Ero sivun ”Eurooppaosuuskunta” versioiden välillä

13 merkkiä lisätty ,  3 kuukautta sitten
Päivitetty yksi lähteenä ollut kirja uudempaan painokseen ja päivitetty linkkejä.
(Tehty yksi viite seikkaperäisemmäksi.)
Merkkaus:  2017 source edit 
(Päivitetty yksi lähteenä ollut kirja uudempaan painokseen ja päivitetty linkkejä.)
Merkkaus:  2017 source edit 
'''Eurooppaosuuskunta''' ([[Latinan kieli|latinaksi]] ''societas cooperativa europeae'' eli '''SCE'''<ref name="tek">{{Kirjaviite | Nimeke =Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet | Julkaisija =Euroopan unionin julkaisutoimisto | Vuosi =2011 | Tekijä =Euroopan unioni | Suomentaja = | Luku =Liite A4: Lyhenneluettelo, S | Sivu = 197 | Selite =Sitaatti: ”SCE eurooppaosuuskunta (''societas cooperativa europaea'')” {{Verkkoviite | Osoite =http://publications.europa.eu/code/fi/fi-000100.htm | Nimeke =julkaisukäsikirjan verkkosivut }} | Julkaisupaikka =Luxemburg | Tunniste =ISSN 1831-5380 | Isbn =978-92-78-40715-5 | Doi =10.2830/41026 | www =https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/e774ea2a-ef84-4bf6-be92-c9ebebf91c1b | www-teksti =Teoksen verkkoversio | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu =12.8.2018}}</ref>) on jäsentensä eduksi taloustoimintaa harjoittava ylikansallinen yhteisö, jonka jäsenmäärä on edeltä käsin määräämätön ja pääoma on vähintään 30&nbsp;000 euroa. Niiden tarkoituksena on jäsentensä talouden tukeminen siten, että jäsenet käyttävät osuuskunnan palveluita tai osallistuvat sen toimintaan. Eurooppaosuuskunta muistuttaa yhtiömuotona kunkin EU-valtion kansallisia [[Osuuskunta|osuuskuntia]].
 
Eurooppaosuuskunnat eivät ole toistaiseksi yleistyneet. Suomen [[kaupparekisteri]]n tilastossa ei ole ainoatakaan eurooppaosuuskuntaa vuonna 2016.<ref>{{Verkkoviite|osoite=https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html|nimeke=Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä|tekijä=|julkaisu=Kaupparekisteri; Tilastot|ajankohta=9.8.2019|julkaisija=Patentti- ja rekisterihallitus|viitattu=2.11.2019}}</ref> Myöskään muissa EU-maissa ei eurooppaosuuskunta ole yleinen. Vuoden 2017 loppuun mennessä oli perustettu vain reilut 27 eurooppaosuuskuntaa. Niistäkin kuusi on Slovakiassa toimivia pöytälaatikkoyrityksiä, koska niiden toimiala ja osoitteet ovat samat.<ref>Libertas – European Institute</ref><ref>Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: tiivistelmä, Luku: Liite, 3.2. Maantieteellinen kartoitus, sitaatti s. 13: ”''Rekisteröityjä SCE:itä on eniten – yhteensä seitsemän – Slovakiassa. Kuutta niistä voidaan kuitenkin pitää pöytälaatikko-SCE:inä, koska ne on rekisteröity samaan osoitteeseen ja niiden toiminta-ala on sama.''”.</ref><ref name="he13">{{Verkkoviite|osoite=http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2012/20120185|nimeke=Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi|tekijä=|julkaisu=Finlex|ajankohta=20.12.2012|julkaisija=|selite=HE 185/2012, Luku 1.3.9 EU, Sitaatti: "Vuoden 2011 loppuun mennessä EU-maissa on perustettu hieman yli 20 eurooppaosuuskuntaa, joista vähintään yksi kolmasosa on toimimattomia pöytälaatikkoyrityksiä."|viitattu=2.11.2019}}</ref> Saksassa eurooppaosuuskuntia oli 12 vuonna 2015.<ref name="pri">{{Kirjaviite | Nimeke =Principles of European Cooperative Law: Principles, Commentaries and National reports | Julkaisija =Intersentia | Vuosi =2017 | Tekijä =Fajardo, Gemma; Meira, Deolinda; Münkner, Hans-H. et al. | Luku =Chapter 8. Germany: 1.11. Cross-border cooperation – European cooperatives in Germany | Sivut =280–281 | Selite =(Luvun kirjoittaja: (Münkner), sitaatti: “In Germany, between 2005 and 2015, the total number of newly-formed registered cooperative societies was 2,379 including 12 SCEs, of which 6 were formed in 2014 and 2015.”| Julkaisupaikka =Cambridge | Isbn =978-1-78068-427-7 | Kieli ={{en}} }}</ref>
 
== Historiaa ==
Pääosasto XXIII teki eurooppaosuuskuntia koskevien lakien valmistelutyöt. Asetuksen odotettiin tulevan voimaan 1.1.1993. Luonnoksessa eurooppaosuuskunta-asetuksesta niitä ei pystynyt perustamaan yksityishenkilöt ja niiden perustamispääoma oli 100 000 [[Ecu|ecua]] (100 000 euroa).<ref name="osu">{{Lehtiviite | Tekijä =Haavisto, Antti | Otsikko =Eurooppaosuuskunnat | Julkaisu =Osuustoimintalehti | Ajankohta =1992 | Vuosikerta =83 | Numero =1 | Sivut =5 | Julkaisija =Pellervo-seura ry | Selite =Kolumni: "Brysselin näkökulmasta: Eurooppaosuuskunnat", Sitaatti 1: "''Euroopan yhteisöjen komissio tunnusti osuuskuntien merkityksen jäsenmaiden talouselämälle antamalla osuustoimintaa koskevat asiat vuonna 1989 XXIII pääosaston yhteyteen perustetun uuden osaston, Social Economy hoitoon.''", Sitaatti 2: "''Eurooppaosuuskunnan toimintaa säätelevät sekä EY:n asetus, että soveltuvin osin pääkonttorin sijaintimaan osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt.''" Sitaatti 3. "''Asetuksen eurooppaosuuskunnista odotetaan ajan kuluessa johtavan myös EY:n jäsenmaiden osuustoimintalakien yhdenmukaistumiseen.''" Sitaatti 4, kappaleesta ”Eurooppaosuuskunnat eivät tunne rivijäseniä”: ”''Tosin ehdotuksessa vaaditaan osuuskunnalta huomattavasti suurempaa vararahaston pitämistä kuin mitä esim. Suomen osuustoimintalaki vaatii.''” | Tunniste = | Issn =1236-4835 | Jstor = | Bibcode = | Viitattu = }}</ref><ref>Euroopan yhteisöjen komissio […], Luku: Proposal for a Council Regulation on the statute for a European cooperative society, Article 14, s. 23, sitaatti: "''2 . The capital of an SCE shall amount to not less than ECU 100 000 or the equivalent in national currency.''"</ref> Ehdotuksen mallissa osuuskunnista niiden täytyi pitää 15 % taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä [[Vararahasto|vararahastossa]], mikä on huomattavasti suurempi kuin Suomalaisessa osuuskuntalainsäädännössä 2019 saakka ollut viisi prosenttia. Vararahasto poistui osuuskuntalaista 1.7.2019.<ref>Euroopan yhteisöjen komissio […], Luku: Proposal for a Council Regulation on the statute for a European cooperative society, Article 53 s. 31, sitaatti: "''Until such time as the legal reserve is equal to the capital of the SCE, the amount allocated to it may not be less than 15 % of the surplus.''"</ref><ref name="osu"/><ref name="fin">{{Kirjaviite|Tekijä=|Nimeke=Osuuskuntalaki 14.6.2013/421|Vuosi=2013|Luku=16 luku: Varojen jakaminen, 7 § – Vararahasto|Sivu=|Sivut=|Selite=Sitaatti: "''1 momentti on kumottu L:lla 8.2.2019/186, joka tulee voimaan 1.7.2019. Aiempi sanamuoto kuuluu: Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kerrytettävä vähintään 2 500 euroon.''"|Julkaisija=Oikeusministeriö & Edita Publishing Oy|Tunniste=|Isbn=|www=http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130421|www-teksti=Finlex: Osuuskuntalaki|Viitattu=16.1.2018}}</ref>
 
Asetuksen odotettiin yhdenmukaistavan jäsenmaiden osuuskuntalakeja.<ref name="osu"/> Nykyinen asetus tuli voimaan 2003<ref>Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003]</ref> ja Eurooppaosuuskuntalaki 2006<ref name="raj">{{Lehtiviite|Tekijä=Nummi, Markku|Otsikko=Järjestelyt rajojen yli helpottuvat: Eurooppaosuuskuntia voi perustaa ja rekisteröidä marraskuun alusta lähtien|Selite=Sitaatti: "EU:n eurooppaosuuskunta-asetusta täydentävä eurooppaosuuskuntalaki tulee Suomessa voimaan 1. marraskuuta 2006."|Julkaisu=Viikko-Pellervo|Ajankohta=24.10.2006|Numero=41|Julkaisija=Osuustoimintakeskus Pellervo|www=https://www.pellervo.fi/uutiset/viikko/vp41_06.htm|www-teksti=Artikkelin verkkoversio|Viitattu=2.11.2019}}</ref><ref name="eol"/><ref name="oik6">{{Verkkoviite | Osoite =https://valtioneuvostooikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eurooppaosuuskunnan-perustaminen-mahdolliseksi-marraskuun-alusta?_101_INSTANCE_YZfcyWxQB2Me_groupId=1410853 | Nimeke =Eurooppaosuuskunnan perustaminen mahdolliseksi marraskuun alusta | Selite =Oikeusministeriön tiedote| julkaisija =Oikeusministeriö | Ajankohta =19.10.2006 | Viitattu =2.11.2019 }}</ref>.
 
== Perustaminen ==
Eurooppaosuuskuntaa sääntelevät eurooppaosuuskunta-[[Asetus (Euroopan unioni)|asetus]]<ref>Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003]</ref>, henkilöstöedustus-[[Direktiivi|direktiivi]]<ref>Neuvoston direktiivi 2003/72/EY</ref>, niiden kansallisessa lainsäädännössä olevat vastineet<ref>Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)</ref><ref name="eol">Eurooppaosuuskuntalaki (836/2017)</ref> ja soveltuvin osin pääkonttorin sijaintimaan osuuskuntalaki<ref name="fin" /> ja osuuskunnan säännöt<ref>{{Lehtiviite | Otsikko =Articles of Association of the Cultural Commons Collecting Society SCE mit beschränkter Haftung (C3S SCE) | Julkaisu =archive.c3s.cc| Ajankohta =16.7.2015 | Sivut = | Julkaisija = | Selite =Esimerkki eurooppaosuuskunnan säännöistä. Yritys on Cultural Commons Collecting Society SCE mit beschränkter Haftung | Tunniste = | www =https://archive.c3s.cc/aktuell/legal/C3S_SCE_en.pdf | www-teksti =C3S SCE: eurooppaosuuskunnan säännöt | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu =16.1.2018 | Kieli ={{en}} }}</ref>.<ref name="osu" /> Eurooppaosuuskuntaa kohdellaan vastaavalla tavalla kuin sen kotipaikan lain mukaista osuuskuntaa.<ref>Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003], 17 artikla</ref><ref>Eurooppaosuuskuntalaki 1 § (836/2017)</ref> Eurooppaosuuskunta-asetus ei sisällä verotusta koskevia sääntöjä.<ref>Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003], Eurooppaosuuskunta-asetuksen johdannon 16 kohta.</ref>
 
SCE:n avulla osuuskunnat voivat järjestää yritysrakenteita yli valtakuntarajojen.<ref>Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: tiivistelmä, Luku: 2. Sääntöjen tavoitteet, sitaatti s. 4: ”''SCE-sääntöjen tärkeimpänä tavoitteena on helpottaa osuuskuntien rajat ylittävää ja kansainvälistä toimintaa.''”.</ref> Eurooppaosuuskunnan kotipaikan siirtäminen voidaan toteuttaa purkamatta osuuskuntaa. Siitä ei koidu osuuskunnalle välittömiä tuloveron muutoksia, jos siihen valtioon, josta kotipaikka siirretään muualta, jää kiinteä toimipaikka. Yritysjärjestelydirektiivi sääntelee eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan siirtoa. Sen tarjoamat edut voidaan evätä, jos pääasiallisena tarkoituksena on veron välttäminen tai kiertäminen. Hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa tuottavuuden lisääminen, kilpailukyvyn parantuminen, toiminnan uudelleenjärjestely ja rationalisointi.<ref name="yjd">{{Lehtiviite | Tekijä =Euroopan Unionin Neuvosto | Otsikko =Neuvoston Direktiivi 2009/133/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä | Julkaisu =Euroopan unionin virallinen lehti | Ajankohta =19.10.2009 | Sivut = | Selite =Direktiivi tunnetaan lyhyemmin nimellä yritysjärjestelydirektiivi. | Tunniste = | www =http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32009L0133 | www-teksti = | Viitattu =16.1.2018 }}</ref><ref>Helminen, Marjaana: EU-vero-oikeus: välitön verotus, (2018): 3.3.4 Eurooppayhtiön tai -osuuskunnan kotipaikan siirto, 3.3.4.1 Sääntelyn tausta ja merkitys, s. 208216 sitaatti 1: ”''Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan kotipaikan siirtäminen EU- tai ETA-valtioista toiseen voidaan yhtiöoikeudellisesti toteuttaa purkamatta eurooppayhtiötä tai -osuuskuntaa. – – Tuloveroseuraamuksia ei synny, jos siihen valtioon, josta kotipaikka siirretään muualle, jää kiinteä toimipaikka.''” ja luvusta 3.3.5 Veronkierto, 3.3.5.1 Keinotekoiset veronkiertojärjestelyt, s. 211–212219–220 sitaatti 1 2:”''Direktiiviedut voidaan evätä, jos yritysjärjestelyn pääasiallisena tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on veron välttäminen tai kiertäminen. Riittävää on, että veronkiertotarkoitus on yksi järjestelyn tai järjestelyn osan pääasiallisista tavoitteista. Veronkiertosäännöksen soveltaminen ei edellytä sen arvioimista, mikä järjestelyn syistä on tärkein. […] Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi toiminnan uudelleenjärjestely, rationalisointi, kilpailukyvyn parantuminen tai tuottavuuden lisääminen. Veron minimointi ei sen sijaan ole tällainen hyväksyttävä syy.''”</ref> Eurooppaosuuskunta-asetus rajoittaa keskusyhteisönä toimivan eurooppaosuuskunnan jäsenten äänivaltaa eri tavalla kuin kansallinen osuuskunta, mikä voinee rajoittaa niiden käyttöä osuuskuntien keskusjärjestöinä<ref name="pel">{{Kirjaviite|Tekijä=Esipuhe: Lehto, Kari|Nimeke=Eurooppaosuuskuntalaki|Vuosi=2007|Sivu=32 |Selite=Sitaatti: "Eurooppaosuuskunta-asetuksessa säädetyt jäsenten äänioikeuden rajoitukset voivat olennaisesti vähentää yhtiömuodon käytettävyyttä suomalaisten osuuspankkien ja osuuskauppojen kannalta."|Julkaisupaikka=Helsinki|Julkaisija=Pellervo-Seura ry|Isbn=978-952-5276-19-0}}</ref><ref>Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, 59 artikla, Äänioikeus, sitaatti: "''1. SCE:n kullakin jäsenellä on yksi ääni riippumatta hänen hallussaan olevien osuuksien määrästä. [...] 2. Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenen äänimäärä voi määräytyä sen mukaisesti kuin jäsen on muutoin kuin pääomaosuutena osallistunut osuustoimintaan, jos tämä sallitaan SCE:n sääntömääräisen kotipaikan jäsenvaltion lainsäädännössä. Tämä äänimäärä saa olla korkeintaan viisi ääntä jäsentä kohti tai 30 prosenttia kaikista äänioikeuksista riippuen siitä, kumpi on alhaisempi.''"]</ref>.
 
== Hallinto ==
 
== Eurooppaosuuspankki ==
Eurooppaosuuskuntaa, joka harjoittaa pankkitoimintaa kutsutaan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä ''eurooppaosuuspankiksi'' (brittienglanniksi ''european co-operative bank'' ja suomenruotsiksi ''europaandelsbank'').<ref name="eop">{{Lehtiviite|Tekijä=Artjoki, Jyri|Otsikko=Eurooppaosuuskunta alustaosuuskuntien yhtiömuotona|Selite=Kohta: Lyhenteet/käsitteet ja määritelmät, sitaatti: "Eurooppaosuuspankki on jäsentensä omistama pankkitoimintaa harjoittava eurooppaosuuskuntamuotoinen liikeyritys."|Julkaisu=Pienoistutkielma|Ajankohta=Joulukuu 2018|Julkaisupaikka=Helsinki|Julkaisija=Osuustoimintakeskus Pellervo, Jyväskylän yliopisto; Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos|www=https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2019/1012/Eurooppaosuuskunta-alustaosuuskuntien-yhti%C3%B6muotonayhtiomuotona.pdf |www-teksti=Artikkelin verkkoversio|Tiedostomuoto=PDF|Viitattu=2.11.2019}}</ref><ref name="pat">{{Verkkoviite|Osoite=https://tietopalvelu.ytj.fi/yrityshaku.aspx?kielikoodi=1|Nimeke=YTJ Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä |Julkaisu=Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto |Ajankohta=|Julkaisija=YTJ |Selite=Eurooppaosuuspankki on yksi yritysmuodoista, joka löytyy luettelosta.|Viitattu=27.12.2017 }}</ref> Yhtään pankkitoimintaa harjoittavaa eurooppaosuuskuntaa ei löydy olemassa olevien yhtiöiden luettelosta vuodelta 2017.<ref>Libertas – European Institute</ref>
 
== Eurooppaosuuskunnat maittain==
* {{Verkkoviite | Osoite =http://libertas-institut.com/de/EWIV/List_SCE.pdf | Nimeke =List of European Cooperatives (SCE) | Tekijä = | Tiedostomuoto =PDF | Selite =Luettelo instituution tietämistä eurooppaosuuskunnista. | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisija =Europäisches Institut GmbH, Libertas – European Institute / Institut européen | Viitattu = 27.12.2017 | Kieli ={{en}} ja {{de}} }}
* {{Lehtiviite | Tekijä =Piilma, Maria Tuulia | Otsikko =Osuustoiminnan kehityksestä ja jäsenten omistajahallinnosta | Julkaisu =Pro gradu -tutkielma | Ajankohta =10.5.2012 | Numero = | Sivut =56–62 | Julkaisija =Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta, Kauppaoikeus | Selite =Luku: 8. Kansainvälistä näkökulmaa, 8.4 EU, 8.4.1 SCE –8.4.2 SCE:n hyödyntäminen käytännössä | Tunniste = | www =http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201205221126 | www-teksti = | Viitattu = }}
* {{Kirjaviite | Nimeke =EU-vero-oikeus: välitön verotus | Julkaisija =TalentumAlma ProTalent | Vuosi =20162018| Julkaisupaikka = Helsinki | Tekijä =Helminen, Marjaana | Luku =4 EU-yhtiömuodot ja yritysverotusta koskevat suunnitelmat | Sivut =215–230247–264 | Selite =4. uudistettu painos | Tunniste = | Isbn =97895214275349789521436680 | Viitattu = }}
* {{Lehtiviite|Tekijä=Artjoki, Jyri|Otsikko=Eurooppaosuuskunta alustaosuuskuntien yhtiömuotona|Selite=|Julkaisu=Pienoistutkielma|Ajankohta=Joulukuu 2018|Julkaisupaikka=Helsinki|Julkaisija=Osuustoimintakeskus Pellervo, Jyväskylän yliopisto; Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos|www=https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2019/10/Eurooppaosuuskunta-alustaosuuskuntien-yhti%C3%B6muotona.pdf |www-teksti=Artikkelin verkkoversio|Tiedostomuoto=PDF|Viitattu=2.11.2019}}
* {{Lehtiviite | Otsikko =Komission kertomus Euroopan parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle | Julkaisu =EUR-Lex | Ajankohta =23.2.2012 | Numero = | Sivut = | Julkaisupaikka = Bryssel | Julkaisija =Euroopan komissio | Selite =Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: tiivistelmä | Tunniste = | www =http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1514409998215&uri=CELEX:52012DC0072| www-teksti = | Viitattu =27.12.2017 }}
2 633

muokkausta