Ero sivun ”Liikevaihto” versioiden välillä

9 merkkiä lisätty ,  9 vuotta sitten
p
Petrailua
(Artikkelin laajennus)
p (Petrailua)
'''Liikevaihto''' on kirjanpidollinen termi. Liikevaihto on myyntituottojen yhteenlaskettu määrä kirjanpitolain mukaisesti laskettuna. Kirjanpitolain mukaan liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. LiikevaihtoVarsinainen ontoiminta oli yrityksen tuottamientarkoitusta tavaroidentoteuttavaa jatkuvaa ja palvelujensuunnitelmallista myynnistätuotteiden koituvientai myyntituottojenpalveluiden summayleensä tietynvoitolliseksi ajanjaksontarkoitettua aikanamyyntitoimintaa. KirjanpidossaVarsinaiseksi esitetääntoiminnaksi tilikaudenkatsotaan aikanamyös kertyneentoiminta, liikevaihdonjoka määrä.on Liikevaihdontosiasiallisesti määränvakiintunut kehitystäkirjanpitovelvollisen seurataanvarsinaiseen yrityksentoimintaan sisäisessäliittyväksi, raportoinnissavaikka myösse lyhyemmälläei aikavälillä.alkujaan Liikevaihdonolekaan määräollut onvarsinaista tyypillisestitoimintaa. seurannan kohteena yritysten kuukausiraportoinnissa ja osavuotisraportoinnissa.
 
Varsinainen toiminta oli yrityksen tarkoitusta toteuttavaa jatkuvaa ja suunnitelmallista tuotteiden tai palveluiden yleensä voitolliseksi tarkoitettua myyntitoimintaa. Varsinaiseksi toiminnaksi katsotaan myös toiminta, joka on tosiasiallisesti vakiintunut kirjanpitovelvollisen varsinaiseen toimintaan liittyväksi, vaikka se ei alkujaan olekaan ollut varsinaista toimintaa.
 
Kirjanpitolain mukaan tuottojen kirjaamisessa erotetaan varsinaisesta toiminnasta koituneet tuotot, jotka kirjataan liikevaihtoon sekä muut tuotot ja satunnaiset tuotot, jotka kirjataan erikseen. Näin menetellään, että sidosryhmille olisi mahdollista seurata ja ymmärtää varsinaisen liiketoiminnan kehitystä.
 
Liikevaihto on yrityksen tuottamien tavaroiden ja palvelujen myynnistä koituvien myyntituottojen summa tietyn ajanjakson aikana. Kirjanpidossa esitetään tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon määrä. Liikevaihdon määrän kehitystä seurataan yrityksen sisäisessä raportoinnissa myös lyhyemmällä aikavälillä. Liikevaihdon määrä on tyypillisesti seurannan kohteena yritysten kuukausiraportoinnissa ja osavuotisraportoinnissa.
=Liikevaihto tuloslaskelmassa =
Liikevaihdon merkitystä liiketoiminnan taloudellisessa analyysissä voidaan parhaiten ymmärtää tarkastelemalla sitä osana tuloslaskelmaa. Tuloslaskelma on taloudellisen yhteisön kannattavuuslaskelma, jonka muoto on lakisääteinen. Tuloslaskelman tarkoitus on antaa yhteisön sidosryhmille mahdollisuus arvioida yhteisön kannattavuutta ja taloudellista tilaa. Tuloslaskelma on [[tilinpäätös|tilinpäätöksen]] dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut. Tuloslaskelman periaate on esittää tuotot, joista kulut vähennetään määrätyssä järjestyksessä. Tilinpäätöksen tuloksena saadaan tilikauden tulos, joka esittää omistajien varallisuuden muutoksen.
{| class="wikitable"
|-
! LASKELMANKATELASKENNAN ERÄT!!Euroja!! align=right|Prosenttia
|-
| TUOTOT=LIIKEVAIHTO|| 890 000|| style="text-align:right" | 100
|-
| - Muuttuvat kustannukset|| 534 000||style="text-align:right" | 60
| TULOS||style="text-align:right" | 44 500|| style="text-align:right" |5
|}
Katelaskelma esitetään yleensä absoluuttisena ja suhteellisena. Absoluuttinen laskelma tarkoittaa rahamääräistä laskelmaa. Suhteellisessa laskelmassa katelaskelmakatelaskelman erät suhteutetaan kokonaistuottoon eli liikevaihtoon, joka saa arvon 100 % ja muut erät ilmoitetaan prosenttiosuuksina tästä. Suhteellisesti ilmoitettu kannattavuus lisää vertailtavuutta kannattavuustarkasteluun, koska siinä on liiketoiminnan koon eli volyymin vaikutus ja vaihtelu eliminoitu.
=Liikevaihdon lähikäsitteet=
Liikevaihto on käsite, jolle on lakisääteinen määritelmä. Tästä syystä on ymmärrettävää, että käytössä on lähes samaa tarkoittavia käsitteitä. Samaa tarkoittava ilmaisu on myyntituotot, jota termiä on käytetty liikevaihdon määrittelyssä. Usein tuotekohtaisissa kannattavuustarkasteluissa käytetään ilmaisua tuotteen myyntituotot eikä tuotteen liikevaihto. Tuottavuustarkasteluissa käytetään yleensä termiä tuotos liikevaihdon sijasta vaikka tosiasiallisesti ne tarkoittavat samaa.
 
=Aiheesta muualla=
396

muokkausta