Ero sivun ”Fischer–Tropsch-menetelmä” versioiden välillä

Prosessia käytettiin Etelä-Afrikassa [[Apartheid]]in aikana kauppasaarron aiheuttaman energiapulan takia energian tuotannossa. Menetelmä on saanut uutta huomiota matalarikkisen dieselin tuotannossa [[dieselmoottori|dieselmoottoreiden]] ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
 
Fischer-Tropsch-menetelmä on vakiintunutta tekniikkaa ja sitä on jo käytetty suuressa mittakaavassa, mutta sen suosiota heikentääheikentävät korkeat pääomakustannukset, korkeat käyttö- ja ylläpitokulut sekä öljyn epävakaa hinta. Erityisesti maakaasun käyttö syötteenä on käytännöllistä vain kaukana asutuksesta sijaitsevien esiintymien yhteydessä, muutoin kaasun suora myynti asiakkaille on tuottoisempaatuottoisampaa. Useat yritykset kehittävät teknologiaa maakaasuvarantojen hyödyntämiseksi. Geologien mukaan maakaasun käytön odotetaan saavuttavan huippunsa 5-15 vuotta [[öljyhuippu|öljyhuipun]] jälkeen. Toisaalta tällaiset ennustukset ovat vaikeutavaikeita tehdä ja ovat usein hyvin epävarmoja.
 
Fischer-Trposch-menetelmää voidaan käyttää laajojen hiilivarantojen muuttamikseksimuuttamiseksi nestemäiseksi polttoaineeksi, jos öljypohjaisten polttoaineiden hinta nousee. Biomassan kaasuttamisen ja Fischer-Tropsch-synteesin yhdistäminen on lupaava reitti uudistuvan tai "vihreän" liikennepolttoaineen tuottamiseksi.
 
Syyskuussa [[2005]] [[Pennsylvania]]n osavaltion kuvernööri ''Edward Rendell'' ilmoitti <ref>http://www.state.pa.us/papower/cwp/view.asp?Q=446127&A=11</ref> Fischer-Tropsch-tehtaan rakentamisesta. Laitos käyttäisi polttoaineena hiilen louhinnasta jäänyttä ns. jätehiiltä ja se tuottaisi matalarikkistä dieselpolttoainetta. Laitos käyttää Sasolilta ja Shellilta lisensoitua teknologiaa. Osavaltio on sitoutunut ostamaan merkittävän osan laitoksonlaitoksen tuotannosta sekä tarjonnut yhdessä Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa yli 140 miljoonan dollarin verohelpotukset. Muut Yhdysvaltojen hiiltä tuottavat osavaltiot tekevät samankaltaisia suunnitelmia. [[Montana]]n osavaltion kuvernööri ''Brian Schweitzer'' on ehdottanut Fischer-Tropsch-laitoksen rakentamista hiilen muuttamiseksi polttoaineksipolttoaineeksi, jotta Yhdysvaltojen riippuvuus ulkomaisestaulkomaisista polttoaineestapolttoaineista laskisi. <ref>http://www.billingsgazette.com/index.php?id=1&display=rednews/2005/08/02/build/state/25-coal-fuel.inc</ref>
 
Lokakuussa [[2006]] suomalainen paperi- ja selluvalmistaja [[UPM]] ilmoitti suunnitelmista tuottaa biodieseliä Fischer-Tropsch-menetelmällä sen eurooppalaisten tehtaiden yhteydessä. Raaka-aineena käytettäisiin jätebiomassaa paperin- ja sellunvalmistusprosesseista. <ref>http://newsroom.finland.fi/stt/showarticle.asp?intNWSAID=14179&group=Business</ref>
 
Maaliskuussa [[2007]] [[VTT]] ja [[Neste Oil]] julkistivat yhteistyöhankkeen, jossa puuperäisestä raaka-aineesta valmistetaan kaasutusmenetelmällä polttoainetta. Projekti liittyy Neste Oilin ja Stora Enson biopolttoaineyhteistyöhön. Ensimmäisessä vaiheessa Stora Enson Varkauden tehtaan yhteyteen rakennetaan megawattiluokan koelaitos.
<ref>http://www.vtt.fi/uutta/2007/20070316.jsp</ref>
 
Rekisteröitymätön käyttäjä