Ero sivun ”Hallintolaki” versioiden välillä

34 merkkiä lisätty ,  11 vuotta sitten
p
p (AWB)
Hallintolain lisäksi hallinnossa yksilön oikeusturvan takaa [[Suomen perustuslaki]]. Käytettävistä kielistä säädetään [[Suomen kielilaki|kielilaissa]]
 
[[Kuva:Rajavartijoita passintarkastuksessa.jpg|thumb|right|250px|Monet virkamiesten toimet, kuten esim.esimerkiksi rajavalvonta ja voimankäyttö, ovat niin sanottua ''tosiasiallista julkisen vallan käyttöä''. Näihin toimiin ei sovelleta hallintolakia.]]
==Soveltamisala==
Hallintolakia noudatetaan
*valtion ja kunnan [[liikelaitos|liikelaitoksissa]], [[julkisoikeudellinen yhteisö|julkisoikeudellisissa yhteisöissä]] ja yksityisissä yhteisöissä niiden hoitaessa viranomaistehtäviä
 
Hallintolakia ei sovelleta täytäntöönpanotoimenpiteisiin. Näitä ovat mm.muun muassa
*[[poliisi]]n suorittama [[esitutkinta]] tai [[poliisitutkinta]]
*[[ulosotto]]
 
===Esteellisyys===
Esteelliset virkamiehet eivät saa osallistua asioiden käsittelyyn. Esteellisyyssäännös koskee monijäsenisessä toimielimessä toimielimen jäseniä, esim.esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat virkamiehiä lautakuntatyössään.
 
Esteellisyysperusteet jaetaan seitsemään luokkaan:
#Virkamies tai hänen läheisensä on asiassa asianosainen. Läheisiksi luetaan mm.muun muassa lapsi, vanhempi, sisarus, setä, täti, muut jälkeläiset ja vanhemmat ylenevässä ja alenevassa polvessa, nykyinen tai entinen avo- tai aviopuoliso, sisarusten lapsi, puolison vastaavat sukulaiset, ottosukulaiset sekä puolisukulaiset.
#Virkamies tai hänen läheisensä on asianosaisen edustaja.
#Virkamiehelle tai hänen läheiselleen on odotettavissa päätöksestä erityistä vahinkoa tai etua.
#Virkamies tai hänen läheisensä on jäsenenä asianosaisen yhteisön tai viranomaisen päättävässä elimessä tai vastaavassa asemassa yhteisössä tai viranomaisessa, jolle on asiasta erityistä vahinkoa tai etua.
#Virkamies tai hänen läheisensä on jäsenenä jonkin viranomaisen päättävässä elimessä ja asia liittyy kyseisen viranomaisen valvontaan.
#Luottamus virkamiehen puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu, esim.esimerkiksi virkamiehellä on riita-asia tuomioistuimessa kesken asianosaisen kanssa.
 
Luettelossa esiintyy usein termi "erityinen hyöty tai vahinko". Tämä merkitsee, että asia aiheuttaa kyseiselle taholle enemmän etua kuin muille alueella oleville vastaaville yksilöille tai yhteisöille. Pelkkä asuminen päätöksen käsittelemällä alueella ei tee virkamiehestä esteellistä. Esimerkiksi moottoritien rakentaminen kaupunkiin, jossa virkamies asuu, aiheuttaa virkamiehelle etua, mutta tämä ei ole erityistä, sillä se kohdistuu samalla tavoin kaikkiin kaupunkilaisiin.
Jos tähän on erityisiä syitä, voidaan tietoja hankkia myös totuusvakuutuksen tai todistajanvalan nojalla. Tällöin virka-apua antaa alueen [[hallinto-oikeus]], joka antaa tilaisuuden viranomaiselle ja asianomaisille kuulustella todistajaa.
 
[[Kuva:Valtanen_ja_SimeliusValtanen ja Simelius.jpg|thumb|200px|right|Merkittävät asiat ratkaistaan useissa virastoissa esittelystä. Tällöin päätöksen valmistelle alempi virkamies, ''esittelijä'', joka sitten esittelee asian ratkaisua varten esimiehelleen tai viraston päättävälle elimelle. Kuvassa kapteeni [[Jaakko Valtanen]] esittelee asiaa Puolustusvoimain komentajalle, kenraali [[Sakari Simelius|Simeliukselle]].]]
===Ratkaisu===
Päätös annetaan ensi sijassa kirjallisesti. Päätöksestä on käytävä ilmi asian ratkaissut viranomainen, päätöspäivä, asianosaiset, päätöksen sisältö ja perustelut sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Perustelut on esitettävä selkeästi, ja niiden on viitattava asiassa sovellettuihin säädöksiin. On kuitenkin eräitä tilanteita, joissa perusteluja ei tarvitse esittää.