Ero sivun ”Vanhentuminen” versioiden välillä

2 629 merkkiä lisätty ,  1 vuosi sitten
Yksityisoikeudellinen vanhentuminen, verojen vanhentuminen
(→‎Vanhentuminen rikosoikeudessa: Korjattu vanhentunutta tietoa. Syyteoikeus ei katkea syytteen nostamisella vaan syytteen tiedoksiannolla. Asianomistajarikoksen erityinen vanhentumisaika on kumottu. Lisätty täytäntöönpanon vanhemumisajat)
(Yksityisoikeudellinen vanhentuminen, verojen vanhentuminen)
Vanhentumisen piiriin ei kuulu [[patentti]]oikeuden eikä [[tekijänoikeus|tekijänoikeuden]] päättyminen määräajan jälkeen. Siitä ei ole myöskään kyse, kun tapahtuu prosessimääräaikojen menetys, kuten esimerkiksi haettaessa muutosta alempien [[oikeusaste]]iden päätöksiin. Eikä vanhentumiseksi käsitetä sitä oikeudenmenetystä, joka seuraa [[viranomainen|viranomaisen]] asettaman määräajan ylittämisestä.<ref name="Facta" />
 
==Yksityisoikeudellinen vanhentuminen==
Vanhentuminen ei sellaisenaan kumoa [[saaminen|saamista]], mutta velallinen voi siihen vetoamalla kieltäytyä saamisen suorittamisesta. [[Tuomioistuin]] ei omasta aloitteestaan ota vanhentumista huomioon, vaan velallisen on sitä erikseen vaadittava.<ref>[http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_est_fi.htm Menettelylliset määräajat]</ref> [[Julkinen maksu|Julkisoikeudellinen maksu]] ja [[vero]] vanhentuu viidessä vuodessa maksuunpanoa seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070706 Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 20 §]</ref> [[Yksityisoikeus|Yksityisoikeudellinen]] saatava vanhentuu kolmessa vuodessa eräpäivästä lukien.<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030728 Laki velan vanhentumisesta]</ref>
 
[[Yksityisoikeus|Yksityisoikeudellinen]] saatava vanhentuu kolmessa vuodessa eräpäivästä tai erääntymisestä lukien. Sen jälkeen, kun velasta on annettu lainvoimaiseksi tullut tuomio vanhentumisaika on kuitenkin viisi vuotta.
Jos kauppahinnan tai muun vastikkeen suorittamisen eräpäivää ei ole sitovasti ennalta määrätty, vanhentumisaika alkaa kulua, kun myyjä on luovuttanut kaupan kohteen ostajalle. [[Vahingonkorvaus|Vahingonkorvauksen]] tai muun hyvityksen vanhentumisaika alkaa kulua [[sopimus]]rikkomukseen perustuvassa hyvityksessä siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai puutteen kaupan kohteessa tai kun muu velkojana oleva sopijapuoli on havainnut virheellisyyden sopimuksen täyttämisessä taikka hänen olisi pitänyt se havaita. Muuhun kuin sopimussuhteeseen perustuvassa vahingonkorvauksessa vanhentumisaika alkaa siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta. Rikoksesta johtuvaa velkaa ei katsota vanhentuneeksi niin kauan kun rikosasiassa voidaan nostaa [[syyte]] tai kun rikosasian käsittely on vireillä tuomioistuimessa.
 
Talletuspankin vastaanottamat talletukset tai muut yleisöltä otetut ja vaadittaessa takaisin maksettavat varat taikka niistä suoritetut korot eivät vanhennu.<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030728 Laki velan vanhentumisesta]</ref>
 
Vanhentuminen ei sellaisenaan kumoa [[saaminen|saamista]], mutta velallinen voi siihen vetoamalla kieltäytyä saamisen suorittamisesta. [[Tuomioistuin]] ei omasta aloitteestaan ota vanhentumista huomioon, vaan velallisen on sitä erikseen vaadittava.<ref>[http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_est_fi.htm Menettelylliset määräajat]</ref> [[Julkinen maksu|Julkisoikeudellinen maksu]] ja [[vero]] vanhentuu viidessä vuodessa maksuunpanoa seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070706 Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 20 §]</ref> [[Yksityisoikeus|Yksityisoikeudellinen]] saatava vanhentuu kolmessa vuodessa eräpäivästä lukien.<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030728 Laki velan vanhentumisesta]</ref>
 
===Vanhentumisen katkaisu===
 
Velan vanhentuminen voidaan katkaista ja katkaisemisesta alkaa kulua uusi entisen pituinen vanhentumisaika. Velan vanhentuminen katkeaa, kun
* osapuolet sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta taikka siitä, että vanhentuminen on katkaistu,
* velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle; tai
* velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta.
Velan vanhentumisen katkaiseminen edellyttää, että velka yksilöidään katkaisutoimessa.
Vanhentuminen katkeaa myös jos
* velkoja panee vireille saatavaa koskevan kanteen velallista vastaan tai esittää saatavaa koskevan vaatimuksen esimerkiksi tuomioistuimessa tai kuluttajariitalautakunnassa.
* velkoja ilmoittaa saatavan velallista koskevan julkisen haasteen johdosta taikka velallisen konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä tai kun velka muutoin otetaan huomioon menettelyn yhteydessä.
* velkoja panee vireille ulosottoasian tai jos velka muutoin otetaan huomioon ulosottomenettelyssä.
* saatava otetaan käsiteltäväksi tuomioistuinsovittelussa.<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030728 Laki velan vanhentumisesta]</ref>
 
 
==Verojen ja julkisoikeudellisten maksujen vanhentuminen==
 
[[Julkinen maksu|Julkisoikeudellinen maksu]] ja [[vero]] vanhentuu viidessä vuodessa maksuunpanoa seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen. Julkisoikeudellista vanhentumista ei voi katkaista eli se on lopullista. <ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070706 Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 20 §]</ref>
 
==Vanhentuminen rikosoikeudessa==
2 335

muokkausta