Parabolinen osittaisdifferentiaaliyhtälö - Muut kielet