Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus - Muut kielet