Tuomiorovasti

tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra ja viran myötä tuomiokapitulin jäsen

Tuomiorovasti (ruots. domprost) on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja Ruotsin kirkossa tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra. Samalla hän on hiippakunnan tuomiokapitulin vakinainen jäsen ja toimii tuomiokapitulin johdossa piispan ollessa estyneenä jolloin hän hoitaa piispan kiireelliset ja välttämättömät tehtävät.[1] Hän on myös tuomiokapitulin varapuheenjohtaja.[2] Ruotsin kirkossa Upsalan hiippakunnassa tuomiorovasti on tuomiokapitulin toinen varapuheenjohtaja.[3] Hän voi piispan määräyksestä toimittaa kirkonvihkimisisä ja kirkkoherran virkaanasettamisia.[4]

Tuomiorovastina toimivan kirkkoherran kelpoisuusehtona on kirkkoherran kelpoisuuden lisäksi ylempi pastoraalitutkinto.[5]

Nimitys tuomiokapituli tulee sanoista domus capituli ’lukukappaleen talo’ (piispan talo, jossa luetaan Raamattua). Tätä samaa sanajuurta ovat myös sanat tuomiorovasti ja tuomiokirkko. Jokaisessa hiippakunnassa on tuomiokirkkoseurakunta, jonka pääkirkko on hiippakunnan pääkirkko. Hiippakunnan pääkirkkoa on perinteisesti kutsuttu katedraaliksi (cathedra ’istuin’), koska siellä on piispanistuin. Tästä tulee myös tuomiokirkkoseurakunnan vanha nimitys katedraaliseurakunta. Nykyisissä luterilaisissa tuomiokirkoissa ei yleensä ole fyysistä piispanistuinta.[6]

Tuomiorovastin vastine anglikaanisessa kirkossa on dekaani.

Venäjän ortodoksisessa kirkossa ja sen alaisissa kirkoissa vastaava nimike on katedraalirovasti.

Lähteet muokkaa

  1. Kirkkolaki 1054/1993 Finlex. Arkistoitu 14.12.2019. Viitattu 15.7.2018.
  2. Tuomiokapituli evl.fi. Arkistoitu 23.4.2021. Viitattu 3.2.2021.
  3. Domkapitlet svenskakyrkan.se. Viitattu 3.2.2021. (ruotsiksi)
    Kyrkoordningen 9 kapitel svenskakyrkan.se. Viitattu 3.2.2021. (ruotsiksi)
  4. Präst, diakon och andra yrken och titlar i kyrkan svenskakyrkan.se. Viitattu .3.2.2021. (ruotsiksi)
  5. Kirkkoherran vaali evl.fi. Viitattu 3.2.2021.
  6. Tuomiokirkko evl.fi. Arkistoitu 1.11.2020. Viitattu 3.2.2021.