Ero sivun ”Museojuridiikka” versioiden välillä

184 merkkiä lisätty ,  8 kuukautta sitten
(näinkö parempi?)
'''Museojuridiikka''' tai '''museo-oikeus''' on kehittymässä oleva oikeudenala. Museojuridiikan pohdinta käynnistettiin [[K.H. Renlundin taidemuseo|K.H. Renlundin museossa]] [[Kokkola]]ssa marras-joulukuussa vuonna 2014 museoammattilaisten ja juristien yhteistyöprojektina. Museojuridiikan tarkoitus on toimia museoalan ammattilaisten työkaluna ja apuvälineenä, joka helpottaa käytännössä vastaan tulevien juridisten kysymysten ratkaisemisessa ja jäsentämisessä. Museojuridiikan ydinalaan kuuluvat [[Tekijänoikeudet|tekijänoikeuslaki]], [[Sopimusoikeus|sopimusasiat]], [[Julkisuuslaki|julkisuus]], [[tietosuoja]] ja muita informaatio-oikeuden asioita.
 
Suomessa museosektorin puitesäännöstöjä ovat [[museolaki]] ja [[museoasetus]], jotka luovat puitteet ja lähtökohdat museotoiminnalle määrittelemällä sen tavoitteet ja tehtävät. Museolain mukaan museotoiminnan tavoitteenatarkoituksena on ylläpitäämuun ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistäämuassa kulttuuri- ja luonnonperintöäluonnonperinnön koskevansekä tiedontaiteen saatavuutta tallentamallatallentaminen ja säilyttämälläsäilyttäminen, aineellistaaineistoja ja visuaalistamuita kulttuuriperintöäsisältöjä tulevillekoskevan sukupolville,tutkimuksen harjoittamallaedistäminen siihenja liittyväähyödyntäminen tutkimusta,sekä opetustakulttuuri- ja tiedonvälitystäluonnonperinnön sekä näyttely-taiteen esittäminen ja julkaisutoimintaa.elämysten tarjoaminen<ref>[{{Verkkoviite|osoite=https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/19922019/1992072920190314#L1P2|nimeke=FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Museolaki 1314/2019|tekijä=Edita §]Publishing (11Oy|julkaisu=www.11finlex.2005/877) fi|viitattu=2020-04-18|ietf-kielikoodi=fi}}</ref>. Nämä ovat myös laajemman museojuridiikan lähtökohtia, joiden ympärille oikeudenala rakentuu.
 
==Keskeinen museoalaa koskeva lainsäädäntö==
;Lähde ICOM, Museotyön eettiset säännöt 2013
* Muinaismuistolaki (295/1963)
* Museolaki 729(314/1992, 20052019)
*Laki Museovirastosta (282/2004)
* Valtioneuvoston asetus museoista 1192/2005
* LakiAsetus Museovirastosta 282(407/2004) ja sen muutokset (asetukset (297/2009), (811/2010) ja (985/2010))
* Laki Kansallisgalleriasta (889/2013)
* Valtioneuvoston asetus Kansallisgalleriasta (1074/2013)
* Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
* Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728(166/19922019)
* Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986)
* Laki Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 1276(1292/19942005)
* Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 115(933/1999, 883/20012016)
*Valtioneuvoston Asetusasetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 189(652/19992017)
* Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä (697/2011)
* Laki varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta (877/1999)
* Laki kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellistenaseellisen selkkaustenselkkauksen sattuessa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja pöytäkirjan soveltamisesta (1135/1994)
* Laki rakennusperinnön suojelusta (498/2010)
* Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
* Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)
* Asetus arkeologisen perinnön suojelua koskevan tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (486/1995)
* Tekijänoikeuslaki (404/1961)
* Tekijänoikeusasetus (574/1995)
* Tietosuojalaki (1050/2018)
* Henkilötietolaki 523/1999
* Kirkkolaki (1054/1993)
* Asetus [[Vapaa sivistystyö|vapaasta sivistystyöstä]] (805/1998)
* Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
* Laki orpoteosten käyttämisestä (764/2013)
 
;EU-lainsäädäntö
 
;Kansainväliset sopimukset:
* Euroopan kulttuuriyleissopimus (SopS 6/1970)
* Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnönsuojelemista koskeva yleissopimus (SopS 19/1987)
* Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskeva yleissopimus (SopS 10/1992)
* Haagin sopimus / Yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa sekä siihen liittyvä lisäpöytäkirja (SopS 92-93/1994)
* Tarkastettu eurooppalainen yleissopimus arkeologisen perinnön suojelusta (SopS 26/1995)
* Unidroit'n yleissopimus varastetuista ja laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä (SopS 94/1999)
* Yleissopimus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi (SopS 92/1999)
* Tasavallan presidentin asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (14/2006)
 
==Lähteet==
 
==Aiheesta muualla==
* [httphttps://www.museotmuseovirasto.fi/museoalafi/tietoa-meista/lainsaadanto Lainsäädäntö,Museovirastoa Museoalakoskeva lainsäädäntö]. Museot.fi
* [http://museoliitto.blogspot.fi/2015/02/tilausta-museojuridiikalle.html Museoliiton blogi]
* [http://finland.icom.museum/etiikka.html Museotyön eettiset säännöt]. ICOM
76

muokkausta