Avaa päävalikko

Muutokset

typo, 5 esimerkkiä -> 4 (koska viidettä ei ole)
Argumentaatiovirhettä voidaan soveltaa kuitenkin vain väittelyihin, joissa osapuolilla on halua sekä valmiuksia ymmärtää väitteiden perusteluina käytettyjä argumentteja ja joissa on tilaisuus käydä nämä argumentit läpi. Asiantuntijan auktoriteettiin vetoamista ei pidetä näin ollen välttämättä ongelmallisena tilanteissa, jotka eivät täytä mainitunlaisen väittelyn tunnusmerkkejä kuten koulutuksessa, uutisoinnissa, kansanvalistuksessa tai kansanomaisessa keskustelussa, ja kun auktoriteettia ei pidetä ehdottomana todisteena sanotun totuudesta tai epätotuudesta.
 
Asiatonta auktoriteetteihin vetoamista sen sijaan on (a) kun jätetään huomiotta omaan näkökantaan sopimattomat auktoriteetit, (b) vastustetaan jotakin asiaa yhdistämällä se epämiellyttävänä pidettyyn henkilöön, (c) nimettöminnimettömiin auktoriteetteihin vetoaminen:, ”Viimekuten “viime vuosina tuhannet biologit ovat hylänneet kehitysopin sen puutteiden takia” ja (d) vetoaminen yleiseen mielipiteeseen tai näkemyksen suuriin kannattajamääriin. <ref name="skepsis" />
 
Auktoriteettiin vetoamista on siis myös käänteinen tapaus, kun yritetään ''kompromettoidakompromentoida'' vastustaja eli rinnastetaan tämän argumentaatio jonkun vastenmielisenä pidettyyn ihmisen (esimerkiksi [[Adolf Hitler|Hitler]], [[Josif Stalin|Stalin]] tai [[Mao Zedong|Mao]]) sanomisiin tai persoonaan.<ref name="skepsis" />
 
Argumentum ad auctoritatemista on olemassa esimerkiksi seuraavat viisineljä versiota: {{lähde|6.8.2019}}
 
* Argumentum ad verecundiamissa vedotaan jonkin tunnetun instanssin arvovaltaan. Tyyppiesimerkkejä ovat tunnettu tiedemies, arvovaltainen teos tai laki.
29 016

muokkausta