Toimistojärjestelmä

Toimistojärjestelmä eli päällikköjärjestelmä tarkoittaa päätöksentekoa, jossa viraston päällikkö tai muun hallintoelimen johtaja ratkaisee asian eli tekee päätöksen yksin.[1]

Suomessa muokkaa

Toimisto- eli päällikköjärjestelmä on Suomessa käytössä muun muassa ministeriöissä ja yleisesti valtionhallinnossa. Suurimman osan valtionhallinnossa käsiteltävistä asioista päättää ministeri, viraston tai osaston päällikkö tai alempaa yksikköä johtava virkamies yksin. Päällikön apuna toimii usein johtoryhmä, joka on pelkästään asioiden valmistelu- tai neuvotteluelin eikä osallistu asian ratkaisemiseen. [2]

Toimisto- eli päällikköjärjestelmän tyypillisiä piirteitä ovat:[2]

  • asian käsittelyssä painotetaan yksinkertaisuutta, tehokkuutta ja asiantuntemusta
  • viraston sisällä asiat jaetaan niiden tärkeysasteen mukaan porrastaen viraston päällikölle, osastoihin, toimistoihin ja jaostoihin
  • asiat päättää viraston päällikkö tai muu yksittäinen virkamies kuten osastopäällikkö, toimistopäällikkö tai jaostopäällikkö
  • äänestämistä erimielisyyden ratkaisemiseksi ei tarvita, koska päätöksen tekee yksi ihminen
  • päällikkö voi yleensä ottaa ratkaistavakseen asian, joka tavallisesti kuuluu alemmalle virkamiehelle
  • päätökset tehdään useimmiten esittelystä, mutta esittelijä ei osallistu asian ratkaisemiseen

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Facta – 10-osainen tietosanakirja. 5. painos. Viides osa (Kiz–Luu), palsta 63. Porvoo: WSOY, 1974. ISBN 951-0-01480-X.
  2. a b Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet, s. 234–236. 7. painos. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1309-4.