Liiketoimintayksikkö

(Ohjattu sivulta Toimipaikka)

Liiketoimintayksikkö on juridisen tai fyysisen henkilön omistama liiketoiminnan harjoittamista varten muodostama kokonaisuus, joka koostuu toimitiloista, tuotantovälineistä, henkilöstöstä, myytävistä tuotteista ja palveluista sekä toiminnan vaatimista immateriaalisista oikeuksista. Synonyymi termille on toimipaikka.

Liiketoimintayksiköitä voidaan ostaa ja myydä. Kauppatilanteessa kaupan kohteen sidosryhmillä on suuri päätöksentekovalta, koska liiketoimintayksiköllä ei ole sitovia, oikeudellisia sopimussuhteita sidosryhmiin. Esimerkiksi ravintola ei voi siirtää anniskelulupaansa eikä vuokraoikeuttaan kolmannelle osapuolelle automaattisesti.