Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta on yksi Turun yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Tiedekunta on perustettu vuonna 1960. Tiedekunnassa on nykyään noin 1500 opiskelijaa ja noin 70 työntekijää.

Oikeustieteellisen tiedekunnan päärakennus, Calonia, kuvassa oikealla. Taustalla Vesilinna.

Tiedekunnan dekaanina toimii ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula ja varadekaaneina oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi sekä julkisoikeuden professori Janne Salminen. Muista Turun yliopiston tiedekunnista poiketen oikeustieteellinen tiedekunta ei koostu laitoksista, vaan tiedekunnan oppiaineet on jaettu neljään pooliin, jotka ovat:

 • yksityisoikeuden pooli,
 • julkisoikeuden pooli,
 • rikos- ja prosessioikeuden pooli sekä
 • oikeuden yleistieteiden pooli.

Tiedekunta toimii yliopiston kampusalueella sijaitsevassa oikeustieteilijä Matthias Caloniuksen mukaan nimetyssä Calonia-rakennuksessa. Caloniuksen mukaan on nimetty myös tiedekunnan käytössä oleva vanhempi puurakennus Matthias.

Tiedekunnan opiskelijoiden aine- ja etujärjestö on nimeltään Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry ja tiedekunnan alumnijärjestö on nimeltään Senilex ry.

Opiskelu ja opetusMuokkaa

Tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:[1]

 • oikeusnotaarin tutkinto
 • oikeustieteen maisterin tutkinto
 • valtiotieteiden maisterin tutkinto (oikeussosiologian ja kriminologian maisteriohjelma)
 • kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto
 • oikeustieteen lisensiaatin tutkinto
 • oikeustieteen tohtorin tutkinto

Vuonna 2012 tiedekunnassa opiskeli 1054 perustutkinto-opiskelijaa, 111 jatko-opiskelijaa sekä 153 erillisopiskelijaa.[2] Samana vuonna tiedekunnassa suoritettiin 148 alempaa ja 135 ylempää korkeakoulututkintoa sekä yhdeksän tohtorin tutkintoa.[3] Yhteensä tiedekunnasta on valmistunut yli neljätuhatta opiskelijaa.[4] Uusia perustutkinto-opiskelijoita tiedekuntaan otetaan vuosittain noin 130.

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on valittu opetuksen huippuyksiköksi vuosina 19971998 sekä koulutuksen laatuyksiköksi vuosina 19992000, 20042006 ja 20072009. Maininnat myöntää opetusministeriö. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi tiedekunta on vuodesta 1995 lähtien järjestänyt täydennyskoulutusta sekä lakimiehille että muun kuin oikeustieteellisen koulutuksen saaneille henkilöille.

Tiedekunta järjestää yhdessä Åbo Akademin oikeustieteen laitoksen ja Turun kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan oppiaineen kanssa Turku Law School -yhteistyön kautta opiskelijoille kansainvälisesti suuntauneita, englanninkielisiä kursseja.[5] Lisäksi tiedekunta tarjoaa englanninkielistä informaatio-oikeuteen keskittyvää Law and Information Society -maisteriohjelmaa.[6]

Lisäksi tiedekunta tarjoaa monitieteellistä työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuutta, joka koostuu Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Työterveyslaitoksen tarjoamasta opetuksesta.[7]

TutkimusMuokkaa

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on käynnissä useita Suomen akatemian rahoittamia tutkimushankkeita, muun muassa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ympäristöoikeudelliseen päätöksentekoon sekä vallankäytön ja oikeusjärjestyksen välisiin suhteisiin liittyvät hankkeet. Lisäksi tiedekunta on mukana kahdessa tutkimuksen huippuyksikköhankkeessa.[8]

Tiedekunnalla on oma tutkijakoulu.

HistoriaMuokkaa

Tiedekunta, silloin nimeltään Turun Yliopiston lainopillinen tiedekunta, perustettiin vuonna 1960 ja ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa tammikuussa 1961. Tiedekunnan nimi muuttui nykyiseen muotoonsa vuonna 1963. Tiedekunnan "isänä" on yleisesti pidetty entistä pääministeriä, siviilioikeuden professori T. M. Kivimäkeä, joka myötävaikutti vahvasti oikeustieteellisen tiedekunnan perustamiseen Turun yliopiston yhteyteen ja auttoi myös tiedekunnan perustamiseen tarvittujen varojen keräämisessä.[9] Tiedekunnan ensimmäisenä dekaanina toimi siviilioikeuden professori P.J. Muukkonen. Muita tiedekunnan ensimmäisiä professoreita olivat muun muassa Otto Brusiin, Bengt Broms ja Niilo Salovaara. Ensimmäiset tutkinnot tiedekunnasta suoritettiin vuonna 1963 (alempi oikeustutkinto) ja vuonna 1964, jolloin tiedekunnasta valmistuivat ensimmäiset oikeustieteen kandidaatit, myöhemmin professoreina toimineet Hannu Tapani Klami ja Juha Tolonen.[10] Ensimmäisenä tiedekunnasta väitteli vuonna 1965 Otto Brusiinin oppilas, Helsingin yliopistossa ylemmän oikeustutkinnon suorittanut Kaarle Makkonen, jonka sanotaan tuoneen modernin analyyttisen filosofian suomalaiseen oikeusteoriaan.[11]

Tiedekunta muutti nykyisiin omiin tiloihinsa tiedekuntarakennus Caloniaan vuonna 1986.[12]

DekaanitMuokkaa

Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaneina ovat toimineet:[13]

JulkaisutoimintaMuokkaa

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on vuodesta 1995 lähtien julkaissut kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Oikeustieto-lehteä. Vuodesta 2003 lähtien tiedekunta on julkaissut myös oikeustieteellisiä artikkeleja sisältävää Nordic Journal of Commercial Law -verkkojulkaisua.[14]. Tiedekunnalla on lisäksi aktiivista kirjanjulkaisutoimintaa eri oikeudenaloilta.

Lisäksi tiedekunnan opiskelijoiden ainejärjestö Lex ry julkaisee oikeustieteen ylioppilaiden toimittamaa juridista Acta Legis Turkuensia -aikakauskirjaa.

Tunnettuja alumnejaMuokkaa

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Tutkinnot Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Arkistoitu 28.1.2013. Viitattu 24.1.2013.
 2. Turun yliopiston opiskelijat pääopinto-oikeuden mukaan 20.9.2012 (PDF) Turun yliopisto. Arkistoitu 7.3.2013. Viitattu 24.1.2013.
 3. Turun yliopistossa suoritetut tutkinnot tiedekunnittain Turun yliopisto. Arkistoitu 8.3.2013. Viitattu 24.1.2013.
 4. Presentation of the Faculty Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Arkistoitu 7.4.2013. Viitattu 24.1.2013. (englanniksi)
 5. Turku Law School Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Arkistoitu 28.1.2013. Viitattu 24.1.2013. (englanniksi)
 6. Master's Degree Program in Law and Information Society (LIS) Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Arkistoitu 28.1.2013. Viitattu 24.1.2013. (englanniksi)
 7. Työelämälähtöinen opetus Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Arkistoitu 10.3.2013. Viitattu 24.1.2013.
 8. http://www.utu.fi/faktat/suunnittelu/vuosikertomus/2006/oikeustieteellinen.html (Arkistoitu – Internet Archive) Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vuosikertomus 2006
 9. Ojala, Jyrki (toim.): Lex ry 30 vuotta, s. 10–14, 16. Turku: Lex ry, 1991. ISBN 952-90-2854-7.
 10. Ojala, Jyrki (toim.): Lex ry 30 vuotta, s. 24–25. Turku: Lex ry, 1991. ISBN 952-90-2854-7.
 11. Urpo Kangas: Makkonen, Kaarle (1923–2000) Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 11.10.2005. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Viitattu 24.1.2013.
 12. Ojala, Jyrki (toim.): Lex ry 30 vuotta, s. 268. Turku: Lex ry, 1991. ISBN 952-90-2854-7.
 13. Tolonen, Jaana (toim.): Suomen lakimiehet 1988. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1988. ISBN 951-640-395-6. ,
 14. Nordic Journal of Commercial Law. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. ISSN 1459-9686. Teoksen verkkoversio (viitattu 24.1.2013). (englanniksi) (Arkistoitu – Internet Archive)

Aiheesta muuallaMuokkaa