Turun kaupunkiseutu

Tämä artikkeli kertoo Turun kaupunkiseudusta. Kaupunkiseutua ei tule sekoittaa Turun seutukuntaan tai Turun keskustaajamaan, joista on olemassa omat artikkelit.

Turun kaupunkiseutu on Turun ympärille muodostunut tiivis kaupunkimaisten alueiden kasvukeskus jossa asuu noin 337 000 asukasta.[1] Kaupunkiseudun keskuskunta Turku on alueen vahvin työpaikka-, asumis- ja osaamiskeskus, jossa käydään töissä verrattain laajalta alueelta Varsinais-Suomesta. Turun kaupunkiseudun määrittely saattaa tilanteesta riippuen olla erilainen, mutta sekä Varsinais-Suomen maakuntaliitto, että tilastokeskus laskevat kaupunkiseudun osaksi Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon, Paimion, Ruskon ja Auran kunnat. Laajemmin kaupunkiseutuun katsotaan joissain yhteyksissä kuuluviksi myös Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Sauvon kunnat.[2][3]

  Turun kaupunkiseutu
  Turun seutukunta
  Varsinais-Suomi

Eduskunnan toukokuussa 2010 hyväksymän valtioneuvoston kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta selonteon mukaisesti Turun kaupunkiseutu on laatinut ministeriöiden kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen, joka hyväksyttiin keväällä 2012. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa seudullisen palvelutuotannon toimivuutta ja taloudellisuutta, parantaa infrastruktuurin investointien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä hillitä asumiseen, maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvien ylläpitokustannusten kasvua. Lisäksi kunnat ovat sitoutuneet yhtenäistämään maa- ja asuntopolitiikan toteuttamista.[4] Vuoden 2014 alusta alkaen Turun kaupunkiseutuun kuuluvat Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto ja Rusko aloittavat myös seudullisen joukkoliikenteen järjestämisen.[5]

KuntaliitoksetMuokkaa

Pääartikkeli: Turun kuntaliitokset

Turun Sanomien kesäkuussa 2008 teettämässä ja MC-Info Oy:n toteuttamassa kyselyssä Turun kaupunkiseudun asukkaista 52 % vastasi ”kyllä” kysymykseen ”Kuinka kotikuntanne tulisi mielestänne edetä kuntaliitoskysymyksissä, kannatatteko kuntaliitoksia”. Eniten intoa kuntauudistuksiin oli Naantalissa (69 %) ja Kaarinassa (56 %). Kaarina yhdistyi Piikkiöön ja Naantali Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kanssa vuoden 2009 alusta. Turussa kuntaliitoksiin suhtautui myönteisesti 53 %, Liedossa 50 % ja Raisiossa vain 39 % vastaajista. Turkulaisista vastaajista puolet sanoi kuntaliitoksen olevan järkevintä Raision sekä Kaarinan kanssa. Vain 17 prosenttia Raision, 16 prosenttia Kaarinan, 10 prosenttia Liedon ja viisi prosenttia Naantalin vastaajista mainitsi Turun. Kyselyn mukaan Turun seudun asukkaat eivät kuitenkaan halua oman kotikuntansa eristäytymistä ja jäämistä vahvojen ympäryskuntien väliin. Yhteensä 76 % vastasi ”kyllä” kysymykseen ”entä jos kuntaliitoksia ei tehdä, niin kannatatteko väljempää sopimuspohjaista yhteistyötä”.[6]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Väestö 31.12. muuttujina Alue, Ikä, Sukupuoli, Vuosi ja Tiedot Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat. Viitattu 4.7.2022. [vanhentunut linkki]
  2. Tilastokeskus: Alueluokitukset: kaupunkiseudut tilastokeskus.fi. Viitattu 1.10.2013.
  3. Varsinais-Suomen liitto: Turun kaupunkiseudun vahvistettu maakuntakaava varsinais-suomi.fi. Arkistoitu 4.3.2016. Viitattu 1.10.2013.
  4. Turun kaupunkiseutuyhteistyö: Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus turku.fi. Arkistoitu 4.10.2013. Viitattu 1.10.2013.
  5. Kansan Uutiset: Turku seutuliikenteeseen vuoden kuluttua kansanuutiset.fi. Viitattu 1.10.2013.
  6. Turun Sanomat: Enemmistö Turun seudun asukkaista kannattaa nykyistä isompia kuntia ts.fi. 28.6.2008. Viitattu 29.6.2008. [vanhentunut linkki]