Difference between revisions of "Hellenistinen filosofia"

[[Kuva:Diadochen1.png|thumb|380px|[[Hellenismi|Hellenistinen]] maailma vuonna 300 eaa.]]
 
Hellenistisellä kaudella filosofian pääasiallisena tutkimuskohteena oli [[etiikka]]. Filosofit pitivät tärkeimpänä esittää, kuinka ihminen voi saavuttaa onnellisuuden ja tasapainoisen elämän ja hallita ihmisen itsensä ulkopuolisten asioiden aikaansaamat tunteet, kuten halut ja pelot. TällaTällä ajalla syntyneisiin ja vaikuttaneisiin koulukuntiin kuuluivat [[kyynikot|kyynisyys]], [[stoalaisuus]], [[epikurolaisuus]], [[skeptikot|skeptisyys]] ja [[kyreneläiset|kyreneläisyys]]. Näitä koulukuntia askarruttivat samanlaiset eettiset ongelmat, mutta niiden tarjoamat vastaukset poikkesivat toisistaan huomattavastikin. Aikakauden filosofikouluista merkittävimpinä pidetään stoalaisuutta, epikurolaisuutta ja skeptikkoja.
 
[[Stoalaisuus]] kehittyi [[kyynisyys|kyynisyyden]] pohjalle. Koulukunnan perustaja [[Zenon Kitionilainen]] sai paljon vaikutteita erityisesti [[Antisthenes|Antistheneeltä]] ja [[Diogenes Sinopelainen|Diogeneeltä]]. Stoalaiset opettivat mielenrauhan saavuttamista tunteiden hillitsemisellä ja elämällä sopusoinnussa sellaisen todellisuuden kanssa, jonka tapahtumia ihmiset eivät kykene suoraan hallitsemaan. He uskoivat jumalallisen kaitselmuksen kuitenkin loppujen lopuksi olevan ihmisten turvana.