Avaa päävalikko

Muutokset

498 merkkiä lisätty ,  9 vuotta sitten
==Suomalainen päiväsakkojärjestelmä==
 
Käräjäoikeus tuomitsee sakkorangaistuksen, jos se pitää rikosta niin lievänä, ettei ankarampi seuraamus ole tarpeen. Sakko voidaan tuomita myös poliisin antamalla rangaistusmääräyksellä, jonka asianomainen kihlakunnansyyttäjä vahvistaa. Ellei sakkoa makseta vapaaehtoisesti eikä edes ulosoton kautta, käräjäoikeus voi muuntaa sen vankeudeksi, jolloin yksi vankeuspäivä vastaa kolmeakahta päiväsakkoa. Tätä ns. sakon muuntorangaistusta voidaan soveltaa vain tuomioistuimen määräämiin sakkoihin. Sakko tuomitaan päiväsakkoina (ps). Esimerkiksi 20 ps à 10 euroa = 200 euroa (20 × 10). Mitä moitittavammasta teosta on kysymys, sitä suurempi on päiväsakkojen lukumäärä. Lain sallima suurin päiväsakkojen lukumäärä on 120 tai, jos rikoksia on useita, 240.Yhden päiväsakon rahamäärään vaikuttavat tuomitun tulot ja varallisuus. Varakkaan henkilön päiväsakon rahamäärä on vähävaraisen henkilön päiväsakon rahamäärää suurempi, koska tarkoitus on, että rangaistus koskisi henkilön taloudelliseen asemaan samalla tavoin varallisuudesta riippumatta. Ellei syytetty osaa selvittää tulojaan ja varallisuuttaan, sen tekee käräjäoikeus. Mikäli henkilö hankkiakseen itselleen taloudellista hyötyä antaa viranomaiselle sakon määräämistä varten tuloistaan, elatusvelvollisuudestaan tai muusta maksukykyynsä vaikuttavasta seikasta olennaisesti totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon, syyllistyy hän sakkovilppiin, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.
 
Päiväsakon rahamäärä lasketaan nettotuloista. Nettotulo on se rahamäärä, joka henkilölle jää käteen, kun kuukausituloista vähennetään verot, pakolliset vakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksu. Nettotuloista vähennetään perusvähennys 255 euroa. Saatu rahamäärä jaetaan 60:lla. Jokainen alaikäinen lapsi vähentää lisäksi päiväsakon määrää 3 eurolla. Pienin päiväsakko on 6 euroa.
 
===Esimerkki===
 
Henkilön kuukausitulo on 1 500 euroa ja hänen omaisuutensa on alle 85 000 euroa.
Verojen ja muiden maksujen jälkeen hänhänen saanettotulonsa käteensäovat 1 000 euroa kuukaudessa.
 
Tästä vähennetään 255 euroa = 745 euroa.
Rekisteröitymätön käyttäjä