Tuhopoltto

tahallisesti sytytetty tulipalo

Tuhopoltto on tulipalo, joka on sytytetty tahallisesti. Tuhopoltto on rangaistava rikos.

Motellirakennus Virginian Aftonissa tuhopolton jälkeen 9. heinäkuuta 2004.

Esimerkiksi Suomen lainsäädännössä tuhopoltto lasketaan muiden vastaavien tekojen kanssa rikosnimikkeeksi tuhotyö.

Tuhopoltot SuomessaMuokkaa

 
Porvoon tuomiokirkko tuhopolton jälkeen toukokuussa 2006.

2010-luvulla tehtyjen tilastojen perusteella Suomessa tehdään vuosittain noin 2 000 tuhopolttoa.[1]

Rikoslain 21. huhtikuuta 1995 voimaan tulleella muutoksella yhdistettiin vaarallisen tilanteen aiheuttavat teot yhdeksi rikosnimikkeeksi tuhotyö (RIL 34 luvun 1 §). Teon tunnusmerkkinä on

  1. sytyttää tulipalon
  2. räjäyttää jotakin tai
  3. aiheuttaa vedentulvan tai luonnontilan muun mullistuksen

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa taikka että siitä on yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa.[2]

Tuomiona tuhotyöstä langetetaan vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Mikäli tuhotyö on törkeä, teosta langetetaan 2–10 vuotta vankeutta. Yritys rangaistaan kuten teko. Syyte tuhotyöstä on nostettava viiden vuoden kuluessa teosta.[2]

Aiemmalla nimikkeellä murhapoltto tarkoitettiin sellaisen rakennuksen tuhopolttoa, jossa saattoi olla ihmisiä. Tyypillisimmin se on ollut asuinrakennuksen tai vastaavan tuhopoltto, mutta myös varastorakennuksen ja jopa heinäladonkin sytyttäminen on oikeudessa tuomittu murhapolttona.

Rikostutkinnassa pyritään selvittämään palon alkamiskohta. Palojäämien laboratoriotutkinnassa on mahdollista todeta esimerkiksi palavien nesteiden käyttö tai mahdollinen pitempiaikainen kyteminen ennen lopullista syttymistä.

Suomessa keskimääräinen tuhopolttaja on päihdeongelmainen mies.[3]

Tunnettuja tuhopolttojaMuokkaa

Suomessa:Muokkaa

Muualla:Muokkaa

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

  • Kekki, Tuula: Poltettu: Tahallisesti sytytetyt tulipalot 2012. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja: Rikos- ja prosessioikeuden sarja, A:37. Turku: Turun yliopisto, 2014. ISSN 0783-8018. ISBN 978-951-29-5756-9.