Toimintaterapiaryhmä

Toimintaterapiaryhmä on yhden tai useamman toimintaterapeutin ohjaama ryhmä. Toimintaterapiassa on laaja valikoima erilaisia ryhmiä, joilla on omat terapeuttiset tehtävät ja tarkoitukset.[1] Toimintaterapiaryhmiä toimii muun muassa psykiatrisen hoidon piirissä.

Ryhmäterapia

Erilaiset toimintaterapiaryhmätMuokkaa

Linda Finlay jakaa toimintaterapiaryhmät kahteen ryhmätyyppiin: toimintaryhmät (Activity groups) ja tukea antavat ryhmät (Support groups). Finlayn mukaan toimintaryhmissä, joihin kuuluvat tehtäväkeskeiset ryhmät ja sosiaaliset ryhmät, huomio on yksilöissä ja tuotoksessa. Tukea antavissa ryhmissä, joita ovat kommunikaatioryhmät ja psykoterapiaryhmät, huomio kohdistuu koko ryhmään ja ryhmän prosessiin.[1][2]

ToimintaMuokkaa

Toimintaterapiaryhmä eroaa esimerkiksi psykoterapiaryhmästä siinä, että toimintaterapeutti käyttää toimintaa edistääkseen ryhmän/yksilöiden tavoitteiden saavuttamista sekä ryhmän kehittymistä.Toimintaterapeutin erityiseen osaamiseen kuuluu valitun toiminnan soveltaminen ja porrastaminen sekä ryhmäläisille sopivaksi että asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistäväksi.[1]

Ryhmän terapeuttiset tekijätMuokkaa

Irvin Yalominin ryhmän terapeuttiset tekijät, joita Yalomin on tutkinut psykoterapiaryhmissä, vaikuttavat myös toimintaterapiaryhmässä. Nämä tekijät ovat toivon herättäminen, tiedon jakaminen, samankaltaisuuden kokeminen, toisen auttamisen kokemus, perusperhekokemuksen korjaantuminen, sosiaalisten taitojen kehittyminen, mallioppiminen, ihmissuhdetaitojen oppiminen, ryhmäkoheesio, katarsis sekä eksistentiaaliset tekijät.[3][1]  

Toimintaterapeutin strategiatMuokkaa

Toimintaterapeutti käyttää työskennellessään terapeuttisia strategioita. Gary Kielhofnerin Inhimillisen toiminnan mallin mukaan terapeuttinen strategia on terapeutin toimintaa, joka vaikuttaa asiakkaan toimimiseen, tuntemuksiin ja ajatteluun johtaen toivottuun muutokseen. Kielhofnerin mukaan toimintaterapeutin strategiat ovat: vahvistaa, tehdä tietoiseksi, antaa palautetta, neuvoa, neuvotella, strukturoida. ohjata, rohkaista sekä antaa fyysistä tukea.[4]

LähteetMuokkaa

  1. a b c d Hautala, Hämäläinen, Mäkelä & Rusi- Pyykönen: Toiminnan voimaa. Edita, 2011.
  2. Finlay, Linda: Groupwork in Occupational Therapy. Nelson Thornes Ltd, 2001.
  3. Yalom. Irvin D. & Leszcz, Molyn: The Theory and Practice of Group Psychoterapy, 5th edition, s. 1. Basic Books, 2005.
  4. Kielhofner, Gary: Model of Human Occupation: Theory and application (4th ed.). Baltimore: Lippencott Williams & Wilkins., 2008.

Aiheesta muuallaMuokkaa