Ero sivun ”Laadullinen tutkimus” versioiden välillä

38 merkkiä poistettu ,  10 vuotta sitten
p
fix
p (fix)
== Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä ==
 
;===Hypoteesittomuus===
 
Laadulliset tutkimukset ovat yleensä [[hypoteesi]]ttomia. Niissä pyritään etenemään aineistosta käsin mahdollisimman vähin ennakko-oletuksin. Ennakko-oletuksista ei voi kuitenkaan täysin päästä, ja siksi ne olisi syytä tiedostaa. Silloin niitä voi käyttää tutkimuksessa ääneenlausuttuina esioletuksina. Tutkija voi myös käyttää työnsä apuna työhypoteeseja eli omia arvauksia tutkimuksen tuloksista. Yksi laadullisen tutkimuksen tehtävä on auttaa luomaan uusia hypoteeseja myöhemmälle määrälliselle tutkimukselle.<ref>Eskola & Suoranta: ''Johdatus laadulliseen tutkimukseen'', s. 19–20.</ref>
 
;===Suhde teoriaan===
 
[[Teoria]] on mukana tutkimuksessa kahdella tavalla: teoria keinona, joka auttaa tutkimuksen tekemisessä ja teoria päämääränä, jolloin tutkimuksella pyritään kehittämään teoriaa edelleen. Ensimmäisessä merkityksessä eli keinona laadullinen tutkimus tarvitsee sekä taustateoriaa, jota vasten aineistoa arvioidaan, että tulkintateoriaa, joka auttaa muodostamaan kysymykset ja sen, mitä aineistosta etsitään. Teoria voi olla laadullisessa tutkimuksessa myös päämääränä. Tämä tulee esiin silloin, kun tehdään induktiivista päättelyä aineiston pohjalta eli edetään yksittäisistä havainnoista yleiseen. Tällöin pyrkimyksenä on luoda uutta teoreettista tietoa.<ref>Eskola & Suoranta: ''Johdatus laadulliseen tutkimukseen'', s. 81-83.</ref>
 
;===Aineiston kerääminen ja analyysi===
 
Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleensä harkinnanvaraista otantaa. Tutkittavia yksiköitä ei valita kovin suurta määrää ja niitä tutkitaan perusteellisesti, jolloin tärkeää on aineiston laatu. Aineiston koolla on silti myös merkitystä, aineiston tulisi olla kattava suhteessa siihen, millaista analyysia ja tulkintaa siitä aiotaan tehdä. Aineisto pyritään valitsemaan tarkoituksenmukaisesti ja teoreettisesti perustellen.<ref>Eskola & Suoranta: ''Johdatus laadulliseen tutkimukseen'', s. 18, 60-61.</ref>
* {{Verkkoviite | Osoite=http://homepage.mac.com/vilkka/Kirjat/Laadullisen_tutkimuksen.pdf | Tekijä=Grönfors, Martti | Nimeke=Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät | Selite= uudistettu ja toimitettu painos | Julkaisupaikka=Hämeenlinna | Julkaisija=Sofia | Vuosi=2008 | Tunniste=}}
* {{Kirjaviite | Tekijä=Koskinen, Ilpo & Alasuutari, Pertti & Peltonen, Tuomo | Nimeke=Laadulliset menetelmät kauppatieteissä | Julkaisupaikka=Tampere | Julkaisija=Vastapaino | Vuosi=2005 | Tunniste=ISBN 951-768-175-5}}
* {{Kirjaviite | Tekijä=Lappalainen, Sirpa ym. | Nimeke=Etnografia metodologiana | Julkaisupaikka=Tampere | Julkaisija=Vastapaino | Vuosi=2007 | Tunniste=ISBN }}
* {{Kirjaviite | Tekijä=Syrjäläinen, Eija ym. | Nimeke=Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin | Julkaisupaikka=Tampere | Julkaisija=TUP | Vuosi=2007 | Tunniste=ISBN }}
* {{Kirjaviite | Tekijä=Töttö, Pertti | Nimeke=Pirullinen positivismi: Kysymyksiä laadulliselle tutkimukselle | Julkaisupaikka=Jyväskylä | Julkaisija=Kampus kustannus | Vuosi=1997 | Tunniste=ISBN 951-9113-41-X}}
* {{Kirjaviite | Tekijä=Töttö, Pertti | Nimeke=Pirullisen positivismin paluu: Laadullisen ja määrällisen tarkastelua | Julkaisupaikka=Tampere | Julkaisija=Vastapaino | Vuosi=2000 | Tunniste=ISBN 951-768-077-5}}
== Aiheesta muualla ==
 
* {{Verkkoviite | Osoite=http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html | Nimeke=KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto | Tekijä=Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka | Tiedostomuoto= | Selite= | Julkaisu= | Ajankohta=2006 | Julkaisupaikka=Tampere | Julkaisija=Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | Viitattu= | Kieli= }}
* Lista kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden menetelmäkirjallisuudesta [http://www.kampusdata.fi/kampusdata/indexk.php?key=kirjat&subkey=metodikirjallisuus Lista kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden menetelmäkirjallisuudesta]
* Laadullisen tutkimuksen arviointikriteereistä [http://www.uel.ac.uk/cnr/documents/Parker.doc Laadullisen tutkimuksen arviointikriteereistä]
 
{{tynkä/Sosiologia}}
 
[[Luokka:Humanistiset tieteet]]
55 131

muokkausta