Liettuan sosialistinen neuvostotasavalta - Muut kielet