Toimintajärjestelmä (toiminnan teoria)

Tämä artikkeli kertoo toiminnan teoriaan liittyvästä käsitteestä. Toimintajärjestelmä on myös johtamiseen liittyvä käsite.

Toimintajärjestelmä on ihmisen toiminnan yleistä rakennetta kuvaava malli. Sen sovelluksia liittyy erityisesti toiminnan teorian suomalaislähtöiseen tutkimussuuntaukseen, kehittävään työntutkimukseen. Malli esittää kohteellisen toiminnan osatekijät kaavion muodossa ja mahdollistaa siten työtoimintojen tarkastelun esimerkiksi organisaatioiden tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa.

Toimintajärjestelmän mallin historiaaMuokkaa

 
Toimintajärjestelmä eli toiminnan yleinen rakenne kaavioesityksenä.

Toimintajärjestelmän mallin on esittänyt Yrjö Engeström vuonna 1987 julkaistussa teoksessaan Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research.[1] Malli on kuitenkin tulosta useiden aikaisempien, erityisesti neuvostoliittolaisessa psykologian ja sosiologian tutkimuksessa tehtyjen toiminnan jäsennysten yhdistelmästä: Pohjana on Lev Vygotskin välittyneen teon käsite, jossa behavioristista ärsyke-reaktio-mallinnusta täydennetään välittävällä artefaktilla, joka voi olla joko työkalu tai merkki (käsite). Malliin on vaikuttanut myös Aleksei Leontjevin jäsennys toiminnan eri tasoista. Ihmisyhteisön kehityksen kannalta mallinnus alkaa eläimen toiminnasta ja kehittyy alkeellisia työkaluja sekä työnjakoa sisältävästä laumakäyttäytymisestä ihmisen yhteisölliseksi ja kohteelliseksi toiminnaksi.[2]

LähteetMuokkaa

  • Engeström, Yrjö: Kehittävä työntutkimus: perusteita, tuloksia ja haasteita. Helsinki: Edita, 1995. ISBN 952-9592-41-8.
  • Engeström, Yrjö: Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit, 1987. ISBN 952-9592-41-8. (englanniksi)

ViitteetMuokkaa

  1. Engeström 1987, 73-82
  2. Engeström 1995, 41-47, kehitysvaiheet kaavioina s. 47