Ero sivun ”Hallintolaki” versioiden välillä

624 merkkiä lisätty ,  9 vuotta sitten
Korjauksia ja täydennyksiä, osa 1
(lisäystä, ehkä pitäisi käydä koko artikkeli kokonaan läpi)
(Korjauksia ja täydennyksiä, osa 1)
'''Hallintolaki''' (434/2003) on Suomen lainsäädännön laki, joka määrittelee viranomaisten toiminnassaan käyttämät perusperiaatteet ja -toimintatavat. Se on hallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki ja koskee kaikkia [[valtio]]n ja [[kunta|kunnan]] viranomaisia sekä julkistayksityisiä, tehtävääjotka hoitavaviahoitavat yksityisiä,julkisia kunhallintotehtäviä. nämäLaki ratkaisevattuli hallintoasioitavoimaan vuoden [[2004]] alussa. Se jakaantuu kahteen päälohkoon: hyvän hallinnon perusteisiin ja hallintomenettelyn säännöksiin.
 
Laki sisältää määräyksetsäännöksiä muun muassa siitä, miten asioitahallintoasioita ratkaistaessa on meneteltävä. Erityisen tarkasti on säännelty sitä, miten viranomaisen on kuultava kansalaista, ja miten hänentämän oikeusturvansaoikeusturva on taattava. Luonteeltaan hallintolaki on toissijainen: mikäli erikoisalanmuussa lainsäädäntölaissa poikkeaaon hallintolaista poikkeavia säännöksiä, noudatetaanniitä erikoislakia.sovelletaan hallintolain asemesta.
 
Hallintolain lisäksi hallinnossa yksilön oikeusturvanoikeusturvaa takaahallinnossa takaavat [[Suomen perustuslaki|perustuslaissa]] olevat perusoikeuksia koskevat säännökset. KäytettävistäHallinnossa käytettävistä kielistä säädetään [[Suomen kielilaki|kielilaissa]].
 
[[Kuva:Rajavartijoita passintarkastuksessa.jpg|thumb|right|250px|Monet virkamiesten toimet, kuten esimerkiksi rajavalvonta ja voimankäyttö, ovat niin sanottua ''tosiasiallista julkisen vallan käyttöä''. NäihinMyös näihin toimiin eisovelletaan hyvän sovelletahallinnon hallintolakiaperiaatteita.]]
 
==Soveltamisala==
== Viranomaiskohtainen soveltamisala ==
Hallintolakia noudatetaan
 
*valtion viranomaisissa
Hallintolakia noudatetaansovelletaan
*[[Suomen tasavallan presidentti|tasavallan presidentin]] kansliassa ja [[Eduskunta|eduskunnassa]]
* valtion viranomaisissa
*[[Suomen pankki|Suomen pankissa]], [[Kansaneläkelaitos|Kansaneläkelaitoksessa]] ja muissa itsenäisissä virastoissa
* kunnissa ja kuntayhtymissä
* itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa kuten [[Suomen pankki|Suomen pankissaPankissa]], ja [[Kansaneläkelaitos|Kansaneläkelaitoksessa]] ja muissa itsenäisissä virastoissa
*valtion ja kunnan [[liikelaitos|liikelaitoksissa]], [[julkisoikeudellinen yhteisö|julkisoikeudellisissa yhteisöissä]] ja yksityisissä yhteisöissä niiden hoitaessa viranomaistehtäviä
* [[Suomen tasavallan presidentti|tasavallan presidentin]] kansliassa ja [[Eduskunta|eduskunnassaeduskunnan]] hallintoa hoitavissa virastoissa
*valtion ja kunnan [[liikelaitos|liikelaitoksissa]], [[julkisoikeudellinen yhteisö|julkisoikeudellisissa yhteisöissäyhdistyksissä]] ja yksityisissä yhteisöissä niidennäiden hoitaessa viranomaistehtäviäjulkisia hallintotehtäviä
 
Hallintolakia ei sovelleta täytäntöönpanotoimenpiteisiin. Näitä ovat muun muassa
*[[päiväkäsky|sotilaskäskyt]]
 
YlimpiinYlimpien laillisuusvalvojiinlaillisuusvalvojien, valtioneuvoston [[oikeuskansleri]]inn ja [[eduskunnan oikeusasiamies|eduskunnan oikeusasiamieheenoikeusasiamiehen]] suorittamaan laillisuusvalvontaan ei sovelleta hallintolakia, ellei erikseen ole toisin säädetty.
 
 
==Yleisperiaatteet==
*[[Hallintolainkäyttö]]
*[[Julkisuuslaki]]
 
==Kirjallisuutta==
* Kulla, Heikki: ''Hallintomenettelyn perusteet''. 7. painos. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1309-4.
 
==Viitteet==
{{Viitteet}}
 
==Aiheesta muualla==
*[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434 Hallintolaki Finlex-tietopankissa]
 
 
[[Luokka:Hallinto-oikeus]]