Avaa päävalikko

Muutokset

167 merkkiä lisätty ,  9 vuotta sitten
p
muokkauskoodit oikein
'''Tontti''' on sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettu [[kiinteistö]], joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin.<ref name="KML">[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554 Kiinteistönmuodostamislaki (12.4.1995/554)]</ref> Tontti on toisin sanoen asemakaava-alueella sijaitseva tarkkarajainen maa-alue.
 
Puhekielessä sanaa käytetään myös hieman laajemmin kuvaamaan talon ympärillä olevaa maa-aluetta ja yleensäkin kaikkia rakennuspaikkoja sen muodostamisesta tai sijainnista riippumatta kuten esimerkiksi ilmaisussa "tyhjä tontti".
Tontille tehdään liittymiä erilaisiin yhteisiin verkostoihin, kuten tonttitie, sähköliittymä, vesi- ja viemäriliittymiä.
 
== Otteita rakennuslaista <ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L11 Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132)]</ref>==
== Otteita rakennuslaista ==
 
'''11 luku Tonttijako'''
Tonttijaon on oltava tarkoituksenmukainen ja siinä on mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota maanomistusoloihin.
 
[<nowiki]>---[</nowiki]>
 
'''79 § Erillisen tonttijaon laatiminen'''
Erillisen tonttijaon laatii ja hyväksyy [[kunta]]. Valmisteltaessa erillistä tonttijakoa on kuultava tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä myös vastapäisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen. Kuulemisesta ja tonttijaon laatimisesta muutoin säädetään tarkemmin asetuksella.
 
[<nowiki]>---[</nowiki]>
 
'''80 § Tonttijaon muuttaminen ja kumoaminen'''