Ero sivun ”Asunto-osuuskunta” versioiden välillä

1 merkki poistettu ,  2 kuukautta sitten
p
Kielenhuoltoa.
p (Kielenhuoltoa yhteen viitteeseen.)
Merkkaus:  2017 source edit 
p (Kielenhuoltoa.)
Merkkaus:  2017 source edit 
 
'''Asunto-osuuskunta''' on osuuskuntaperiaatteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on myöntää osuuskunnan omistamia huoneistoja jäsenille<ref name="komi">{{Kirjaviite | Tekijä = Asunto-osuuskuntakomitea | Nimeke = Asunto-osuuskuntakomitean mietintö | Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Valtioneuvosto | Selite = s. 4, sitaatti: "Tässä komiteanmietinnössä asunto-osuuskunnaalla tarkoitetaan osuuskuntaa, jonka harjoittamaan taloudelliseen toimintaan eli toimialaan kuuluu hallita yhtä tai useampaa rakennusta siten, että osuuskunnan jäsenet osallistuvat osuuskunnan toimintaan käyttämällä osuuskunnan hallitsemissa rakennuksissa olevia huoneitaan asuntonaan. [...] Asunto-osuuskunnan, kuten yleensä kulutusosuuskuntien, pääasiallisena tarkoituksena on osuuskunnan jäsenten taloudenpidon tukeminen." | Tunniste = ISSN 1455-044X; 1969: 57 | Vuosi = 1969 |}}</ref><ref name="riks1">{{Kirjaviite | Nimeke =bostadsrättsförening | Julkaisija =Rikstermbanken | Vuosi =2020 | Selite =sitaatti: "bostadsrättsförening, ekonomisk förening med syfte att i föreningens hus upplåta bostad eller annan lägenhet åt sina medlemmar utan tidsbegränsning" {{Verkkoviite | Osoite =https://archive.is/wip/zI8p5 | Nimeke =Arkisto}} | www =http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=247754 | www-teksti =Sanakirja verkossa | Viitattu =27.12.2020 | Kieli ={{sv}} }}</ref><ref name="riks2">{{Kirjaviite | Nimeke =bostadsrättsförening | Julkaisija =Rikstermbanken | Vuosi =2020 | Selite =sitaatti: "bostadsrättsförening, ekonomisk förening med ändamål att upplåta lägenheter i föreningens hus åt medlemmarna" {{Verkkoviite | Osoite =https://archive.vn/wip/ca717 | Nimeke =Arkisto}} | www =http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=332473 | www-teksti =Sanakirja verkossa | Viitattu =27.12.2020 | Kieli ={{sv}} }}</ref><ref name="riks3">{{Kirjaviite | Nimeke =bostadsrättsförening| Julkaisija =Rikstermbanken | Vuosi =2020 | Selite =sitaatti: "bostadsrättsförening, en särskild ekonomisk förening vars medlemmar har obegränsad nyttjanderätt till hus eller del av hus." {{Verkkoviite | Osoite =https://archive.vn/wip/PFMEQ | Nimeke =Arkisto}} | www =http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=252882 | www-teksti =Sanakirja verkossa | Viitattu =27.12.2020 | Kieli ={{sv}} }}</ref><ref name="NE-ordbok">{{Kirjaviite | Nimeke =bostadsrättsförening | Julkaisija =Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus, ordbok| Vuosi =2000 | Selite =[Hakusana: bostadsrättsförening], sitaatti: "bostadsrättsförening, ekonomisk förening som upplåter lägenheter med bostadsrätt samt förvaltar lägenheterna etc. Hist.: sedan 1930" {{Verkkoviite | Osoite =https://archive.vn/wip/glL4T | Nimeke =Arkisto}} | www =https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bostadsr%C3%A4ttsf%C3%B6rening | www-teksti = Ensyklopedian sanakirja verkossa | Viitattu =27.12.2020 | Kieli ={{sv}} }}</ref>. Asunto-osuuskunta hallinnoi asuinyhtiön omistuksessa olevia asuin- ja liikehuoneistoja<ref name="komi"/><ref name="NE-ordbok"/>. Asunto-osuuskunnassa sen jäsenellä on usein rajoittamattomat käyttöoikeudet asuntoon tai asunnon osaan<ref name="riks1"/><ref name="riks2"/>. Asunto-osuuskunnilla on monenlaisia toimintamalleja, ja sen takia niiden määritelmät vaihtelevat maittain<ref>Forsström-Tuominen, Heidi: Asunto-osuuskunta... s. 41 </ref><ref name="ptt"/>. Yksiselitteisen määritelmän uupuessa asunto-osuuskuntia yhdistää Kansainvälisen Osuustoimintaliiton osuuskuntien määritelmä<ref name="aot">{{Lehtiviite | Tekijä =Leminen, Seppo; Heimonen, Raija; Vedenkannas, Matti; Noro, , Kirsi | Otsikko =Asunto-osuuskuntien toimintamallit: Kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen | Julkaisu =Pellervon taloustutkimus PTT, PTT raportteja264 | Ajankohta =2020 | Julkaisupaikka =Helsinki | Julkaisija =Pellervon taloustutkimus PTT | Selite = Sitaatti: "Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n määritelmän mukaan osuuskunnalla tarkoitetaan itsenäistä ihmisten tai organisaatioiden yhteenliittymää, jossa toimiminen perustuu jäsenten vapaaehtoisuuteen." {{Verkkoviite | Osoite =https://archive.vn/PQAZ9 | Nimeke =Arkisto }} | Tunniste =ISBN: 978-952-224-225-9 | Pmid = | Doi = | Issn =2489-9615 | www =http://www.ptt.fi/media/julkaisut/rap264_f.pdf | www-teksti =Tutkimus | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu =27.12.2020 | Kieli = | }}</ref><ref name="ica">{{Kirjaviite | Tekijä =Osuustoiminnan neuvottelukunta | Nimeke = Osuustoiminnan arvot ja periaatteet 2000-luvulle: Kansainvälisen Osuustoimintaliiton osuustoiminnan identiteettiä koskeva kannanotto : kannanoton tausta (5. p.) | Vuosi = 2011 | Sivut = 10 | Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Kansainvälinen Osuustoimintaliitto | Isbn = 978-952-9808-07-0 | Tunniste = {{ISSN|1236-3324}} | Selite = Sitaatti: "Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa yrityksen avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeitaan ja tavoitteitaan." | }}</ref><ref name="akal">{{Lehtiviite | Tekijä =Pyyhtiä, Siiri | Otsikko =Asumisen kehityskulut ja asumiseen liittyvät mielipiteet: Case: Farmikylä-hanke | Julkaisu =Opinnäytetyö, AMK| Ajankohta =2020 | Julkaisupaikka =Helsinki | Julkaisija =LAB-ammattikorkeakoulu | Selite = Sitaatti, s. 14: "Muissa maissa asunto-osuuskuntia on käytetty ja kehitetty jo pidempään. Asumismuodonmääritelmä on erilainen eri maissa, mutta malleja yhdistävät tietyt tekijät. Niistä olennaisin on asunto-osuuskunnan toimiminenperinteisen omistus-ja vuokra-asumisen välimuotona. [...] Osuuskunta voi tarjota jäsenilleen myös hallintaoikeusasuntoja, jotka muistuttavat enemmän omistusasumista." {{Verkkoviite | Osoite =https://archive.is/cTv15 | Nimeke =Arkisto }} | www =https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/352562/Pyyhtia_Siiri.pdf? | www-teksti =Tutkimus | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu =27.12.2020 | Kieli = | }}</ref>.
 
Suomessa asunto-osuuskunta on toisinaan välimuoto omistus- ja vuokra-asunnolle, jossa osuusmaksun maksamalla henkilö tai yhteisö saa asumisoikeuden<ref name="san">{{Lehtiviite | Tekijä =Helin, Irmeli | Otsikko =Osuustoimintasanasto: aatteesta öljyosuuskuntaan| Julkaisu =Helsingin yliopiston Osuustoimintainstituutti | Ajankohta =2020 | | Julkaisupaikka =Helsinki | Julkaisija =Osuustoimintakeskus Pellervo | Selite =sitaatti 1. "1. "'''asunto-osuuskunta''' (subst.), välimuoto omistus- ja vuokra-asunnolle, osuusmaksuun perustuva omistusasunto; -'''järjestelmä'''."; sitaatti 2. "'''asumisoikeus''' (subst.), asunto-osuuskunnan (->) jäsenen saama vastine osuusmaksulle. sitaatti 3. "'''asunto-osuustoiminnallinen''' (adj.), asunto-osuustoimintaa koskeva, esim. järjestö; yhdistys; yritys; vrt. asunto-osuustoiminta (subst.)." sitaatti 4. "'''asuntotuotanto-osuuskunta''' (subst.), asuntorakentamiseen keskittynyt o." {{Verkkoviite | Osoite =https://www.webcitation.org/query?url=https%3A%2F%2Fpellervo.fi%2Ftietoa-osuustoiminnasta%2Ftietopankki%2Fosuustoimintasanasto%2F&date=2018-04-24 | Nimeke =Arkisto1 (2018) }} {{Verkkoviite | Osoite =https://archive.is/fld49 | Nimeke =Arkisto2 (2020) }} | | www =https://pellervo.fi/tietoa-osuustoiminnasta/osuustoimintasanasto/ | www-teksti =Teos verkossa | Viitattu =31.12.2020 |}}</ref><ref name="kor"/>. Vastaavasti Suomessa osa asunto-osuuskunnista on täyden omistusoikeuden asuntoja, jotka ovat samankaltaisia muun omistusasumisen kanssa<ref name="kor"/><ref name="san"/><ref name="akal"/>. Asunto-osuuskunnan jäsen omistaa asunto-osuuskunnasta vähintään yhden osuuden<ref name="enc"/>. Tuo osuus antaa jäsenelle oikeuden yhdessä huoneistossa asumiseen<ref name="enc"/> tai vuokra-asumiseen<ref name="san"/>. Asunto-osuuskunnan jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen, ja jäsen voi tulla valituksi hallituksen jäseneksi<ref name="NE2">{{Kirjaviite | Tekijä =Bengtsson, Bo; Svensson, K. A. Stefan | Nimeke =bostadsrättsförening | Julkaisija =NNationalencyklopedinNationalencyklopedin Multimedia 2000 plus, ordbok | Vuosi =2000 | Selite =[Hakusana: bostadsrätt], sitaatti: "bostadsrätt, nyttjanderätt till hus eller del av hus utan begränsning i tiden. Bostadsrätt får endast upplåtas till medlem av bostadsrättsförening, en särskild sorts ekonomisk förening. [...] Bostadsrättshavaren har som medlem inflytande över verksamheten. Han har rätt att närvara och rösta på föreningsstämman och kan väljas till styrelseledamot." | www =https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bostadsr%C3%A4tt | www-teksti = Ensyklopedia verkossa | Viitattu =27.12.2020 | Kieli ={{sv}} }}</ref>. Osuuskunta oikeushenkilönä omistaa kiinteistön ja on taloudellisesti velvollinen asuntolainojen maksuista, kiinteistöverosta ja hallintokuluista<ref name="enc">{{Kirjaviite| Nimeke =Cooperatives; B. Producers' and Consumers' Cooperatives | Julkaisija = Encarta Multimedia Encyclopedia, Microsoft® Student 2009 [DVD], Microsoft Corporation | Vuosi =2009 || Selite =Sitaatti: "Housing cooperatives, classified with consumer goods, own some developments with individual houses that may be new or rehabilitated, but most holdings are large apartment developments. Members of the housing cooperative actually own a share of the cooperative corporation. That share gives the member the right to occupy a particular unit. The cooperative corporation, however, is the legal owner of the property, and is responsible for meeting financial obligations such as blanket mortgage payments, property taxes, and management costs. The members determine how the corporation will fulfill these responsibilities through participation in membership meetings. "| Viitattu =27.12.2020| Kieli = {{en}} }}</ref>. Ruotsissa asunto-osuuskuntia ovat bostadsrätt (bostadsrättsförening), jotka ovat yhtiömuodoltaan osuuskuntia<ref>Leminen, Seppo; Heimonen, Raija et al., 28– 29, sitaatti: "Bostadsrätt: Osuuskuntamuotoinen asumisoikeusjärjestelmä, jossa asukas ostaa oikeuden käyttää asuntoa. Asunnon omistaa asumisoikeusyhdistys (juridisesti osuuskunta)."</ref><ref name="kea">{{Lehtiviite | Tekijä = Andersson, Atro, Tähtinen, Tuuli | Otsikko =Katsaus eurooppalaisiin asumisoikeusjärjestelmiin | Julkaisu =Pellervon taloustutkimus PTT, PTT Työpapereita 179 | Ajankohta =2016 | Julkaisupaikka =Helsinki | Julkaisija =Pellervon taloustutkimus PTT | Selite = s. 11, sitaatti: "Asumisoikeusyhdistykset ovat osuuskuntamuotoisia (Hirvonen & Verkasalo 2015)." {{Verkkoviite | Osoite =https://archive.vn/bFbPq | Nimeke =Arkisto }} | Tunniste =ISBN: 978-952-224-186-3 | Issn =1796-4784 | www =https://www.ptt.fi/media/liitteet/tp179.pdf | www-teksti =Tutkimus | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu =27.12.2020 | Kieli = | }}</ref>. Ruotsin esikuvaa noudattaen Suomeen perustettiin 1970-luvulla asunto-osuuskuntia, mutta ne eivät yleistyneet<ref name="Put">{{Lehtiviite | Tekijä = Puttonen, Pauli | Otsikko = Kunnalliset yhtiöt vallan välineinä | Julkaisu = Väitöskirja |Julkaisija =Tampereen yliopisto, Tampereen yliopistopaino |Julkaisupaikka =Tampere |Tunniste =ISBN 951-44-5415-4 |Issn =1456-954x| |Sivut =109–110 |Ajankohta = 2002 | | Selite =s. 10, sitaatti: "Ruotsin mallin mukaisia asunto-osuuskuntia perustettiin 1970-luvulla myös Suomeen, mutta ne eivät saaneet merkittävää kannatusta. Osuuskunnassa päätöksentekotasot ovat samantyyppiset kuin osakeyhtiössäkin. Osuuskunnan hallituksella on valta ottaa lainaa, lisätä ja vähentää henkilöstöä jne. Valtuudet määritellään Osuuskuntalaissa ja osuuskunnanomissa säännöissä." {{Verkkoviite | Osoite =https://archive.is/wip/XCVfC | Nimeke =Arkisto }} | www =https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/67234/951-44-5415-4.pdf?sequence=1 | www-teksti =Tutkimuksen verkkoversio | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu =27.12.2020 | Kieli = | }}</ref>. Terminologian suomentamista [[Asumisoikeusasunto (Ruotsi)|asumisoikeusasunnoks]]i johtunee siitä, että riikinruotsiksi osuuskunta on ''ekonomisk förening'', joka suomentuu taloudelliseksi yhdistykseksi.
 
Asunto-osuuskuntiin liittyy laajemmin yläkäsitteenä ''asunto-osuustoiminta'', joka on asuntojen rakentamista ja hallitsemista osuuskuntamuotoisilla yhteisöillä<ref name="NE1"/><ref name="san"/>.
2 624

muokkausta