Ero sivun ”Tilastollisen hypoteesin testaus” versioiden välillä

ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Yleensä nollahypoteesi halutaan kumota, koska ”ei eroavuutta” ei pidetä kiinnostavana tuloksena. H<sub>0</sub>:aa pidetään työhypoteesina, joka valitaan testaamisen lähtökohdaksi teknisen helppoutensa takia. Mikä kuvaa, että verrattavilla perusjoukoilla ei ole mitään eroa ja kaikkien havaintojen oletetaan olevan samasta jakaumasta, mikä on teoreettisesti yksinkertaista. Jos lähtökohta johtaa epäuskottaviin tuloksiin, niin tulee epäilys nollahypoteesin mielekkyydestä ja vastahypoteesi saa tukea.<ref name="Högmander"/>
 
Nollahypoteesin uskottavuutta mitataan testin havaitulla merkitsevyystasolla eli [[Pp-arvo|P''p''-arvolla]]. Perinteisesti testeissä on etukäteen asetettu ”riskitaso” α jota pienemmät ''P''-arvot johtavat H<sub>0</sub>:n hylkäämiseen. Empiirisessä tutkimuksessa yleensä käytetty raja on 5%. Nollahypoteesin kumoavaa havaintoa kutsutaan [[Tilastollinen merkitsevyys|tilastollisesti merkitseväksi]].<ref name="Högmander"/>
 
==Hypoteesin valinta==
Rekisteröitymätön käyttäjä