Ero sivun ”Bayesiläinen tilastotiede” versioiden välillä

[[Thomas Bayes|Bayesin]] kaavan P(A|B) = P(B|A)P(A) / P(B) tapahtumat A ja B voisivat esimerkiksi olla seuraavia väitelauseita: A = "Suomalaiset miehet ovat pitempiä kuin ruotsalaiset" ja B = "Kun tutkitaan 5 suomalaista ja 5 ruotsalaista, kaikki ruotsalaiset ovat pidempiä". Bayesiläisessä tilastotieteessä voidaan tällöin tehdä laskelmia siitä ''todennäköisyydestä että A on totta'', kun B havaitaan.
 
Klassisessa tilastotieteessä edellisen esimerkin kaltainen päättely on kielletty. Tämän paradigman mukaan parametrit (kuten esimerkin populaatiokeskiarvot), ovat kiinteitä lukuja, eikä niille voida määrätä mielekästä todennäköisyystulkintaa.
 
Bayesiläisessä tilastotieteessä käytetään usein Bayesin kaavasta johdettua kaavaa p(x|y) = p(y|x)p(x) / p(y). Tämä kaava on voimassa tietyt säännöllisyysehdot toteuttavilla satunnaismuuttujilla x ja y. Kaavassa p on geneerinen jakaumasymboli, joka voidaan tulkita esimerkiksi tiheysfunktioksi tai pistetodennäköisyysfunktioksi.
Rekisteröitymätön käyttäjä