. Arkistoitu 22.9.2017. Viitattu 22.9.2017.
 17. Teillä ja Turuilla koeajaa: Moottoritie Lohja-Lahnajärvi teilla.blogspot.com.
 18. Shell Salo Halikko helmisimpukka.fi. Viitattu 23.4.2024.
 19. Neste ja Hesburger laajentavat yhteistyötään – Valtatie 1:n varrella sijaitsevasta Salo-Kivihovi-liikenneasemasta Neste-asema Neste. 27.4.2023. Viitattu 23.5.2023.
 20. Design Hillin sijainti moottoritien liittymässä on ihanteellinen yrityssalo.fi. Viitattu 23.4.2024.
 21. Tiainen, Paula: Näin kaikki eteni 265 päivää sitten, kun Uusimaa laitettiin säppiin Yle Uutiset. 17.12.2020. Viitattu 24.3.2022.
 22. Mäntymaa, Marjut: Yhden naisen taistelu mainoskyltistä jatkuu – vastakkain laki ja yrittäjän tulevaisuus Yle Uutiset. 18.7.2014. Viitattu 13.11.2019.
 23. Hjelt, Yrjö: Suomen vanhin taukopaikka Lahnajärvi Ċ taas henkiin 12.9.2015. Yle Uutiset. Viitattu 12.9.2015.
 24. Helsinki–Turku taukopaikat ailajajuha.com. 9.7.2020. Viitattu 24.3.2022.

Aiheesta muualla muokkaa