Ero sivun ”Eurooppaosuuskunta” versioiden välillä

1 653 merkkiä lisätty ,  10 kuukautta sitten
Lisätty: tekstiä artikkeliin, 1 lähde ja päivitetty kahden lähteen muotoilua ja linkkejä.
p ("–")
(Lisätty: tekstiä artikkeliin, 1 lähde ja päivitetty kahden lähteen muotoilua ja linkkejä.)
Eurooppaosuuskuntaa sääntelevät eurooppaosuuskunta-[[Asetus (Euroopan unioni)|asetus]]<ref>Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003]</ref>, henkilöstöedustus-[[Direktiivi|direktiivi]]<ref>Neuvoston direktiivi 2003/72/EY</ref>, niiden kansallisessa lainsäädännössä olevat vastineet<ref>Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)</ref><ref>Eurooppaosuuskuntalaki (836/2017)</ref> ja soveltuvin osin pääkonttorin sijaintimaan osuuskuntalaki<ref name="fin" /> ja osuuskunnan säännöt<ref>{{Lehtiviite | Otsikko =Articles of Association of the Cultural Commons Collecting Society SCE mit beschränkter Haftung (C3S SCE) | Julkaisu =archive.c3s.cc| Ajankohta =16.7.2015 | Sivut = | Julkaisija = | Selite =Esimerkki eurooppaosuuskunnan säännöistä. Yritys on Cultural Commons Collecting Society SCE mit beschränkter Haftung | Tunniste = | www =https://archive.c3s.cc/aktuell/legal/C3S_SCE_en.pdf | www-teksti =C3S SCE: eurooppaosuuskunnan säännöt | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu =16.1.2018 | Kieli ={{en}} }}</ref>.<ref name="osu" /> Eurooppaosuuskuntaa kohdellaan vastaavalla tavalla kuin sen kotipaikan lain mukaista osuuskuntaa.<ref>Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003], artikla 17</ref><ref>Eurooppaosuuskuntalaki 1 § (836/2017)</ref> Eurooppaosuuskunta-asetus ei sisällä verotusta koskevia sääntöjä.<ref>Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003], Eurooppaosuuskunta-asetuksen johdannon 16 kohta.</ref>
 
SCE:n avulla osuuskunnat voivat järjestää yritysrakenteita yli valtakuntarajojen.<ref>Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: tiivistelmä, Luku: 2. Sääntöjen tavoitteet, sitaatti s. 4: ”''SCE-sääntöjen tärkeimpänä tavoitteena on helpottaa osuuskuntien rajat ylittävää ja kansainvälistä toimintaa.''”.</ref> Eurooppaosuuskunnan kotipaikan siirtäminen voidaan toteuttaa purkamatta osuuskuntaa. Siitä ei koidu osuuskunnalle välittömiä tuloveron muutoksia, jos siihen valtioon, josta kotipaikka siirretään muualta, jää kiinteä toimipaikka. Yritysjärjestelydirektiivi sääntelee eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan siirtoa. Sen tarjoamat edut voidaan evätä, jos pääasiallisena tarkoituksena on veron välttäminen tai kiertäminen. Hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa tuottavuuden lisääminen, kilpailukyvyn parantuminen, toiminnan uudelleenjärjestely ja rationalisointi.<ref name="yjd">{{Lehtiviite | Tekijä =Euroopan Unionin Neuvosto | Otsikko =Neuvoston Direktiivi 2009/133/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä | Julkaisu =Euroopan unionin virallinen lehti | Ajankohta =19.10.2009 | Sivut = | Selite =Direktiivi tunnetaan lyhyemmin nimellä yritysjärjestelydirektiivi. | Tunniste = | www =http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32009L0133 | www-teksti = | Viitattu =16.1.2018 }}</ref><ref>EU-vero-oikeus, 3.3.4 Eurooppayhtiön tai -osuuskunnan kotipaikan siirto, 3.3.4.1 Sääntelyn tausta ja merkitys, s. 208 sitaatti: ”''Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan kotipaikan siirtäminen EU- tai ETA-valtioista toiseen voidaan yhtiöoikeudellisesti toteuttaa purkamatta eurooppayhtiötä tai -osuuskuntaa. – – Tuloveroseuraamuksia ei synny, jos siihen valtioon, josta kotipaikka siirretään muualle, jää kiinteä toimipaikka.''” ja luvusta 3.3.5 Veronkierto, 3.3.5.1 Keinotekoiset veronkiertojärjestelyt, s. 211–212 sitaatti 1 ”''Direktiiviedut voidaan evätä, jos yritysjärjestelyn pääasiallisena tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on veron välttäminen tai kiertäminen. Riittävää on, että veronkiertotarkoitus on yksi järjestelyn tai järjestelyn osan pääasiallisista tavoitteista. Veronkiertosäännöksen soveltaminen ei edellytä sen arvioimista, mikä järjestelyn syistä on tärkein. […] Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi toiminnan uudelleenjärjestely, rationalisointi, kilpailukyvyn parantuminen tai tuottavuuden lisääminen. Veron minimointi ei sen sijaan ole tällainen hyväksyttävä syy.''”</ref> Eurooppaosuuskunta-asetus rajoittaa keskusyhteisönä toimivan eurooppaosuuskunnan jäsenten äänivaltaa eri tavalla kuin kansallinen osuuskunta, mikä voinee rajoittaa niiden käyttöä osuuskuntien keskusjärjestöinä<ref name="pel">{{Kirjaviite|Tekijä=Esipuhe: Lehto, Kari|Nimeke=Eurooppaosuuskuntalaki|Vuosi=2007|Sivu=32 |Selite=Sitaatti: "Eurooppaosuuskunta-asetuksessa säädetyt jäsenten äänioikeuden rajoitukset voivat olennaisesti vähentää yhtiömuodon käytettävyyttä suomalaisten osuuspankkien ja osuuskauppojen kannalta."|Julkaisupaikka=Helsinki|Julkaisija=Pellervo-Seura ry|Isbn=978-952-5276-19-0}}</ref><ref>Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, Artikla 59 Äänioikeus, sitaatti: "''1. SCE:n kullakin jäsenellä on yksi ääni riippumatta hänen hallussaan olevien osuuksien määrästä. [...] 2. Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenen äänimäärä voi määräytyä sen mukaisesti kuin jäsen on muutoin kuin pääomaosuutena osallistunut osuustoimintaan, jos tämä sallitaan SCE:n sääntömääräisen kotipaikan jäsenvaltion lainsäädännössä. Tämä äänimäärä saa olla korkeintaan viisi ääntä jäsentä kohti tai 30 prosenttia kaikista äänioikeuksista riippuen siitä, kumpi on alhaisempi.''"]</ref>.
 
== Hallinto ==
* {{lehtiviite | Otsikko =Neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä | Ajankohta =22.7.2003 | Julkaisu =Euroopan unionin virallinen lehti | Julkaisupaikka =Bryssel | Julkaisija =Euroopan unionin neuvosto | Numero = | Selite =EUR-Lex | Sivut = | www =http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32003R1435 | www-teksti = | Viitattu =27.12.2017 | Tunniste = }}
* {{Lehtiviite | Otsikko =Neuvoston direktiivi 2003/72/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta | Julkaisu =Euroopan unionin virallinen lehti | Ajankohta =18.8.2003 | Numero = | Selite =EUR-Lex | Sivut = | Julkaisupaikka =Bryssel | Julkaisija =Euroopan unionin neuvosto | Tunniste = | www =http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32003L0072 | www-teksti = | Viitattu =27.12.2017 }}
*{{Kirjaviite|Tekijä=Esipuhe: Lehto, Kari|Nimeke=Eurooppaosuuskuntalaki|Vuosi=2007|Sivu=|Selite=Teos sisältää: Eurooppaosuuskuntalain, Hallituksen esityksen eurooppaosuuskuntalaiksi ja Eurooppaosuuskunta-asetuksen|Julkaisupaikka=Helsinki|Julkaisija=Pellervo-Seura ry|Isbn=978-952-5276-19-0}}
* {{Lehtiviite | Tekijä = | Otsikko =Eurooppaosuuskuntalaki | Julkaisu =Finlex | Ajankohta =19.10.2006 | Numero = | Sivut = | Julkaisupaikka =Helsinki | Julkaisija =Oikeusministeriö | Selite =Eurooppaosuuskunnan sääntöjä koskevan asetuksen kansallinen toimeenpano. | Tunniste = | www =http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060906 | www-teksti = | Tiedostomuoto =HTML | Viitattu =27.12.2017 }}
* {{Lehtiviite | Tekijä = | Otsikko =Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) | Julkaisu =Finlex | Ajankohta =13.8.2004 | Sivut = | Julkaisupaikka =Helsinki | Julkaisija =Oikeusministeriö | Selite =Eurooppaosuuskunnan ja eurooppayhtiön henkilöstoedustusta koskevan direktiivin kansallinen toimeenpano. | Tunniste = | www =http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040758 | www-teksti = | Tiedostomuoto =HTML | Viitattu =27.12.2017 }}
* {{Kirjaviite | Nimeke =EU-vero-oikeus | Julkaisija =Talentum Pro | Vuosi =2016 | Tekijä =Helminen, Marjaana | Luku =4 EU-yhtiömuodot ja yritysverotusta koskevat suunnitelmat | Sivut =215–230 | Selite = | Tunniste = | Isbn =9789521427534 | Viitattu = }}
* {{Lehtiviite | Otsikko =Komission kertomus Euroopan parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle | Julkaisu =EUR-Lex | Ajankohta =23.2.2012 | Numero = | Sivut = | Julkaisupaikka = Bryssel | Julkaisija =Euroopan komissio | Selite =Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: tiivistelmä | Tunniste = | www =http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1514409998215&uri=CELEX:52012DC0072| www-teksti = | Viitattu =27.12.2017 }}
* {{Lehtiviite | Tekijä =Guarrella, Antonina; Henrÿ, Henry; Schlüter, Rainer et al. | Otsikko =Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE) | Julkaisu =Euricse | Ajankohta =5.10.2010 | Numero = | Sivut = | Julkaisupaikka =Bryssel | Julkaisija =Euricse; Cooperatives europe & Ekai center | Selite =Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: osa I – yhteenveto ja vertaileva raportti| Tunniste = | www =httphttps://www.euricse.eu/sites/euricse.euwp-content/filesuploads/db_uploads2015/documents03/1287749339_n1334.pdf| www-teksti = | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu =27.12.2017 | Kieli ={{en}} }}
* {{Lehtiviite |Tekijä=Sánchez, Rosalía; Rößl, Dietmar; Jonsson, Ivar et al.| Otsikko =Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE) | Julkaisu =Euricse | Ajankohta =5.10.2010 | Numero = | Sivut = | Julkaisupaikka =Bryssel | Julkaisija =Euricse; Cooperatives europe & Ekai center | Selite =Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: osa II – kansalliset raportit| Tunniste = | www =httphttps://www.euricse.eu/sites/euricse.euwp-content/filesuploads/db_uploads2015/documents03/1287749518_n1335.pdf| www-teksti = | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu =27.12.2017 | Kieli ={{en}} }}
* {{Lehtiviite | Tekijä =Euroopan yhteisöjen komissio | Otsikko =Official Journal of the European Communities: Information and Notices | Julkaisu =Euroopan yhteisöjen virallinen lehti | Ajankohta =6.3.1992 | Vuosikerta =35 | Numero =C 99 | Sivut =17–36 ja 37–39 | Julkaisija = | Selite =Luku: "Proposal for a Council Regulation on the statute for a European cooperative society" ja luku: "Proposal for a Council Directive supplementing the statute for a European cooperative society with regard to the involvement of employees" | Tunniste = | Issn =0378-6986 | www =https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae6d58cb-cd61-4983-bf09-c72ff38a4f58 | www-teksti = | Tiedostomuoto =PDF | Viitattu = | Kieli ={{en}} }}
* {{Lehtiviite | Tekijä =Haavisto, Antti | Otsikko =Eurooppaosuuskunnat | Julkaisu =Osuustoimintalehti | Ajankohta =1992 | Vuosikerta =83 | Numero =1 | Sivut =5 | Julkaisija =Pellervo-seura ry | Selite =Kolumni: Brysselin näkökulmasta: Eurooppaosuuskunnat | Tunniste = | Issn =1236-4835 | Viitattu = }}
2 313

muokkausta