Difference between revisions of "Amartya Sen"

no edit summary
Teoksessa ''[[Identiteetti ja väkivalta]]'' Sen arvioi, että nykymaailman selkkausten merkittävä alkuunpanija on oletus, että ihmiset voidaan luokitella yksiselitteisesti uskonnon tai kulttuurin perusteella. Tällainen rajoittunut käsitys identiteetistä luo pohjan jyrkille vastakkainasetteluille ja julmalle väkivallalle.
 
Seniä pidetään ainoana ajattelijana, joka [[John Stuart Mill]]in ja [[Karl Marx]]in jälkeen on kyennyt luomaan uusia ideoita taloustieteessä, moraalifilosofiassa ja politiikan teoriassa. Senin 2009 ilmestynyttä teosta ''[[The Idea of Justice]]'' pidetään moraalifilosofian alan merkittävimpänä teoksena [[John Rawls]]in 1971 ilmestyneen oikeudenmukaisuusteorian jälkeen. Teoksen on arvioitu poikivan lähivuosina merkittäviä tutkimuksia ja keskusteluja.<ref>Paavo Löppönen, Suuri synteesi oikeudenmukaisuudesta, Helsingin Sanomat, 11.7.2010 sivu B 2</ref>
 
==Sitaatteja==